ปัจจุบันสัตว์เลี้ยงกลายมาเป็นสมาชิกสำคัญของคนในครอบครัวมากขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งแนวโน้มในความต้องการสัตว์เลี้ยงยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ อุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงตั้งแต่ อาหารสัตว์เลี้ยง อุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยง การดูแลทางการแพทย์ของสัตว์เลี้ยง การดูแลเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยง ตลอดจนทุกด้านของห่วงโซ่อุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงของจีนมีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง

 

ทั้งนี้ iiMedia Think Tank (data.iimedia.cn) ร่วมมือกับ Strawberry Pie Netizen Behavior Survay and Computational Analysis System (survey.iimedia.cn) เพื่อดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับ      อุตสาหกรรมเศรษฐกิจสัตว์เลี้ยงของจีนและพฤติกรรมผู้บริโภค ข้อมูลจาก iiMedia Research แสดงให้เห็นว่า รายได้ต่อหัวของชาวจีนเพิ่มสูงขึ้นใน ปี 2566 การเติบโตของรายได้ส่งผลให้กำลังซื้อของผู้อยู่อาศัยดีขึ้น ด้านคุณภาพชีวิตของพลเมืองก็สูงขึ้น แนวความคิดการบริโภคของชาวจีนเปลี่ยนจากกินอย่างพอเพียงเป็นกินดี ทั้งนี้รวมถึงอาหารของสัตว์เลี้ยงก็ได้รับการเพิ่มคุณภาพอีกเช่นกัน จากการสำรวจของ iiMedia Research พบว่ากว่า 70% ของเจ้าของสัตว์เลี้ยงถือว่าสัตว์เลี้ยงเป็นเสมือนสมาชิกในครอบครัว เพื่อน ลูก หรือแม้แต่คู่ชีวิต

 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการการบริโภคอาหารสัตว์เลี้ยงของชาวจีน

ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารสัตว์เลี้ยงมากขึ้น ข้อมูลจาก iiMedia Research แสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคชาวจีนมากกว่าร้อยละ 80 ใช้จ่ายโดยเฉลี่ยมากกว่า 500 หยวนต่อปี         ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่าง 501-1500 หยวนต่อปี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.89 โดยพิจารณาเลือกซื้อจาก           (1.) รสนิยมความชอบของสัตว์เลี้ยงเป็นปัจจัยสำคัญ สัดส่วนร้อยละ 58.09 (2.)คำนึงถึงการเลือกซื้ออาหารตามรีวิวจากลูกค้าท่านอื่น สัดส่วนร้อยละ 50.18 (3.) วัตถุดิบของผลิตภัณฑ์มีผลต่อการเลือกซื้อ สัดส่วนร้อยละ 43.57 รวมถึงแบรนด์สินค้าที่ดี ล้วนมีส่วนช่วยต่อการเพิ่มอัตราการบริโภคอาหารสัตว์เลี้ยง

 

ช่องทางการบริโภคอาหารสัตว์เลี้ยงของชาวจีน

ช่องทางออนไลน์เป็นแหล่งข้อมูลหลักสำหรับผู้บริโภคโดยเฉพาะการรีวิวสินค้าและการถ่ายทอดสด        (ไลฟ์สตรีมมิ่ง) จากร้านค้า ข้อมูลจาก iiMedia Research ชี้แจงว่า แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเป็นช่องทางหลักสำหรับผู้บริโภคชาวจีนในการสั่งซื้อสินค้าและการรับรู้ข้อมูล ซึ่งสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 64.71 เนื่องด้วยการเลือกซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์มีวิธีการแสดงข้อมูล โต้ตอบในการสั่งซื้อสินค้าง่าย รวมถึงยังช่วยกระตุ้นพฤติกรรมการบริโภคเพิ่มมากขึ้น

 

