ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมการเจรจาการค้า Online อัจฉริยะ (Smart Online Business Matching OBM) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

thThai