ความไม่สงบในฉนวนกาซา อาจทำให้อียิปต์รายได้ลดลง 13.7 พันล้านดอลลาร์

 

ตามรายงานของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) รายได้จากภาคการท่องเที่ยวของอียิปต์และคลองสุเอซในปีงบประมาณ 2566/2567 อาจลดลงถึง 13.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยรายงานคาดการณ์ผลกระทบจากความขัดแย้งในฉนวนกาซา แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

  • ผลกระทบระดับน้อย อียิปต์จะสูญเสียเงิน 3.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • ผลกระทบระดับปานกลาง อียิปต์จะสูญเสียเงิน 9.9 พันล้านดอลลาร์
  • ผลกระทบระดับรุนแรง อียิปต์จะสูญเสียเงิน 13.7 พันล้านดอลลาร์

โดยทั้งภาคการท่องเที่ยวของอียิปต์และคลองสุเอซรวมกันคิดเป็นประมาณร้อยละ 20 ของรายรับเงินตราต่างประเทศของอียิปต์

ก่อนความขัดแย้งในฉนวนกาซาจะปะทุขึ้น การท่องเที่ยวคิดเป็นร้อยละ 8.3  ของ GDP (มูลค่าประมาณ 612.6 พันล้านปอนด์อียิปต์) ประมาณการว่าภาคการท่องเที่ยวสร้างงานได้ 2.37 ล้านตำแหน่งในปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 8.5 ของการจ้างงานทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งหมด

 

รายได้จากคลองสุเอซเพิ่มขึ้นเป็น 8.8 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2565/2566 เพิ่มขึ้นจาก 7 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณก่อนหน้า ในขณะที่รายได้จากภาษีและเงินปันผลจากคลองสุเอซคาดว่าจะคิดเป็นร้อยละ 8 ของรายได้รวมสำหรับปีงบประมาณ 2566/2567 ตามข้อมูลของธนาคารกลางแห่งอียิปต์ (CBE)

 

ความไม่สงบในฉนวนกาซา อาจทำให้อียิปต์รายได้ลดลง 13.7 พันล้านดอลลาร์

 

สงครามระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์กระทบต่อเส้นทางการค้าที่ผ่านภูมิภาคนี้ รวมถึงรายได้ของอียิปต์จากค่าผ่านทางในคลองสุเอซ และส่งผลกระทบต่อกระแสการค้าทั่วโลก บริษัทต่างๆ เปลี่ยนเส้นทางเดินเรือออกจากเขตความขัดแย้ง ทำให้เศรษฐกิจของอียิปต์ตึงเครียดมากขึ้น จากการที่รายได้ค่าธรรมเนียมผ่านคลองสุเอซและภาคการท่องเที่ยวที่ลดลง

ความเห็น/ข้อเสนอแนะ

ความขัดแย้งที่กำลังดำเนินอยู่ระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ โดยเฉพาะในฉนวนกาซา มีผลกระทบต่ออียิปต์ โดยแบ่งเป็น เศรษฐกิจ ความมั่นคง และบทบาทของอียิปต์ในภูมิภาค  ดังนี้

  • ผลกระทบทางเศรษฐกิจ:

การท่องเที่ยว: ความขัดแย้งในภูมิภาคมีผลกระทบด้านลบต่อการท่องเที่ยวในอียิปต์ ทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถไปเยือนสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมบางแห่ง เช่น บริเวณคาบสมุทรซีนาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้จากการท่องเที่ยว จากข้อมูลของ S&P Global Ratings รายได้จากการท่องเที่ยวของอียิปต์คาดว่าจะลดลง ร้อยละ 10-30 จากปีที่แล้ว ซึ่งอาจส่งผลให้ประเทศต้องสูญเสียทุนสำรองเงินตราต่างประเทศร้อยละ 4-11

รายได้ของคลองสุเอซ: ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2566 อียิปต์ต้องเผชิญกับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนของกลุ่มฮูตีต่อเรือพาณิชย์ที่เชื่อมโยงกับอิสราเอลในทะเลแดง ทำให้บริษัทขนส่งหลายแห่งเปลี่ยนเส้นทางเรือไปอ้อมแหลมกู๊ดโฮป ซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนและเวลาในการขนส่ง โดยหน่วยงานคลองสุเอซประกาศว่ารายได้ของคลองลดลงร้อยละ 46 ในเดือนมกราคม 2567

 

ความไม่สงบในฉนวนกาซา อาจทำให้อียิปต์รายได้ลดลง 13.7 พันล้านดอลลาร์

การส่งออกก๊าซธรรมชาติ: ภาคก๊าซธรรมชาติของอียิปต์เสี่ยงต่อการหยุดชะงักจากการพึ่งพาการส่งออกก๊าซไปยังยุโรป ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดในภูมิภาค

  • ด้านความมั่นคง

วิกฤตผู้ลี้ภัย: ความขัดแย้งทำให้ผู้ลี้ภัยหลั่งไหลเข้าสู่อียิปต์มากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดน เช่น เชตซีนาย การจัดการผู้พลัดถิ่นจำนวนมากอาจทำให้ทรัพยากรไม่เพียงพอ

ภัยคุกคามจากการก่อการร้าย: ความไม่มั่นคงในฉนวนกาซาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในซีนายก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความมั่นคงสำหรับอียิปต์ กลุ่มหัวรุนแรงอาจใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ดังกล่าวเพื่อโจมตีหรือเพิ่มความรุนแรงในภูมิภาค

  • บทบาทของอียิปต์ในภูมิภาค

ด้านการทูต: ในอดีตอียิปต์มีบทบาทสำคัญในการไกล่เกลี่ยระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ ความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นสร้างแรงกดดันให้อียิปต์ต้องดำเนินความพยายามทางการทูตและรักษาเสถียรภาพในภูมิภาค

สนธิสัญญาสันติภาพ: สนธิสัญญาสันติภาพระหว่างอียิปต์และอิสราเอลเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงในภูมิภาค ความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์อาจทำให้ความสัมพันธ์นี้ตึงเครียด และส่งผลกระทบต่อความพยายามสร้างสันติภาพ

สงครามระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์มีผลกระทบหลายประการต่ออียิปต์ ตั้งแต่ผลกระทบทางเศรษฐกิจไปจนถึงความท้าทายด้านความมั่นคง และบทบาททางการทูต  ความขัดแย้งในระดับภูมิภาคอาจส่งผลให้ราคาพลังงานและอาหารพุ่งสูงขึ้น ซึ่งจะเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในประเทศ และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น ผู้ส่งออกไทย จึงควรพิจารณาเทอมการชำระเงินให้รัดกุม รวมถึงระยะเวลาการส่งมอบสินค้า จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ

 

——————————————————-

 

ที่มา : https://english.ahram.org.eg/News/523188.aspx

https://www.aljazeera.com/news/2024/2/24/how-israels-war-on-gaza-is-bleeding-egypts-economy#:~:text=According%20to%20S%26P%20Global%20Ratings,in%20tourism%2C%20which%20brought%20in%E2%80%A6

 

thThai