เขตซือหมิงเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกมของเมืองเซี่ยเหมิน มุ่งมั่นที่จะสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี มาอย่างยาวนาน  เขตซือหมิงถือเป็นฐานหลักของอุตสาหกรรมเกมในเซี่ยเหมิน โดยในปี 2565 บริษัทเกม 138 แห่งในเขตซือหมิงมีรายได้รวม 7,895 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.11  เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 77.64 ของบริษัทเกมทั้งหมดที่มีอยู่ 234 บริษัทในเมือง สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเขตซือหมิงจึงร่วมกับสำนักงานการเงินเขตซือหมิง ออกนโยบายพิเศษฉบับแรกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกม โดยให้สิ่งจูงใจทางการเงินและเงินอุดหนุนโดยตรง อาทิ หากค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาเกมดั้งเดิมสูงถึง 2 ล้านหยวนและเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยจะสนับสนุนเงินด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มร้อยละ 5 หากอัตราการเติบโตถึงสัดส่วนที่กำหนด ซึ่งจะมอบรางวัลมูลค่า 200,000 หยวน และมูลค่า 300,000 หยวนตามลำดับ ส่งเสริมให้บริษัทต่างๆ เร่งการเปิดตัวอย่างเป็นทางการและการพัฒนาเกมในต่างประเทศ โดยจะมอบรางวัล 100,000 หยวน และ 50,000 หยวน ตามลำดับ ให้สำหรับเกมดั้งเดิมที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการในครั้งแรกในประเทศและต่างประเทศ และเพื่อให้บทบาทของผลิตภัณฑ์เกมที่มีการส่งเสริมวัฒนธรรม รวมเอาวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของเซี่ยเหมินและซือหมิงเข้าด้วยกัน จะได้รับรางวัล 50,000 หยวน และ 100,000 หยวน ตามลำดับ การสนับสนุนเพิ่มการลงทุนในด้านการวิจัย การพัฒนาเกม การขยายธุรกิจและส่งเสริมเกมออกสู่ตลาดต่างประเทศแก่บริษัทต่างๆ รวมทั้งให้การสนับสนุนพื้นที่สำนักงานผ่านการสร้างศูนย์บ่มเพาะเกม ด้วยแนวทาง “ กองทุนทางการเงิน + เสริมสร้างศักยภาพแพลตฟอร์ม” เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างครอบคลุม

 

การก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมเกมเขตซือหมิง (โครงการ Siming District Game Industrial Park)

ปัจจุบัน เขตซือหมิงกำลังขยายพื้นที่การพัฒนาอุตสาหกรรมเกมอย่างเชิงรุก โดยพัฒนานิคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เฟส 2 และสร้างนิคมอุตสาหกรรมเกมแห่งแรกในชุมชนนวัตกรรมไคหยวน (Kaiyuan Innovation Community ) สำนักงานพัฒนาและปฏิรูปเขตซือหมิง ได้ชี้ให้เห็นว่าเขตซือหมิงวางแผนสร้างโครงสร้างเขตอุตสาหกรรมเกม ซึ่งตั้งอยู่ในชุมชนไคหยวนซึ่งเป็นชุมชนสตาร์ทอัพทางนวัตกรรมของเขตซือหมิง มีพื้นที่รวมประมาณ 6.37 เฮกตาร์ (63,700 ตารางเมตร)  และพื้นที่ก่อสร้างรวมประมาน 220,000 ตารางเมตร ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกพื้นที่โดยคำนึงถึงข้อได้เปรียบทางระบบนิเวศอุตสาหกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกโดยรอบ ซึ่งเขตนวัตกรรมนี้ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งรวมของ นิคมอุตสาหกรรมซอฟแวร์เฟส 2 ของซือหมิง แต่ยังมีศูนย์ให้บริการทางกฎหมายเส้นทางสายไหมทางทะเล (Maritime Silk Road Central Legal District) ศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจ พื้นที่การประชุมและจัดนิทรรศการ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจและที่อยู่อาศัยอย่างครบครัน

 

นิคมอุตสาหกรรมเกมซือหมิง (โครงการ Siming District Game Industrial Park) จะถูกสร้างขึ้นเป็น 2 ระยะ โดยในระยะแรกมีแผนจะสร้างอาคาร 6 แห่ง โดยมีพื้นที่ก่อสร้างรวมประมาณ 114,000 ตารางเมตร คาดว่าจะวางขายที่ดินแปลงแรกในปีนี้ (2567) และมีแผนจะนำไปใช้งานภายในสิ้นปี 2569 เขตซือหมิงจะเร่งการพัฒนาและการก่อสร้างพื้นที่เพื่อดึงดูดบริษัทเกมที่มีชื่อเสียงเข้ามาตั้งถิ่นฐาน เสริมสร้างห่วงโซ่ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมเกมให้ดียิ่งขึ้น และมุ่งมั่นที่จะสร้างการวิจัยและพัฒนาและการปฏิบัติการแบบบูรณาการที่ครอบคลุม รวมถึงการส่งเสริมทางเทคโนโลยี การสาธิตผลิตภัณฑ์เกมและเสริมสร้างประสบการณ์ การฝึกอบรมและการแลกเปลี่ยนฟังก์ชั่นอื่น ๆ เพื่อเป็นนิคมอุตสาหกรรมเกมระดับมืออาชีพและคุณภาพยอดเยี่ยม

 

