เมียนมามีแนวโน้มขนส่งทางเรือมากขึ้น

การขนส่งทางเรือมีความนิยมมากขึ้น โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าเกษตรจากเมียนมา เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว ถั่ว ยางพารา เป็นต้น สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีการขนส่งทางเรือในช่วงนี้ เช่น ส่งออกไปประเทศไทย 3 หมื่นตัน ส่งออกไปอินเดีย 2.75 หมื่นตัน ส่งออกไปฟิลิปปินส์ 2.5 หมื่นตัน เป็นต้น ซึ่งเป็นทางเลือกการขนส่งให้ภาคเอกชนทดแทนเส้นทางขนส่งที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่มีการปะทะกัน

ผลกระทบ/โอกาส ช่วงที่ผ่านมามีสถานการณ์ปะทะกันในพื้นที่ชายแดน เช่น เมืองเมียวดี ซึ่งกระทบกับการขนส่งสินค้าชายแดนผ่านพื้นที่ปะทะกัน ภาคเอกชนจึงปรับเปลี่ยนเส้นทางและวิธีการขนส่ง โดยเป็นการขนส่งทางเรือมากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่มีการขนส่งปริมาณมาก การขนส่งทางเรือจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เช่น เมียนมาส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไปไทย (ท่าเรือย่างกุ้ง-ท่าเรือระนอง) หรือไทยส่งออกสินค้ามาเมียนมา (ท่าเรือระนอง-เกาะสอง-ย่างกุ้ง หรือ ท่าเรือแหลมฉบัง-ย่างกุ้ง)

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การขนส่งทางเรือ อาจเป็น New Normal ในอนาคต ทดแทนการขนส่งทางบก เช่น เส้นทางด่านเมียวดีที่มีสถานการณ์ปะทะกัน ทั้งนี้ นอกจากการขนส่งทางเรือ ภาคเอกชนสามารถพิจารณาเลือกใช้ด่านอื่นเป็นทางเลือกเพิ่มเติมด้วย เช่น ด่านแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก หรือ ด่านการค้าอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งต้องพิจารณาความคุ้มค่าเหมาะสมของแต่ละเส้นทางขนส่งต่อไป

********************************************

ที่มา: Global New Light of Myanmar

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง

วันที่ 12 เมษายน 2567

thThai