อุตสาหกรรมเศรษฐกิจสัตว์เลี้ยงของจีน และพฤติกรรมเจ้าของสัตว์เลี้ยง

ที่มาภาพ: https://www.businessintelligencegroup.it/mercato-pet-economy-quanto-si-spende-in-italia-per-gli-animali/

 

ในปัจจุบันเมื่อระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนดีขึ้น มีเวลาและกำลังทรัพย์มากขึ้น ทำให้สัตว์เลี้ยงได้กลายเป็นสมาชิกสำคัญของครอบครัวมากขึ้นเรื่อย ๆ และความต้องการสัตว์เลี้ยงก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ตั้งแต่อาหารสัตว์เลี้ยง อุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยง ไปจนถึงการดูแลทางการแพทย์สำหรับสัตว์เลี้ยง ทุกด้านของห่วงโซ่อุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงมีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง

 

iiMedia ได้ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับ “การวิจัยข้อมูลขนาดใหญ่ของอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสัตว์เลี้ยงของจีนและพฤติกรรมผู้เลี้ยง” เพื่อช่วยให้ผู้คนเข้าใจกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยง ความตั้งใจในการบริโภค และแนวโน้มตลาดของอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงของจีนได้ดียิ่งขึ้น

 

ข้อมูลการสำรวจของ iiMedia Research พบว่าจำนวนเจ้าของสัตว์เลี้ยงในจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยงนั้น สัตว์เลี้ยงเป็นมากกว่าสัตว์เลี้ยง เจ้าของสัตว์เลี้ยงมากกว่าร้อยละ 70 ถือว่าสัตว์เลี้ยงของตนเป็นหนึ่งในสมาชิกในครอบครัว เป็นเสมือนเพื่อน ลูก หรือแม้แต่เพื่อนร่วมทาง

 

สัตว์เลี้ยงต้องเปลี่ยนจากกินแค่ “อิ่ม” เป็น “กินอาหารที่ดี”

รายได้ต่อหัวของชาวจีนสูงถึง 39,218 หยวน (196,090 บาท) ในปี 2566 การเติบโตของรายได้ประชาชาติส่งผลให้กำลังซื้อของผู้อยู่อาศัยดีขึ้น และความต้องการด้านคุณภาพชีวิตก็สูงขึ้นเรื่อย ๆ เช่นกัน และได้ส่งผลให้เกิดแนวคิดการบริโภคที่เปลี่ยนจาก “กินเพียงพอ” เป็น “กินดี” ซึ่งส่งผลไปถึงอาหารของสัตว์เลี้ยงที่เจ้าของต้องการคุณภาพที่ดีขึ้นเช่นเดียวกัน

 

ข้อมูลการสำรวจจาก iiMedia Research แสดงให้เห็นว่าเจ้าของสัตว์เลี้ยงชาวจีนมีความถี่ในการซื้ออาหารสัตว์เลี้ยง 1-2 ครั้งหรือ 3-4 ครั้งต่อเดือน โดยผู้บริโภคมากกว่าร้อยละ 80 ใช้จ่ายโดยเฉลี่ยมากกว่า 500 หยวนต่อปี (ประมาณ 2,500 บาทต่อปี) และส่วนใหญ่ใช้จ่ายในดารซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงอยู่ระหว่าง 501 -1,500 หยวน (ร้อยละ 64.89)

 

อุตสาหกรรมเศรษฐกิจสัตว์เลี้ยงของจีน และพฤติกรรมเจ้าของสัตว์เลี้ยง

ที่มาภาพ: https://www.iimedia.cn/c1061/99528.html

 

ข้อมูลการสำรวจจาก iiMedia Research แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคชาวจีนมีความต้องการซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงที่หลากหลาย ผู้บริโภคมีความกังวลมากที่สุดเกี่ยวกับความชอบในการรับประทานของสัตว์เลี้ยง (ร้อยละ 58.09) ตามมาด้วยชื่อเสียงของแบรนด์ (ร้อยละ 50.18) และวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ 43.57) เนื่องจากสถานะของสัตว์เลี้ยงในชีวิตของผู้คนค่อย ๆ เพิ่มขึ้น ความต้องการด้านคุณภาพของอาหารสัตว์เลี้ยงของผู้คนก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ชื่อเสียงของแบรนด์ที่ดีจะช่วยเพิ่มความเหนียวแน่นของผู้บริโภคและเพิ่มอัตราการซื้อคืนของผู้บริโภค

 

อุตสาหกรรมเศรษฐกิจสัตว์เลี้ยงของจีน และพฤติกรรมเจ้าของสัตว์เลี้ยง

ที่มาภาพ: https://www.iimedia.cn/c1061/99528.html

 

