สินค้านำเข้า 14 ประเภทที่ผู้โดยสารจากต่างประเทศจะถูกตรวจสอบ เมื่อเดินทางเข้าอินโดนีเซีย

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ชาวอินโดนีเซียกำลังอยู่ระหว่างการพูดถึงกฎระเบียบข้อจำกัดเกี่ยวกับสัมภาระที่ผู้โดยสารจากต่างประเทศนำเข้ามาในอินโดนีเซียจะถูกตรวจสอบโดยกรมศุลกากรและสรรพสามิต แต่ถึงขณะนี้ก็ยังมีหลายคนที่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าสัมภาระมีจำกัดจำนวนเท่าใด อย่างไร

 

จากการประกาศกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลอาหารและยา (BPOM) ฉบับที่ 28 ปี 2023 และกฎกระทรวงการค้า (Permendag) ฉบับที่ 36 ปี 2023 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 10 มีนาคม 2024 กฎข้อนี้ยังมีความน่าสับสนและดึงดูดความสนใจของสาธารณชนในวงกว้าง

 

ตามที่อธิบดีกรมศุลกากรและสรรพสามิต (Dirjen Customs and Excise) ระบุว่า มียาและอาหาร 4 ประเภท รวมถึงสินค้าจากต่างประเทศอีก 10 ประเภทที่ได้รับการควบคุมโดยกฎระเบียบทั้งสองนี้เพื่อจำกัดจำนวนการนำเข้าประเทศอินโดนีเซีย ข้อมูลนี้แจ้งโดยอธิบดีกรมศุลกากรและสรรพสามิตผ่านทางบัญชี X อย่างเป็นทางการ (เดิมคือ Twitter) (@beacukaiRI)

 

สัมภาระที่ถูกจำกัดตามกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลอาหารและยา (BPOM) หมายเลข 28 ปี 2023 และกฎกระทรวงการค้าหมายเลข 36 ปี 2023

สัมภาระที่ผู้โดยสารนำเข้ามาในอินโดนีเซีย ดังต่อไปนี้

 1. ยา

ตามกฎระเบียบนี้ มีการกำหนดหลายประการเกี่ยวกับปริมาณยาที่สามารถนำมาจากต่างประเทศเข้ามาในอินโดนีเซียได้ สูงสุด 30 เม็ด แคปซูล ยาเม็ด หรือยารายการอื่นๆ ต่อคน ต่อประเภทหรือรายการผลิตภัณฑ์

 

ครีม ครีม เจล ยาเหน็บ หรืออื่นๆ ไม่เกิน 3 ชิ้นต่อคนต่อประเภทผลิตภัณฑ์หรือรายการ

 

น้ำเชื่อม อิมัลชัน สารแขวนลอย หรืออื่นๆ สูงสุด 3 รายการต่อคนต่อประเภทหรือรายการผลิตภัณฑ์

 

สเปรย์สูงสุด 3 ขวด ต่อคนต่อประเภทผลิตภัณฑ์หรือรายการ

หากเป็นยาตามใบสั่งแพทย์จำกัดให้สูงสุด 90 วันของการรักษา

 

 1. ส่วนผสมจากธรรมชาติ/อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ

โดยเฉพาะสำหรับหมวดหมู่นี้ จำนวนสูงสุดต่อผู้โดยสารหนึ่งคนที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ามายังอินโดนีเซียคือ 5คนสำหรับแต่ละประเภทหรือรายการผลิตภัณฑ์ ยาจะอยู่ในรูปแบบเม็ดหรือแคปซูลเป็นแถบ หรือขวด และบรรจุในกล่องเล็ก โดยจำกัดปริมาณที่อนุญาตคือกล่องเล็ก 5 กล่อง

 

 1. เครื่องสำอาง

เครื่องสำอางถือเป็นสิ่งของที่ต้องนำมาหรือเป็นเป้าหมายในการซื้อสำหรับผู้หญิงส่วนใหญ่ที่เดินทางไปต่างประเทศ อย่างไรก็ตามกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลอาหารและยา หมายเลข 28 ปี 2023 กำหนดว่าจำนวนเครื่องสำอางสูงสุดที่ขนส่งต่อผู้โดยสารหนึ่งคนคือ 20 ชิ้น

 

 1. อาหาร

ไม่เพียงแต่ยาและเครื่องสำอางเท่านั้น อาหารยังเป็นสิ่งของที่ถูกจำกัดตามระเบียบล่าสุดดังกล่าว โดยมีน้ำหนักสูงสุด 5 กิโลกรัม (กก.) ต่อผู้โดยสารหนึ่งคน

 

สำหรับสิ่งของนำขึ้นเครื่องแบบจำกัดตามกฎกระทรวงการค้าหมายเลข 36 ปี 2023 ดังนี้

 

 1. สินค้าสิ่งทอสำเร็จรูป

สินค้าสิ่งทอสำเร็จรูปอื่นๆ ที่มีปริมาณจำกัดตามกฎกระทรวงการค้า ฉบับที่ 36 ได้แก่ ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน ผ้าปูโต๊ะ ผ้าเช็ดห้องน้ำ ผ้าห้องครัว ผ้าม่านหรือผ้าม่าน มุ้ง กระเป๋าหรือกระสอบ กระเป๋าโท้ต ผ้าใบกันน้ำ เต็นท์ และ ผ้าอ้อม ผ้าอนามัย หรือผ้าอนามัย

 

ตามกฎระเบียบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า 36 จำนวนสินค้าสูงสุดที่อนุญาตให้เข้าอินโดนีเซียคือสูงสุด 5 ชิ้นต่อคน

 

 

 

 1. อุปกรณ์

อุปกรณ์ที่อ้างถึงตามข้อบังคับนี้ ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์มือถือ และคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต กล่าวคือ สูงสุด 2 เครื่องต่อคนในการมาถึงครั้งเดียว กฎนี้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลาหนึ่งปี

 

 1. กระเป๋า

จำนวนเงินสูงสุดที่สามารถนำติดตัวไปได้ต่อคนคือกระเป๋า 2 ใบ

 

 1. ของเล่น

สามารถนำของเล่นจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศอินโดนีเซียได้ไม่จำกัดจำนวน อย่างไรก็ตาม ของเล่นที่ได้รับอนุญาตสูงสุดมีมูลค่า FOB 1,500 ดอลลาร์สหรัฐต่อคน

 

 1. อิเล็กทรอนิกส์

จำนวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สูงสุดจากต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้าอินโดนีเซียคือ 5 ชิ้น นอกจากนี้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีมูลค่าสูงสุดคือ FOB 1,500 ดอลลาร์สหรัฐต่อคน

 

 1. รองเท้า

จำนวนรองเท้าสูงสุดที่อนุญาตคือ 2 คู่ต่อคน

 

 1. ไข่มุก

ไข่มุกตามข้อบังคับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า 36 ปี 2023 มีมูลค่าสูงสุด FOB 1,500 ดอลลาร์สหรัฐ

 

 1. สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์

สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่นำเข้ายังได้รับการควบคุมในกฎกระทรวงการค้าฉบับที่ 36 ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน 5 กิโลกรัมและไม่เกิน 1,500 ดอลลาร์สหรัฐต่อผู้โดยสารหนึ่งคน

 

 1. จักรยานสองล้อและสามล้อ

จำนวนจักรยานสองล้อและสามล้อสูงสุดที่ได้รับอนุญาตโดยกฎกระทรวงการค้า 36 คือสองคันต่อคน

 

 1. ข้าว ข้าวโพด น้ำตาล กระเทียม และผลิตภัณฑ์พืชสวน

สำหรับข้อมูล กระทรวงการค้า ระบุว่าผลิตภัณฑ์พืชสวนเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่มาจากพืชสวนสดหรือแปรรูป

 

“พืชสวนทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับผลไม้ ผัก ส่วนผสมที่เป็นยาจากพืช และการปลูกดอกไม้ รวมถึงเห็ด ตะไคร่น้ำ และพืชน้ำซึ่งทำหน้าที่เป็นผัก ส่วนผสมของผักเป็นยา และ/หรือส่วนผสมด้านความงาม” กฎกระทรวงการค้าฉบับที่ 16 ปี 2018 ระบุในหัวข้อที่ 1

 

ตามระเบียบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าฉบับที่ 36 สิ่งของเหล่านี้สามารถนำเข้าได้สูงสุด 5 กิโลกรัมต่อผู้โดยสารหนึ่งคน

กรมศุลกากรและสรรพสามิตระบุว่ากฎระเบียบเหล่านี้มีผลผูกพันกับสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศและนำมายังอินโดนีเซีย

 

ความคิดเห็นของสำนักงาน:

 

ผู้โดยสารที่ประสงค์จะนำสัมภาระเข้ามายังอินโดนีเซียควรคำนึงถึงกฎระเบียบของอินโดนีเซียเกี่ยวกับสิ่งของต้องห้ามที่นำเข้าจากต่างประเทศและการกำหนดปริมาณ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับศุลกากร เช่น กฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลอาหารและยา (BPOM)  หมายเลข 28 ปี 2023 และกฎกระทรวงการค้าหมายเลข 36 ปี 2023 ที่มีการจำกัดปริมาณยา ส่วนผสมจากธรรมชาติ เครื่องสำอาง และอาหาร และกฎกระทรวงการค้าหมายเลข 36 จำกัดปริมาณสิ่งของ เช่น สิ่งทอ อุปกรณ์ กระเป๋า ของเล่น อิเล็กทรอนิกส์ รองเท้า ไข่มุก สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ จักรยาน และผลิตภัณฑ์พืชสวน

thThai