ร่างประกาศ และขอบเขตการจ้าง (TOR) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการด้านสถานที่และการบริการ (Official Contractor) งานแสดงสินค้าอาหาร ๒๕๖๗ (THAIFEX – ANUGA ASIA 2024) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

thThai