คุณภาพของอาหารสัตว์เลี้ยงมีส่วนช่วยในการบริโภคอาหารสัตว์เลี้ยงอย่างมีนัยสำคัญ

ผู้บริโภคชาวจีนให้ความสำคัญต่อสุขภาพสัตว์เลี้ยงมากขึ้นเรื่อยๆ อาหารสัตว์เลี้ยงที่ทำจากธรรมชาติ อาหารออร์แกนิก ปราศจากสารปรุงแต่ง ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ผู้บริโภคมักจะเลือกซื้ออาหารจากอาหารที่มีโปรตีนคุณภาพสูง ไขมันต่ำ ใยอาหารสูง เพื่อเสริมสร้างคุณค่าทางโภชนาการให้แก่สัตว์เลี้ยง ข้อมูลจาก iiMedia Research แสดงให้เห็นว่า เจ้าของสัตว์เลี้ยงมากกว่าร้อยละ 80 จะเลือกซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงเพื่อเสริมสุขภาพสัตว์เลี้ยง โดยมีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพสูง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน ปรับสภาพขน และรักษาอาการเจ็บป่วย อาทิ ผลิตภัณฑ์ประเภทการย่อยอาหาร คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 59.51 การทำความสะอาดฟัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.78 การเสริมแคลเซียม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.78 ความเงางามของเส้นขน  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.26 และการดูแลผิวหนังของสัตว์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.15  โดยเจ้าของจะเลือกซื้อจากแบรนด์สินค้าภายในประเทศมากกว่าจากแบรนด์ต่างประเทศ คิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 68.01 และร้อยละ 31.80 ตามลำดับ ในจำนวนนี้ ร้อยละ 70 จะเลือกซื้อแบรนด์สินค้าเดียวกัน แบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงยอดนิยม ได้แก่ Royal Canin (สัญชาติฝรั่งเศส), Nestle Purina (สัญชาติอเมริกัน), Myfoodie (www.myfoodiepet.com เป็นแบรนด์อิสระของ Guabao Group มีสำนักงานใหญ่ในเมืองเหลียวเฉิง มณฑลซานตง เป็นแบรนด์สัตว์เลี้ยงชื่อดังของจีนในประเทศจีน) ตามลำดับ

 

อุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงเติบโตในทุกรายผลิตภัณฑ์

ความต้องการของผู้บริโภคต่อสัตว์เลี้ยงมีความหลากหลายมากขึ้น ไม่เพียงแค่อาหารและผลิตภัณฑ์ประจำวัน แต่ยังรวมถึงของเล่น เสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์สำหรับการเดินทางและอื่นๆ    ทำให้ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงมีความหลากหลายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลาดยังมีการแบ่งส่วนตามกลุ่มสัตว์เลี้ยงที่แตกต่างกัน เช่น ตามอายุ พันธุ์ และขนาด เพื่อตอบสนองความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของผู้บริโภค    ผู้เลี้ยงซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สำหรับสัตว์เลี้ยงอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพ ความสะดวกใช้งาน คุณภาพ ความปลอดภัย ความทนทาน และราคาเป็นหลัก ตลอดจนผู้บริโภคชาวจีนให้ความนิยมในผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ เช่น วิตามิน แคลเซียม ครีมกำจัดขน โปรไบโอติก น้ำมันปลา และเลซิติน นอกจากนี้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีกลายเป็นทิศทางสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงมากขึ้นเรื่อยๆ เช่น เครื่องให้อาหารอัจฉริยะ เครื่องระบุตำแหน่งอัจฉริยะ ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่เพียงแต่ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของสัตว์ แต่ยังช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคในการเลี้ยงสัตว์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

ความเห็นสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน : อุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงของจีนในปัจจุบันเติบโตขึ้น เนื่องด้วยรายได้ต่อหัวของชาวจีนเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้กำลังซื้อของชาวจีนรวมถึงคุณภาพชีวิตของพลเมืองสูงขึ้น ทั้งนี้ทำให้การอยู่ดีกินดีของสัตว์เลี้ยงได้มีคุณภาพมากขึ้นตามไปด้วย ช่องทางการขายออนไลน์แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ช กลายเป็นช่องทางสำคัญที่สุดของจีนในอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยง ในฐานะที่ประเทศไทยมีห่วงโซ่อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ที่ครอบคลุม ผู้ประกอบการไทยที่มองหาโอกาสขยายตลาดควรศึกษาข้อมูลตลาดจีนเพิ่มเติม ปรับตัวให้ทันต่อความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกสบาย เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้า

 

ที่มา

https://www.iimedia.cn/c1061/99528.html

เรียบเรียงโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

5 เมษายน 2567

 

 

 

 

 

 

thThai