ประกาศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างกิจกรรมการบริหารข้อมูลด้านการค้าระหว่างประเทศ ผ่านการลงทะเบียนผู้เข้าชมงานแสดงสินค้าอาหาร ๒๕๖๗ (THAIFEX – ANUGA ASIA 2024) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

thThai