สำหรับช่องทางที่เจ้าของใช้ซื้ออาหารให้สัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่จะเป็นการสั่งซื้อออนไลน์ ฟังก์ชันถ่ายทอดสดและการแสดงความคิดเห็นของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซยังช่วยให้ผู้บริโภคได้รับประสบการณ์เชิงโต้ตอบเชิงลึกมากขึ้น และการถ่ายทอดสดช่วยให้ผู้บริโภครับชมกระบวนการผลิตสินค้าได้แบบเรียลไทม์และเข้าใจประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ได้ลึกซึ้งมากขึ้น เป็นการช่วยเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ นอกการนี้ ฟังก์ชันตรวจสอบรวบรวมผลความพึงพอใจจริงจากผู้บริโภค และมอบความคิดเห็นอ้างอิงให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการซื้อสินค้า ช่วยให้พวกเขาตัดสินใจซื้อได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น

 

ข้อมูลการสำรวจของ iiMedia Research พบว่าแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ครอบคลุมเป็นช่องทางหลักสำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยงชาวจีนร้อยละ 64.71 ในการรับข้อมูลอาหารสัตว์เลี้ยง วิธีการแสดงข้อมูลแบบโต้ตอบและใช้งานง่ายนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความเข้าใจของผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังช่วยกระตุ้นความต้องการที่จะซื้อได้ง่ายขึ้นอีกด้วย เมื่อผู้บริโภคเรียกดูแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ พวกเขามักจะถูกดึงดูดด้วยการแสดงผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนและบทวิจารณ์ของผู้ใช้จริง จากนั้นจึงทำการซื้อ

 

อุตสาหกรรมเศรษฐกิจสัตว์เลี้ยงของจีน และพฤติกรรมเจ้าของสัตว์เลี้ยง

ที่มาภาพ: https://www.iimedia.cn/c1061/99528.html

 

ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสุขภาพของสัตว์เลี้ยงมากขึ้นเรื่อย ๆ และมีเงื่อนไขในการเลือกซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เช่นกัน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อาหารสัตว์เลี้ยงจากธรรมชาติ ออร์แกนิก และปราศจากสารปรุงแต่งได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง เจ้าของสัตว์เลี้ยงมักจะเลือกอาหารที่มีโปรตีนคุณภาพสูง ไขมันต่ำ และใยอาหารสูง เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการทางโภชนาการของสัตว์เลี้ยง ข้อมูลการสำรวจจาก iiMedia Research แสดงให้เห็นว่าเจ้าของสัตว์เลี้ยงมากกว่าร้อยละ 80 จะซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงเพื่อสุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงของตน

 

ในบรรดาคุณสมบัติหลักของอาหารสัตว์เลี้ยงที่เจ้าของชาวจีนเลือกซื้อในปี 2567 ได้แก่ การย่อยอาหาร การทำความสะอาดฟัน การเสริมแคลเซียม ความเงางามของขน และการดูแลผิว เป็นประเภทการซื้อหลัก โดยคิดเป็นร้อยละ 59.51 ร้อยละ 49.78 ร้อยละ 42.92 ร้อยละ 42.26 และร้อยละ 41.15 ตามลำดับ

 

อุตสาหกรรมเศรษฐกิจสัตว์เลี้ยงของจีน และพฤติกรรมเจ้าของสัตว์เลี้ยง

ที่มาภาพ: https://www.iimedia.cn/c1061/99528.html

 

ข้อมูลการสำรวจจาก iiMedia Research พบว่าร้อยละ 68.01 จะซื้อแบรนด์ในประเทศจีน และร้อยละ 31.80 จะเลือกแบรนด์จากต่างประเทศ

 

ในบรรดาการซื้อแบรนด์ของผู้บริโภคอาหารสัตว์เลี้ยงชาวจีนในปี 2567 นั้น ผู้บริโภคร้อยละ 18.38 จะเลือกซื้อ Royal Canin (皇家) ผู้บริโภคร้อยละ 14.34 จะเลือกซื้อ Pro Plan (冠能) ผู้บริโภคร้อยละ 13.79 จะเลือกซื้อ Myfoodie (麦富迪) และร้อยละ 13.24 ของผู้บริโภคจะเลือกซื้อ Yanxuan (易严选)

 

อุตสาหกรรมเศรษฐกิจสัตว์เลี้ยงของจีน และพฤติกรรมเจ้าของสัตว์เลี้ยง

ที่มาภาพ: https://www.iimedia.cn/c1061/99528.html

 

สุขภาพทางกายและทางใจของสัตว์เลี้ยง

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงเป็นผลิตภัณฑ์ปรับสภาพโภชนาการที่คิดค้นขึ้นตามสภาพทางสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง อาหารประเภทนี้มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของสัตว์เลี้ยงอย่างมีสุขภาพดี นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นยาเสริมสำหรับการฟื้นฟูสัตว์เลี้ยงที่ป่วยได้อีกด้วย ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยง ซึ่งช่วยเสริมด้านโภชนาการของสัตว์เลี้ยง ป้องกันโรค ปรับปรุงคุณภาพชีวิต และได้รับความนิยมจากเจ้าของสัตว์เลี้ยงมากขึ้นเรื่อย ๆ

