ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) กิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับก๊อกก๊อก เอ็ม มาร์ท ซูเปอร์มาร์เก็ต สาขาโพนสีนวน สปป.ลาว ภายใต้โครงการ In-Store Promotion ในภูมิภาคอาเซียน สคต.เวียงจันทน์

ประกาศราคากลาง กิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับก๊อกก๊อก เอ็ม มาร์ท ซูเปอร์มาร์เก็ต สาขาโพนสีนวน สปป.ลาว ภายใต้โครงการ In-Store Promotion ในภูมิภาคอาเซียน

thThai