ผู้ซื้อยุโรปต่างแห่ผลิตที่โรงงานเปล่าในจีน

บริษัทขนส่งยักษ์ใหญ่ของโลก Mærsk และกลุ่มบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ GPV ต่างสังเกต และเห็นพ้องตรงกันว่า ในช่วงนี้ โรงงานในจีนผลิตต่ำกว่ากำลังการผลิตปกติ และการผลิตสินค้าในจีนกำลังได้เปรียบในด้านราคา
เจ้าหน้าที่บริหาร CEO ของ AP Møller-Maersk มองเห็นว่า ในปัจจุบัน บริษัทต่างๆ ได้รับส่วนลดมากมายสำหรับการผลิตสินค้าของตนในประเทศจีน และถึงแม้ว่าประเทศต่างๆ ในยุโรปจะมีแผนการณ์ที่จะลดการพึ่งพาจีนให้น้อยลงก็ตาม แต่บริษัทหลายแห่งต่างไม่สามารถปฏิเสธความได้เปรียบด้านราคาได้ และกล่าวว่า บริษัทลูกค้าจากยุโรปเริ่มซื้อสินค้าในจีนมากกว่าที่ผ่านมา เนื่องจากเศรษฐกิจภายในประเทศจีนได้ชะลอตัวลง ส่งผลให้ปัจจุบันจีนมีโรงงานว่างเป็นจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่ง ทำให้มีความจำเป็นต้องการเร่งผลักดันสินค้าออกจากสายการผลิตเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมของบริษัท แต่ในขณะเดียวกัน บริษัทตะวันตกจำนวนมากกำลังชะลอการลงทุนในจีนเพื่อไม่ให้ต้องพึ่งพาประเทศจีนมากเกินไป โดยหันไปลงทุนในประเทศอื่นๆ ในเอเชีย ซึ่งเขากล่าวว่า หากบริษัทหนึ่งต้องการสร้างโรงงานใหม่ในเวียดนามเพื่อผลิตรองเท้าหรือโซฟา อาจต้องใช้เวลาหลายปี ซึ่งในระหว่างนี้ ยังคงมีความต้องการซื้อสินค้าจากร้านผู้ค้าปลีกของตนในยุโรป
กลุ่มบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ของเดนมาร์ก GPV ซึ่งมีโรงงาน 2 แห่งในจีน ก็สัมผัสได้ถึงราคาที่ลดลง และขณะเดียวกัน โรงงานในประเทศจีนก็พยายามกระตุ้นกิจกรรมใหม่ๆ โดย GPV เองก็ลดราคาสินค้าของตนให้กับลูกค้าในประเทศจีน โดยเจ้าหน้าที่บริหารตำแหน่ง CEO ของ GPV ให้ความเห็นว่า เนื่องจากความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดระหว่างจีนและสหรัฐฯ ทำให้สินค้าของสหรัฐหลีกเลี่ยงการผลิตในประเทศจีน
บทวิเคราะห์ผลกระทบต่อไทย ข้อเสนอแนะ โอกาสและแนวทาง และความคิดเห็นของสคต.:
บริษัทของเล่นยักษ์ใหญ่ของโลก LEGO และบริษัทเครื่องประดับ และอัญมณี Pandora จากเดนมาร์ก ที่ตั้งฐานการผลิตใหม่ในเวียดนามในปี 2565 และ 2566 ตามลำดับ และคาดว่าทั้งสองบริษัทนี้จะสามารถเริ่มการผลิตสินค้าจากประเทศเวียดนามได้ภายในปีนี้
ทั้งนี้ ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2567 เดนมาร์กนำเข้าสินค้าจากทั่วโลกรวมมูลค่า 15,317 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 22 โดยเดนมาร์กนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนมูลค่า 1,179 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 11 และนำเข้าสินค้าจากไทยมูลค่า 56 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 18
จากสถานการณ์เศรษฐกิจ และอุปสงค์ในประเทศจีนที่ชะลอตัวลง ประกอบกับความกดดันระหว่างสถานการณ์ทางการเมืองสหรัฐอเมริกา – จีน ส่งผลให้บริษัทจีนหลายแห่งต่างยอมลดราคาการผลิตสินค้าของตนลง อย่างไรก็ดี คาดว่าจะเป็นเพียงระยะสั้นเท่านั้น ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่บริหาร CEO ของ AP Møller-Maersk คาดว่า ในช่วงอีก 10 – 20 ปีข้างหน้านี้ แนวโน้มการผลิตของบริษัทกลุ่มประเทศยุโรป และกลุ่มประเทศนอร์ดิกยังคงมุ่งเน้นที่แหล่งผลิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอินเดีย อย่างไรก็ดี ยังไม่มีผู้ใดสามารถคาดการณ์อนาคตของสถานการณ์การผลิตในประเทศจีนได้

thThai