 

ข้อมูลการสำรวจของ iiMedia Research แสดงให้เห็นว่าร้อยละ  79.41 ของเจ้าของสัตว์เลี้ยงใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสัตว์เลี้ยงสำหรับสัตว์เลี้ยงของตน ผู้บริโภคร้อยละ  34.49 กล่าวว่าสัตว์เลี้ยงต้องการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพเป็นประจำทุกวัน และเจ้าของจำนวนมาก (ร้อยละ 61.81) จะเลือกอาหารเสริมตามระยะ (เช่น วัยเด็ก วัยชรา หรือการตั้งครรภ์) และผู้บริโภคอีกร้อยละ 3.70 จะเลือกอาหารเสริมเมื่อป่วยหรือมีอาการ

 

อุตสาหกรรมเศรษฐกิจสัตว์เลี้ยงของจีน และพฤติกรรมเจ้าของสัตว์เลี้ยง

ที่มาภาพ: https://www.iimedia.cn/c1061/99528.html

 

ในบรรดาผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ที่ผู้บริโภคดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงชาวจีนซื้อในปี 2567 ผลิตภัณฑ์เพาะกาย เช่น ครีมโภชนาการ วิตามิน และแคลเซียมเม็ด ได้รับความนิยมมากขึ้น (ร้อยละ 80.32) ตามมาด้วยผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการโรค เช่น ครีมกำจัดขน และโปรไบโอติก (ร้อยละ 61.34) และผลิตภัณฑ์เคลือบเงาผม เช่น น้ำมันปลา และเลซิติน (ร้อยละ 23.84)

 

อุตสาหกรรมเศรษฐกิจสัตว์เลี้ยงของจีน และพฤติกรรมเจ้าของสัตว์เลี้ยง

ที่มาภาพ: https://www.iimedia.cn/c1061/99528.html

 

ข้อมูลการสำรวจจาก iiMedia Research แสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคร้อยละ 77.78 ซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสัตว์เลี้ยง เพิ่มความหนาและความเงางามของเส้นขนของสัตว์เลี้ยง เจ้าของร้อยละ  59.72 ซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสัตว์เลี้ยงเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน และร้อยละ  46.30 ของผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง ผู้บริโภคบางรายต้องการปรับปรุงนิสัยการกินจุกจิกของสัตว์เลี้ยง ในขณะที่ผู้บริโภคอีกร้อยละ 12.96 ต้องการดูแลสัตว์เลี้ยงของตนในช่วงพักฟื้น

 

อุตสาหกรรมเศรษฐกิจสัตว์เลี้ยงของจีน และพฤติกรรมเจ้าของสัตว์เลี้ยง

ที่มาภาพ: https://www.iimedia.cn/c1061/99528.html

 

ด้วยการปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพของเจ้าของสัตว์เลี้ยงจึงให้ความสำคัญกับโภชนาการและสุขภาพของสัตว์เลี้ยงมากขึ้นเรื่อย ๆ พวกเขาตระหนักดีว่าการให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบครบครันให้แก่สัตว์เลี้ยงของพวกเขาสามารถป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงจึงเน้นที่ใช้จริง

ความต้องการของเจ้าของสัตว์เลี้ยงในการเลือกผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงที่เพิ่มขึ้นได้ส่งเสริมการเติบโตของการบริโภคและส่งเสริมการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในเขตการปกครอง ข้อมูลการสำรวจจาก iiMedia Research แสดงให้เห็นว่า เจ้าของสัตว์เลี้ยงร้อยละ 79.04 ซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและดูแลสัตว์เลี้ยง เจ้าของสัตว์เลี้ยงร้อยละ 49.82 ซื้อเครื่องแต่งกายสำหรับสัตว์เลี้ยงและผลิตภัณฑ์การเดินทาง และเจ้าของสัตว์เลี้ยงร้อยละ 42.83 ซื้อของใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับสัตว์เลี้ยง

 

อุตสาหกรรมเศรษฐกิจสัตว์เลี้ยงของจีน และพฤติกรรมเจ้าของสัตว์เลี้ยง

ที่มาภาพ: https://www.iimedia.cn/c1061/99528.html

 

จากข้อมูลการสำรวจของ iiMedia Research พบว่าความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงต่อเดือนของเจ้าของสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่ตัวอยู่ที่ 1-4 ครั้งต่อเดือน (ร้อยละ94.85) ในบรรดาปัจจัยที่น่ากังวลมากที่สุดเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง เจ้าของร้อยละ 65.07 ให้ความสนใจในด้านคุณสมบัติ เจ้าของร้อยละ 60.48 ให้ความสำคัญกับคุณภาพมากขึ้น เจ้าของร้อยละ 54.41 ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ความทนทาน ราคา ฯลฯ มากขึ้น ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงคำนึงถึงเช่นกัน

