ส่องตลาดผลไม้ฟรีซดรายในมณฑลยูนนาน สคต.คุนหมิง

ผลไม้ฟรีซดรายทำจากวัตถุดิบผลไม้สดที่ผ่านการแปรรูปและแช่แข็งอย่างรวดเร็ว โดยกำจัดความชื้นออกจากผลไม้ด้วยการแช่แข็ง ซึ่งไม่ผ่านกระบวนการที่อุณหภูมิสูงเกินไป และสามารถรักษาโครงสร้างของสินค้าได้ดี ทำให้สินค้าผลไม้ฟรีซดรายที่ได้คุณภาพสูงและสามารถเก็บรักษาไว้ในภาวะอุณหภูมิห้องได้นานถึง 15-25 ปี โดยที่ผลไม้ฟรีซดรายคงคุณค่า รสชาติและกลิ่นของผลไม้สดไว้ได้อย่างดี

เนื่องจากไลฟ์สไตล์ของชาวจีนมีความรวดเร็วขึ้น และจำเป็นในการเดินทางบ่อยครั้ง ผลไม้ฟรีซดรายที่มีความสะดวก มีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนาน และคุณค่าทางโภชนาการที่อุดมสมบูรณ์จึงกลายเป็นตัวเลือกอันดับแรก ๆ ในการเลือกซื้อ นอกจากนี้ ชาวจีนมีความตระหนักรู้เพิ่มขึ้นว่าอาหารดอง รมควัน และอาหารกระป๋องสามารถเก็บไว้ได้นานก็จริง แต่ก็อาจมีสารก่อมะเร็ง ดังนั้น อาหารฟรีซดราย รวมถึงผลไม้ฟรีซดรายจึงเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพที่เป็นที่นิยมของชาวจีน รวมถึงชาวจีนยูนนานอย่างแพร่หลาย

1.สถิติการนำเข้าผลไม้ฟรีซดรายของมณฑลยูนนาน (พิกัด HS Code 0813)

ข้อมูลจาก Global Trade Atlas เผยว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2567 มณฑลยูนนานมีมูลค่าการนำเข้าผลไม้ฟรีซดรายจากต่างประเทศรวมทั้งสิ้น 129,456 เหรียญสหรัฐ โดยประเทศส่งออกมายังมณฑลยูนนานที่สำคัญ ได้แก่ เมียนมา และไทย (อันดับ 2) โดยไทยมีมูลค่าการส่งออกผลไม้ฟรีซดรายมายังมณฑลยูนนานรวมทั้งสิ้น 38,456 เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 104.73

ส่องตลาดผลไม้ฟรีซดรายในมณฑลยูนนาน สคต.คุนหมิง

2.ประเภทผลไม้ฟรีซดราย

สตอเบอร์รี่ ขนุน ทุเรียน แก้วมังกร มัลเบอร์รี่ แอปเปิ้ล กล้วย ลูกพีช บลูเบอร์รี่ สับปะรด สาลี่ พุทรา แคนตาลูป ลำไย และมังคุด เป็นต้น

ส่องตลาดผลไม้ฟรีซดรายในมณฑลยูนนาน สคต.คุนหมิง

ส่องตลาดผลไม้ฟรีซดรายในมณฑลยูนนาน สคต.คุนหมิง

4.ช่องทางการจำหน่าย

          4.1 การสาธิตและขายตรง (Direct Sales)

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่ได้รับความนิยมและมีประสิทธิภาพสำหรับผลไม้ฟรีซดราย โดยการจัดทำกิจกรรมแจกชิมผลไม้ฟรีซดรายตามย่านชุมชน ห้างสรรพสินค้า หรือแหล่งช้อปปิ้งที่คึกคักในเมือง ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคได้สัมผัสรสชาติของผลไม้ฟรีซดรายที่มีความหลากหลาย การสาธิตและการขายตรงถือเป็นหนึ่งช่องทางที่สามารถส่งเสริมสินค้าผลไม้ฟรีซ  ดรายได้ ตัวอย่างช่องทางออฟไลน์ ได้แก่ ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อของผู้นำเข้า

4.2 การขายออนไลน์ (Online)

ปัจจุบัน ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Commerce กำลังเป็นกระแสแรงในประเทศจีน อีกทั้งในช่วงที่ผ่านมานี้มีธุรกิจ E-Commerce รูปแบบใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย เช่น การจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางเว็บไซต์ต่าง ๆ ผ่าน Wechat หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีชื่อเสียงของจีน ซึ่งการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศจีน รวมถึงมณฑลยูนนาน ซึ่งมียอดการใช้จ่ายบนระบบออนไลน์เพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี การค้าด้วยระบบ E-Commerce ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ อย่างในขณะนี้แพลตฟอร์ม Taobao, T-mall, Jingdong และ Pinduoduo ก็ถูกนับว่าเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง หากเปิดร้านค้าออนไลน์และจำหน่ายสินค้าผลไม้ฟรีซดราย โดยผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าวนี้ก็จะทำให้ผู้บริโภคจีนรู้จักสินค้าผลไม้ฟรีซดรายของไทยมากยิ่งขึ้น

