สมาคมผู้นำเข้าและส่งออกเนื้อญี่ปุ่น (Japan Meat Traders Association : JMTA) คาดการณ์ว่า ปริมาณการนำเข้าเนื้อไก่ ในเดือนเมษายน 2567จะอยู่ที่ 50,600 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขยายตัวต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5 ที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงกว่าปีก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้ออกไก่ ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปริมาณของสินค้าที่ผลิตในประเทศไม่เพียงพอ จึงมีความต้องการนำเข้าเนื้ออกไก่จากต่างประเทศ ที่มีราคาต่ำกว่าเพิ่มสูงขึ้นมาก

 

จากข้อมูลของสมาคมฯ กระแสความใส่ใจในสุขภาพที่เพิ่มขึ้นในญี่ปุ่น ส่งผลให้เนื้ออกไก่ได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากมีราคาถูก และดีต่อสุขภาพ ผู้นำเข้าเนื้อไก่ในประเทศ ยังเปิดเผยว่า พบปัญหาการขาดแคลนเนื้ออกไก่ที่ผลิตในประเทศ เนื่องจาก ความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากซูเปอร์มาร์เก็ตและผู้แปรรูปอาหาร เช่นเดียวกับ การเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ที่นิยมบริโภคยากิโทริ (ไก่ย่างสไตล์ญี่ปุ่น) จึงส่งผลให้ความต้องการเนื้อไก่เพิ่มขึ้น

 

ทั้งนี้ พฤติกรรมที่เปลี่ยนมาบริโภคเนื้ออกไก่มากขึ้น  ส่งผลให้เนื้อสะโพกได้รับความนิยมลดลง ราคาขายส่งเนื้อสะโพกจากไทย (หั่นเต๋า) ในประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันอยู่ที่ 450 ถึง 470 เยนต่อกิโลกรัม ผู้ค้าส่งเนื้อสัตว์คาดการณ์ว่า “มีความเป็นไปได้ ที่ราคาเนื้อสะโพกจะลดลงอีกในอนาคต”

 

สถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดนกเมื่อปี 2566 ทำให้ญี่ปุ่นระงับการนำเข้าจากบราซิลชั่วคราว อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันสามารถนำเข้าได้ตามปกติแล้ว จึงคาดการณ์ได้ว่าการนำเข้าไก่จากบราซิล ในเดือนเมษายน จะเพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.1 (ปริมาณ 36,100 ตัน) ตามมาด้วยเนื้อไก่จากไทย ซึ่งคาดว่าจะลดลง  ร้อยละ 5 (ปริมาณ 13,600 ตัน)

 

สมาคมฯ คาดการณ์สถานการณ์ที่ราคาค่าครองชีพสูงขึ้น จะส่งผลให้มีการนำเข้าเนื้อไก่ซึ่งมีราคาถูกกว่าเนื้อวัวและเนื้อหมูมาก “จะมีเสถียรภาพจากปัจจัยด้านราคา ซึ่งจะส่งผลเชิงบวกต่อการนำเข้าต่อไป”

 

ที่มา : https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB018NK0R00C24A4000000/

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโอซากา

thThai