ความนิยมเกมของผู้บริโภคชาวจีน

อย่างไรก็ดี ตลาดเกมในจีนได้รับความนิยมจากผู้บริโภคชาวจีนอย่างก้าวกระโดดเนื่องด้วยการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าของจีน ข้อมูลจาก iiMedia Research แสดงให้เห็นว่า ณ เดือนมิถุนายน 2566 จำนวนผู้ใช้เกมในประเทศจีนสูงสุดถึง 668 ล้านคน ความถี่ของผู้ใช้เกมชาวจีนที่เล่นเกมในปี 2566 ผู้บริโภคร้อยละ 51.90 จะเล่น 3-5 วันต่อสัปดาห์ ผู้บริโภคร้อยละ 39.02 จะเล่นเกมโดยทั่วไปทุกวัน และร้อยละ 8.83 ของผู้บริโภคจะเล่นเป็นครั้งคราวเท่านั้น และผู้บริโภคเล่นน้อยกว่าสัปดาห์ละครั้งร้อยละ 0.25 ด้วยเหตุผลที่เกมช่วยสามารถบรรเทาความเครียด สร้างความสนุกสนาน รวมทั้งเกมยังสามารถสร้างการพักผ่อนหย่อนใจให้สังคม เพื่อนและคนในครอบครัว

 

ประเภทเกมที่ผู้บริโภคชาวจีนนิยม

ปัจจุบันตลาดเกมในจีนมีหลากหลายประเภทที่ได้รับความนิยม ข้อมูลจาก iiMedia Research แสดงให้เห็นว่าในบรรดาประเภทเกมที่ผู้ใช้เกมชาวจีนชื่นชอบในปี 2566 ผู้บริโภคร้อยละ 40.74 ชอบเกมไขปริศนาทั่วไป ผู้บริโภคร้อยละ 31.90 ชอบเกมยิง STG ผู้บริโภคร้อยละ 28.71 ชอบเกมเล่นตามบทบาท RPG   ร้อยละ่ 29.69 ของผู้บริโภคชอบเกมแข่งขันยุทธวิธีออนไลน์ที่มีผู้เล่นหลายคนแนว MOBA และผู้บริโภคร้อยละ 18.28 ชอบเกมปาร์ตี้และบอร์ดเกม นอกจากนี้เกมบนคลาวด์กำลังจะเริ่มเป็นที่นิยมในหมู่ผู้บริโภคชาวจีนเนื่องจาก การบริโภคเกมแบบเดิมๆอาจจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคชาวจีนในปัจจุบันได้มาก เกมบนคลาวด์ (Cloud Gaming) คือ การเล่นเกมผ่านระบบคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ โดยที่เกมจะถูกสตรีมจากเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลมายังอุปกรณ์ของผู้เล่น โดยไม่จำเป็นต้องมีฮาร์ดแวร์ที่มีสมรรถนะสูง (อ้างอิงจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล depa ) เพื่อให้ผู้เล่นไม่ถูกจำกัดด้วยประสิทธิภาพของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ เพียงมีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณืที่มีสมรรถภาพสูง ทำให้ผู้เล่นเข้าถึงเกมได้ง่ายขึ้นจึงขยายฐานผู้บริโภคเกม ลดต้นทุนการเล่นเกมโดยไม่จำเป็นต้องมีฮาร์ดแวร์ราคาแพง และเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่กับผู้เล่นในซัพพลายเชน เช่น ผู้ให้บริการคลาวด์เกม ผู้พัฒนาเกม ตลอดจนผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ซึ่งเกมบนคลาวด์สามารถสร้างนวัตกรรมที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น รวมถึงยังสร้างโอกาสให้กับนักพัฒนาเกมมากขึ้น ข้อมูลจาก iiMedia Research แสดงให้เห็นว่าในบรรดาผู้ใช้เกมบนคลาวด์ของจีนที่บริโภคเกมบนคลาวด์ในปี 2566 ผู้บริโภคร้อยละ 79.87 เคยบริโภคเกมบนคลาวด์ ในขณะที่ร้อยละ 20.13 ของผู้บริโภคยังไม่เคยบริโภค

 

ความเห็นสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน : แนวโน้มการบริโภคเกมของผู้บริโภคชาวจีนมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เกมเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคมจีนอย่างเห็นได้ชัด เนื่องด้วยความตึงเครียดจากสภาพแวดล้อมทางสังคม ทำให้ผู้คนมองหาความเพลิดเพลิน ภาครัฐบาลจีนจึงได้มองเห็นถึงความสำคัญของนิคมอุตสาหกรรมเกมจะมีบทบาทที่สำคัญอย่างไม่หยุดยั้งในอนาคตอันใกล้ การเติบโตของตลาดเกมในจีนเป็นการเพิ่มโอกาสในอุตสาหกรรมเกมในบริบทเศรษฐกิจดิจิทัล นำมาซึ่งโอกาสของผู้พัฒนาเกมของไทยทั้งห่วงโซอุตสาหกรรม โดยผู้ประกอบการควรทำความเข้าใจพฤติกรรมความชอบเทรนด์เกมในจีน การจับมือพันธมิตรพัฒนาเกมร่วมกับบริษัทเกมจีน นำเกมไทยไปเผยแพร่ในจีน รวมถึงโอกาสของรูปแบบลักษณะเกมใหม่อย่างคลาวด์บนเกมส์ เป็นโอกาสของผู้ให้บริการเกมบนคลาวด์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุตสาหกรรม โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้วยเศรษฐกิจดิจิทัลภาคบริการไอที จึงมีการออกนโยบายสนับสนุน ตลอดจนการสร้างสาธารณูปโภคเพื่อดึงดูดเม็ดเงิน ขยายเศรษฐกิจอย่างนิคมอุตสาหกรรมเกมในเขตซือหมิงที่นับเป็นโอกาสใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ที่มา

http://xm.fjsen.com/2024-03/22/content_31544352.htm

https://www.iimedia.cn/c1077/98325.html

www.depa.or.th

เรียบเรียงโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

29 มีนาคม 2567

 

 

 

 

thThai