ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ กิจกรรมคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์เดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส ภายใต้โครงการส่งเสริมธุรกิจบันเทิงไทยในงาน Cannes Film Festival 2024 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

thThai