ประกาศราคากลาง กิจกรรมจ้างเหมาสาธิตในห้าง Ethnic (Asian Supermarket) ครั้งที่1 โครงการขยายตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวไทยในแคนาดา (สคต.โทรอนโต)

thThai