Trends อาหารแห่งโลกอนาคตมณฑลยูนนาน

อาหารแห่งโลกอนาคต หรือ Future Food เป็นอาหารทางเลือกใหม่ที่เกิดจากแนวคิดการดูแลโลกผ่านมื้ออาหาร เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และสร้างความยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อสุขภาพและตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่

 

1.ประเภทของ Future Food

  • Functional Food หมายถึง อาหารที่อุดมไปด้วยสารอาหาร มีคุณค่าทางโภชนาการพื้นฐานและมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ช่วยชะลอการเสื่อมวัยของอวัยวะ รวมถึงอาหารที่ตัดลดส่วนผสมที่ให้คุณประโยชน์น้อยออกไป เช่น นมแลคโตสฟรีสำหรับผู้แพ้นมวัว กราโนล่าที่มีส่วนผสมของพรีไบโอติก ข้าวสารที่มีการเพิ่มวิตามิน หรือ Low GI เป็นต้น
  • Novel Food หมายถึง กลุ่มโปรตีนจากพืช โปรตีนจากสัตว์ รวมไปถึงกลุ่มเนื้อสัตว์ที่มาจากกระบวนการสร้างเซลล์และเนื้อเยื่อ ด้วยเทคโนโลยี Stem Cell เช่น โปรตีนเกษตร สาหร่าย อาหารจากแมลง โปรตีนจากเชื้อรา
  • Oraganic Food หมายถึง กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารเคมี และเนื้อสัตว์ที่เลี้ยงด้วยวิถีธรรมชาติ การทำการเกษตรด้วยแนวคิดเกษตรอินทรีย์
  • Medical Food หมายถึง กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมกับแต่ละบุคคล หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์ทางการแพทย์

 

2.เทรนด์อาหารแห่งอนาคต

  • Immunity Boosting หมายถึง การรับประทานอาหารที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย การได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เปรียบเสมือนการสร้างความแข็งแกร่งให้ร่างกาย จากภายในสู่ภายนอก ปัจจุบัน ผู้บริโภคชาวยูนนานให้ความตระหนักในเรื่องสุขภาพมากขึ้น นิยมรับประทานอาหารที่มีส่วนช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย เช่น ผักกาดดองยูนนาน การดองผักกาดของชาวยูนนาน มักจะใส่รากหอมซู (พืชล้มลุกตระกูลเดียวกับกุยช่าย) ซึ่งมีคุณสมบัติ ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย ยับยั้งอาการอักเสบของแผล และมีสารต้านอนุมูลอิสระ

Trends อาหารแห่งโลกอนาคตมณฑลยูนนาน

  • Gastronomy Tourism หมายถึง การท่องเที่ยวในเชิงอาหาร เดินทางไปท่องเที่ยวเมืองต่าง ๆ โดยมีอาหารพื้นบ้านหรืออาหารประจำถิ่นของเมืองนั้น ๆ เป็นแรงขับเคลื่อนของการเดินทาง อาหารพื้นบ้านประจำมณฑลยูนนาน สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ทั้งจากต่างมณฑลและต่างประเทศ เช่น แผ่นชีสยูนนาน (乳扇)
  • Elderly Food หมายถึง อาหารสำหรับผู้สูงอายุ ในปัจจุบัน มีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่องในสังคมจีน ส่งผลให้อาหารประเภทพืช ผัก ผลไม้ตามฤดูกาล รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีโปรตีนสูง ไขมันต่ำและย่อยง่าย ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้สูงอายุ
  • Food Waste Rescue หมายถึง การคำนึงถึงลดขยะเหลือทิ้งจากอาหาร ตั้งแต่ขั้นตอน การเพาะปลูก ขนส่ง แปรรูป ปรุงอาหาร ไปจนถึงบรรจุภัณฑ์ เพราะถึงขยะจากอาหารเหลือทิ้งจะสามารถย่อยสลายได้ แต่กระบวนการย่อยสลายมีส่วนให้เกิดสภาวะเรือนกระจก ส่งผลให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น

 

ความคิดเห็น สคต.

เทรนด์การรับประทานอาหารของชาวยูนนานเริ่มเปลี่ยนแปลงไป จากส่วนใหญ่ที่มีแนวคิด  “กินเพื่ออิ่ม” ได้เริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพ และมุ่งเน้นการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพกันมากขึ้น นิยมรับประทานอาหารที่มาจากธรรมชาติที่ผ่านการปรุงแต่งน้อย และมีคุณประโยชน์ที่ดีต่อร่างกาย อย่างเช่น 1) แมลง/ผงจิ้งหรีด ซึ่งอุดมไปด้วยโปรตีนและสารอาหารอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อร่างกาย เช่น วิตามิน แร่ธาตุและกรดอะมิโน 2) เนื้อสัตว์จากพืช 3) สาหร่าย

นอกจากนี้ อาหาร Future Food ยูนนาน ที่มาจากการท่องเที่ยวก็กำลังเป็นเทรนด์การรับประทานที่กำลังขยายตัวอย่างมาก ซึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวได้เป็นจำนวนมาก เช่น แผ่นชีสยูนนาน ก๋วยเตี๋ยวข้ามสะพาน ไอศกรีมนมรูปสถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม สินค้า Future Food ของไทย หากต้องการขยายตลาดในมณฑลยูนนาน ผู้ประกอบการควรมีการศึกษาตลาดกลุ่มเป้าหมาย ทั้งด้านประเภทอาหาร รสชาติ ช่องทางการจำหน่าย การทำ Marketing รวมทั้งควรมีการทดลองตลาด เพื่อให้สินค้าเป็นที่รู้จักและสร้างความคุ้นเคยให้แก่ผู้บริโภคชาวยูนนานก่อน

 

 

*****************************************

แหล่งที่มา: https://www.bbc.com/news/science-environment-61505548

https://www.nottingham.ac.uk/research/beacons-of-excellence/future-food/why-future-food/why-future-food.aspx

https://www.webmd.com/diet/future-of-food-special-report/20220602/the-future-of-food

https://www.eitfood.eu/blog/ingredients-of-the-future-4-novel-foods-emerging-in-europe

https://www.ktchnrebel.com/future-of-dining-and-foodservice/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10887894/

https://www.tecnomaco.com/2022/04/01/nutraceuticals-and-novel-foods-the-new-frontiers-of-nutrition/

สคต.คุนหมิง

thThai