 

อุตสาหกรรมเศรษฐกิจสัตว์เลี้ยงของจีน และพฤติกรรมเจ้าของสัตว์เลี้ยง

ที่มาภาพ: https://www.iimedia.cn/c1061/99528.html

 

ข้อมูลการสำรวจจาก iiMedia Research แสดงแบรนด์ 5 อันดับแรกที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงชาวจีนเลือกซื้อ มากกว่าร้อยละ 70 มักจะซื้อแบรนด์ เช่น Huayuan Pets (华元宠物) ร้อยละ 38.79 Laiwang Brothers (来旺兄弟) (ร้อยละ 35.66) GiGwi (贵为) ร้อยละ 34.01 และ Hippie Dog (嬉皮狗) ร้อยละ 22.98 และ IRIS (爱丽思) ร้อยละ 20.22

 

อุตสาหกรรมเศรษฐกิจสัตว์เลี้ยงของจีน และพฤติกรรมเจ้าของสัตว์เลี้ยง

ที่มาภาพ: https://www.iimedia.cn/c1061/99528.html

 

การกระจายความหลากหลายเป็นคุณลักษณะที่โดดเด่นของการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง ความต้องการของเจ้าสัตว์เลี้ยงมีความหลากหลายมากขึ้น และประเภทของอุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยงก็มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่อาหารพื้นฐานและสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันไปจนถึงของเล่น เสื้อผ้า ขณะเดียวกันมีผลิตภัณฑ์ที่แบ่งกลุ่มมากขึ้นในตลาดสำหรับสัตว์เลี้ยงที่มีอายุ สายพันธุ์ และขนาดที่แตกต่างกัน เพื่อตอบสนองความต้องการของเจ้าของสัตว์เลี้ยง สำหรับบริษัทผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง มีเพียงการติดตามแนวโน้มของตลาด การสร้างสรรค์นวัตกรรมและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเท่านั้นที่จะทำให้พวกเขาโดดเด่นในการแข่งขันในตลาดที่รุนแรง

 

นอกจากนี้เทคโนโลยียังกลายเป็นทิศทางสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้ผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงต่าง ๆ ถูกพัฒนามากขึ้นเรื่อย ๆ เช่น เครื่องให้อาหารอัจฉริยะ ของเล่นอัจฉริยะ เครื่องระบุตำแหน่งอัจฉริยะ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงเท่านั้น แต่ยังช่วยให้เจ้าของได้รับประสบการณ์การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกด้วย

 

อุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงในปัจจุบันแสดงให้เห็นชัดเจนว่าช่องทางออนไลน์ได้กลายเป็นช่องทางการขายที่สำคัญที่สุดในอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยง เมื่อพิจารณาจากแนวโน้มการพัฒนาในระยะยาวของอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยง การดำเนินงานแบบหลายช่องทางถือเป็นรากฐานสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยง สำหรับแบรนด์ ช่องทางออฟไลน์เป็นพื้นฐานสำหรับบริษัทสัตว์เลี้ยงในการสร้างเอฟเฟกต์ของแบรนด์ และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์สามารถขยายขนาดรายได้ผ่านช่องทางออนไลน์ได้

 

ข้อคิดเห็นของสคต.เซี่ยงไฮ้

อุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งจากการที่ชาวจีนเริ่มมีคนอยู่คนเดียวมากขึ้นจึงเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนคลายเหงา รวมถึงระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทำให้มีกำลังจับจ่ายาหารและของใช้ให้สัตว์เลี้ยงของตนเองได้หลากหลายมากขึ้น ซึ่งนอกจากอาหารจะต้องมีรสชาติที่ถูกใจสัตว์เลี้ยงแล้ว ชื่อเสียงของแบรนด์ หรือคุณค่าทางโภชนาการก็เป็นปัจจัยสำคัญที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงใช้พิจารณาในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ และช่องทางในการโฆษณาที่มีประสิทธิภาพคือช่องทางออนไลน์ ผู้ประกอบการที่สนใจเข้ามาจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงจึงต้องเตรียมพร้อมทั้งการสร้างแบรนด์ พัฒนาตัวสินค้า และวางแผนด้านการตลาดออนไลน์เพื่อให้สามารถแข่งขันกับแบรนด์ต่าง ๆ  ที่มีจำหน่ายในจีนได้ และสามารถดึงดูดให้ลูกค้าหันมาเลือกซื้อสินค้า

________________________________________________________________________________

จัดทำโดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้

วันที่ 12 เมษายน 2567

 

แหล่งที่มา

https://www.iimedia.cn/c1061/99528.html

thThai