ข้อมูลพื้นฐานและลักษณะทั่วไปของตลาด

อินเดียเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรม จึงมีงานเทศกาลเฉลิมฉลองจำนวนมากที่มีความแตกต่างและหลากหลายกันออกไปในแต่ละพื้นที่  เทศกาลของอินเดียเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของชาวอินเดียมายาวนานโดยมีการเฉลิมฉลองในหลากหลายเหตุผล อาทิเช่น เฉลิมฉลองในฤดูกาลเก็บเกี่ยว การรำลึกถึงบรรพบุรุษ การเฉลิมฉลองชัยชนะ หรือการต้อนรับการเริ่มต้นใหม่

อินเดียจึงถือเป็นดินแดนแห่งการเฉลิมฉลอง ที่มีเทศกาลเฉลิมฉลองเกือบตลอดทั้งปี โดยเทศกาลทั้งหลายถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของอินเดียแสดงให้เห็นถึงการขับเคลื่อนทางคุณค่าและอารมณ์ของอินเดีย อินเดียเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศาสนา จากรายงานของราชยสภา อินเดียมีงานเฉลิมฉลองทั้งสิ้น 51 เทศกาลในแต่ละปี โดยมี 17 เทศกาลที่ได้รับการยอมรับให้เป็นเทศกาลในระดับประเทศ

ในอินเดียหรือประเทศอื่นๆ เทศกาลไม่ได้เป็นเพียงการเฉลิมฉลองทางขนบธรรมเนียมประเพณีเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสให้ผู้คนแสดงความรักต่อตัวเองและบุคคลที่เป็นที่รักอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันความสำคัญของเทศกาลก้าวล้ำไปกว่าเรื่องของสังคมและวัฒนธรรม หรือการส่งเสริมคุณค่าทางอารมณ์ของประเทศ เนื่องจากมีผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจ สำหรับในอินเดียที่ซึ่งการตัดสินใจใช้จ่ายเงินก้อนใหญ่ราคาแพง บ่อยครั้งถูกขับเคลื่อนจากประเพณีและความศรัทธา เทศกาลจึงถือเป็นช่วงเวลาสำคัญในการจับจ่ายใช้สอยครั้งใหญ่ของผู้บริโภค

ในความเป็นจริง เทศกาลต่างๆ เช่น ดิวาลี (Diwali) ทุรคาบูชา (Durga Pooja)  ปองกาล (Pongal) หรือเทศกาลเฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยว และอื่นๆ นั้น มีรากฐานดั้งเดิมมาจากศาสนา การบูชาเพื่อการค้าขายและการเปิดบัญชีใหม่ของเจ้าของกิจการ  การเก็บเกี่ยวผลผลิตใหม่ของเกษตรกร ถือเป็นเวลาที่บริษัทจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และนำเสนอข้อเสนอพิเศษเพื่อมุ่งเป้าหมายในการขยายตลาด

ในอินเดีย งานเทศกาลไม่ได้เป็นแค่โอกาสการเฉลิมฉลอง แต่ยังเป็นกุญแจสำคัญในการตัดสินใจทางด้านการเงิน เป็นที่รู้กันดีว่าอินเดียมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเทศกาลมากมายตลอดทั้งปี บางช่วงเวลาจึงเป็นโอกาสที่เหมาะสมในการลงทุนในตลาด เช่น ทุรคาบูชา ดิวาลี ปองกัล เป็นต้น โดยในช่วงสัปดาห์ที่มีเทศกาลดังกล่าว จะเป็นช่วงที่การบริโภคและการลงทุนในอินเดียสูงมาก

เทศกาลจึงมีบทบาทสำคัญในกิจกรรมทางเศรษฐกิจในการซื้อขายสินค้าและบริการ ความต้องการและการขายสินค้าในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดการดำเนินธุรกิจและสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศได้เป็นอย่างดี โดยบรรยากาศในช่วงเทศกาลจะเต็มไปด้วยพลังงานเชิงบวก การมองโลกในแง่ดี การรวมตัวของครอบครัวในการเฉลิมฉลอง แบ่งปัน และการเชื่อมต่อสายสัมพันธ์

นอกจากนี้ เทศกาลอินเดียยังช่วยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของอินเดียได้เป็นอย่างดี ภาคธุรกิจหลักที่เติบโตได้ดีในฤดูกาลเทศกาล คือ ภาคธุรกิจ  E-Commerce ด้วยปริมาณการขายจำนวนมหาศาล ข้อเสนอพิเศษ ข้อเสนอเงินคืน ทำให้ช่องทางออนไลน์มียอดขายสูงสุดในช่วงระหว่างเทศกาล อย่างไรก็ตาม ทั้งตลาด E-Commerce และตลาดออฟไลนต่างป็นที่ต้องการและมีโอกาสมากสำหรับกลุ่มผู้บริโภคในระหว่างช่วงเทศกาล

โดยจากทัศนคติของผู้บริโภคอินเดียที่มีต่องานเทศกาล จะส่งผลต่อเศรษฐกิจและภาคธุรกิจ ดังนี้

 • ทำให้เศรษฐกิจเกิดการเติบโตอย่างมาก
 • กระตุ้นให้ผู้บริโภคใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
 • ส่งเสริมภาคธุรกิจด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 • สนับสนุนอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
 • สร้างโอกาสให้สินค้าแบรนด์ได้เข้าสู่ตลาด
 • ส่งเสริมสินค้าระดับพรีเมี่ยม

ตัวอย่างงานเทศกาลสำคัญในอินเดีย:

เทศกาลนำมาสู่การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่ดี นับแต่คเณศจตุรถี (Ganesh Chaturthi หรือ Ganpati Pandals) ทุรคาบูชา เทศกาลโอนัม (Onam) อยุธยาบูชา (Ayudha Pooja) เทศกาลไฟ (Karthigai Deepam) และเทศกาลเก็บเกี่ยว (Pongal) ในอินเดียใต้ ไปจนถึงเทศกาลสำคัญ อย่าง ดิวาลี และอื่นๆ ชาวอินเดียรักการเฉลิมฉลองในลักษณะการประกาศก้อง อาทิ การฉลองคริสต์มาส ปีใหม่ หรือเทศกาลสาดสี (โฮลี่) การแข่งขันว่าวบิน รักษาพันธัน (Raksha Bandhan) หรือเทศกาลอิด ซึ่งในแต่ละเทศกาลจะมีผลต่อเชิงพาณิชย์ที่มีแนวโน้มความต้องการ พฤติกรรมผู้บริโภค และโอกาสทางธุรกิจที่แตกต่างกันไป

 เทศกาลดิวาลี

เป็นเทศกาลเฉลิมฉลองของประเทศอินเดียในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถือเป็นเทศกาลที่กระตุ้นการจับจ่ายมากที่สุด ตั้งแต่สินค้าประเภทขนมหวานและเบเกอรี่ ของชำ เครื่องใช้ในครัวเรือนขนาดใหญ่ เสื้อผ้า เครื่องประดับ ไปจนถึง ทองคำ ด้วยบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลอง บริษัทต่างๆ เช่น รถยนต์ สินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องใช้ในครัวเรือนขนาดใหญ่ สร้างรายได้ถึงร้อยละ 35 ของยอดขายประจำปีในช่วงเทศกาลดิวาลี

เทศกาลอินเดียกับแนวโน้มและพฤติกรรมของผู้บริโภคปัจจัยหลักที่ทำให้ผู้บริโภคจับจ่ายในช่วงเทศกาล คือ

 • เทศกาลถือเป็นช่วงมงคล
 • สินค้ามีราคาถูก – มีการส่งเสริมการขายและข้อเสนอพิเศษที่ดึงดูดความสนใจในการจับจ่ายใช้สอย
 • คุ้มค่าเงินที่เสียไป
 • มีส่วนลดและสิทธิประโยชน์พิเศษ
 • ความยินดีในการจับจ่ายในช่วงเทศกาล
 • ความพึงพอใจในการเลือกซื้อของให้ตนเอง
 • ความกังวลที่จะถูกหลอกลวงในช่วงนอกฤดูเทศกาล
 • คุณภาพของผลิตภัณฑ์ – ดีและใหม่กว่า
 • การแสวงหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมในช่วงนอกฤดูเทศกาลทำได้ยาก
 • บรรยากาศและความรู้สึกของการเลือกซื้อสินค้า
 • สามารถเข้าถึงสินค้าและหาสินค้าได้ง่าย
 • ราคาสินค้าต่ำลง
 • มีผลิตภัณฑ์หลากหลายให้เลือกซื้อหา
 • เป็นช่วงที่มีการออกเสื้อผ้าแฟชั่นที่มีดีไซน์และนวัตกรรมรุ่นใหม่

ทั้งนี้ จะสังเกตได้ว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ในอินเดียชอบซื้อสินค้าแฟชั่นและสินค้าที่มีนวัตกรรมการออกแบบระหว่างช่วงเทศกาล โดยเหตุผลที่นิยมซื้อเครื่องแต่งกายในช่วงดังกล่าว เช่น มีการออกสินค้าใหม่ มีการนำเสนอข้อเสนอพิเศษและส่วนลด การลดราคาสินค้าทำให้ผู้บริโภคจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นในช่วงเทศกาล พฤติกรรมการซื้อที่คำนึงถึงราคาจะแสดงออกมาในรูปแบบต่างๆ อาทิ ข้อเสนอในการแลกเปลี่ยน บัตรกำนัล เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสะท้อนให้เห็นความรู้สึกทางด้านจิตวิทยาของผู้บริโภค เช่น ความพอใจในตัวเอง คุณภาพสินค้าที่ดีกว่า การดึงดูดความสนใจของผู้คน สิ่งเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าในช่วงเทศกาล

โดยจากการสำรวจผู้บริโภคอินเดีย เมื่อปี 2561 พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าในช่วงเทศกาลของผู้บริโภคอินเดีย ประกอบด้วย ลักษณะสินค้า (ร้อยละ 64) ส่วนลด (ร้อยละ 60) ประสบการณ์ในการใช้สินค้าของผู้บริโภค (ร้อยละ 41) เครดิตเงินคืน (ร้อยละ 39) อัตราการผ่อนชำระต่อเดือน (ร้อยละ 21) และคะแนนสะสม (ร้อยละ 16)

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าในช่วงเทศกาลของผู้บริโภคอินเดีย

แนวโน้มและพฤติกรรมของผู้บริโภคระหว่างช่วงเทศกาล

ปัจจุบันฤดูกาลแห่งเทศกาลเป็นเสมือนการแสดงความรักต่อตัวเองมากขึ้น มีชาวอินเดียจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้หญิง ที่เป็นผู้ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าในช่วงเทศกาล โดยให้ความสำคัญกับตัวเองเป็นลำดับแรก

เมื่อเทศกาลใกล้เข้ามา สิ่งที่น่าสนใจก็คือการรักตัวเอง การช็อปปิ้งแบบผสมผสาน และการสำรวจที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีชาวอินเดียจำนวนมากขึ้น โดยเฉพาะผู้หญิง ที่ระบุตนเองว่าเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจช้อปปิ้งในช่วงเทศกาล พวกเขายังให้ความสำคัญกับตัวเองในขณะช้อปปิ้งอีกด้วย เราสามารถพูดได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่สำคัญซึ่งทำให้การรักตัวเองมีความสำคัญมากขึ้น อาจกล่าวได้ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงมุมมองของงานเทศกาลจากประเพณีทางด้านวัฒนธรรมมาเป็นการให้ความสำคัญต่อการรักตัวเองมากขึ้น

ทั้งนี้ กลุ่มสินค้าเสื้อผ้าและเครื่องประดับ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ในครัวเรือน เป็นกลุ่มสินค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยจากรายงานการสำรวจข้อมูลผู้บริโภคในปี 2565 มีข้อค้นพบ ดังนี้

 1. อาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพเป็นที่ต้องการสูงในกลุ่มผู้บริโภค
 2. สินค้าอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มพรีเมี่ยม เช่น ทีวี ตู้เย็น และเครื่องซักผ้า มีความต้องการสูงในช่วงก่อนหน้าเทศกาล
 3. การส่งสินค้าภายในรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในระหว่างช่วงเทศกาล
 4. หนึ่งในสามครัวเรือนมีแผนใช้จ่ายมากกว่า 10,000 รูปีในช่วงเทศกาล
 5. ปริมาณการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ในช่วงเทศกาลมีเพิ่มขึ้นร้อยละ 55 โดยในช่วงที่มีการใช้งานสูงสุดมีอัตราการขยายตัวเกือบ 3 เท่าของการใช้งานปกติ

(ข้อมูลอ้างอิง: https://www.instamojo.com/blog/indian-shopping-trends-during-the-festive season)

สินค้าและบริการที่มีแนวโน้มเป็นที่ต้องการในช่วงเทศกาล

ผลไม้แห้ง ขนมอินเดีย และลูกกวาด

ชาวอินเดียเฉลิมฉลองเทศกาลด้วยการให้ขนมหวาน ช็อคโกแลต เบเกอรี่ และผลไม้แห้ง ส่งผลให้วัตถุดิบและส่วนประกอบ อย่าง นม เนย และน้ำตาล จึงมีความต้องการสูงในช่วงเทศกาล

 ไฟประดับตกแต่ง

มีคนกล่าวว่าเราจะสามารถมองเห็นอินเดียได้จากอวกาศ เนื่องจากแสงสว่างในเทศกาลดิวาลี โดยในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนจะเห็นสินค้าประเภทนี้วางจำหน่ายอยู่ทั่วไป ชาวอินเดียจะซื้อไฟและเทียนประดับจำนวนมากเพื่อตกแต่งบ้านของพวกเขา ยอดจำหน่ายไฟประดับเพิ่มสูงขึ้นจากการประดับตกแต่งตามถนนในช่วงเดือนที่มีเทศกาล

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันผู้คนเริ่มมีการคำนึงถึงการจัดเทศกาลในลักษณะที่คำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  โคมไฟดิน และอุปกรณ์การตกแต่งที่มาจากวัสดุธรรมชาติจึงเริ่มเป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้น

 ดินปั้นรูปเทพเจ้า

เนื่องจากเป็นฤดูกาลแห่งการสวดภาวนาขอพร จึงจะพบช่างฝีมืองานปั้นสร้างสรรค์รูปปั้นเทพเจ้าