ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการการประชุม Asian Trade Promotion Forum (ATPF) ระดับ CEO ครั้งที่ ๓๗ ณ ประเทศไทย

thThai