4.3 งานแสดงสินค้า

งานแสดงสินค้าในประเทศจีน รวมถึงงานแสดงสินค้านำเข้ากระจายอยู่เป็นจำนวนมากทั้งในเมืองใหญ่และเมืองรอง ผู้บริโภคในมณฑลยูนนานจำนวนไม่น้อยนิยมเดินชมและเลือกซื้อสินค้าจากงานแสดงสินค้าต่าง ๆ เนื่องจากมีสินค้าที่หลากหลาย ประกอบกับส่วนใหญ่ผู้ประกอบการที่มาออกงานแสดงสินค้าจะมีสินค้าให้ทดลองชิมฟรี ทำให้ลูกค้าได้ลิ้มลองก่อนเลือกซื้อ การจำหน่ายผลไม้ฟรีซดรายผ่านงานแสดงสินค้าจึงเป็นหนึ่งช่องทางการตลาดที่มีความสำคัญในการเปิดตัวสินค้าใหม่ ซึ่งจะมีโอกาสประสบความสำเร็จรูป เนื่องจากประชากรชาวยูนนานมีจำนวนมาก และมีกำลังซื้อที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงไม่กี่ปีมานี้

5.กลุ่มผู้บริโภค

มณฑลยูนนานของจีนเป็นหนึ่งในมณฑลที่มีกำลังด้านการผลิตและบริโภคผลไม้สูง โดยผลไม้     ฟรีซดรายก็เป็นหนึ่งในผลไม้แปรรูปที่มีการบริโภคปริมาณมาก ประกอบกับชาวยูนนานมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีความคิดและให้ความสำคัญด้านการบริโภคสินค้าที่มีประโยชน์มากขึ้น ทำให้สินค้าผลไม้            ฟรีซดรายได้รับความนิยมในทุกกลุ่มของผู้บริโภค โดยเฉพาะเพศหญิงที่มีอายุระหว่าง 19 – 25 ปี วัยรุ่น – วัยกลางคน

6.เหตุผลในการเลือกซื้อ

6.1 ผลไม้ฟรีซดรายเป็นของทานเล่นที่มีประโชน์ใกล้เคียงกับการรับประทานผลไม้สด เนื่องจากสามารถกักเก็บสารอาหาร เช่น วิตามิน ใยอาหาร และสารต้านอนุมูลอิสระในผลไม้ได้ดี

6.2 มีรสชาติ สี กลิ่นที่เหมือนกับผลไม้สด

6.3 สะดวกในการพกพา ส่วนใหญ่สินค้าผลไม้ฟรีซดรายในประเทศจีนจะมีขนาดใหญ่ไปจนถึงเล็กให้เลือกซื้อ โดยเฉพาะชาวจีนที่ต้องเดินทางไปนอกเมือง/มณฑลอื่น จะนิยมเลือกซื้อผลไม้ฟรีซดรายขนาดเล็กเพื่อพกพาไปรับประทานบนรถ

6.4 สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานกว่าผลไม้สด และไม่เน่าเสียง่าย

ส่องตลาดผลไม้ฟรีซดรายในมณฑลยูนนาน สคต.คุนหมิง

ส่องตลาดผลไม้ฟรีซดรายในมณฑลยูนนาน สคต.คุนหมิง

ความคิดเห็น สคต.

ปัจจุบันผลไม้ฟรีซดรายในมณฑลยูนนานได้รับความนิยมจากผู้บริโภค เนื่องจากรับประทานง่าย พกพาสะดวก รสชาติ กลิ่นเหมือนผลไม้สด และยังได้คุณค่าทางสารอาหารอีกด้วย สำหรับสินค้าผลไม้    ฟรีซดรายของไทยที่มีวางจำหน่ายในตลาดจีน ได้แก่ ทุเรียน มะม่วง สับปะรด และมังคุด เป็นต้น ซึ่งยังมีช่องว่างในการเจาะตลาดฟรีซรายในจีนหรือมณฑลยูนนานอีกมาก สามารถนำเทคโนโนโลยีฟรีซดรายมาประยุกต์ใช้ในผลไม้อื่น ๆ ได้อีก เพื่อเพิ่มตัวเลือกสินค้าผลไม้ฟรีซดรายของไทยให้กับผู้บริโภคชาวจีน อย่างไรก็ตาม ตลาดผลไม้ฟรีซดรายในจีนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทำให้แบรนด์จีนต่าง ๆ ได้ทยอยเปิดตัวสินค้าที่หลากหลาย ทำให้ผู้ประกอบการไทยต้องเผชิญกับการแข่งขันทางการตลาดในประเทศจีน ผู้ประกอบการไทยจะต้องสร้างจุดขายของสินค้า โดยอาจจะเน้นแนวคิดเรื่องธรรมชาติสุขภาพเป็นสำคัญ อย่างเช่น ผลไม้ฟรีซดรายรักสุขภาพ ไร้น้ำตาล แคลอรี่ต่ำ ไขมันต่ำ เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรม          การใส่ใจสุขภาพของชาวจีน นอกจากนี้ การทำตลาดในประเทศจีนจะต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของประเทศจีน เช่น Wechat, Weibo, Douyin, Redbook เพื่อสร้างกระแสและสร้างการรับรู้สินค้าผลไม้ฟรีซดรายของไทย

*****************************************

แหล่งที่มา: https://baijiahao.baidu.com/s?id=1780718197071138297&wfr=spider&for=pc

https://m.baidu.com/bh/m/detail/ar_9413339496733134677

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1783447491902099542&wfr=spider&for=pc

สคต.คุนหมิง

thThai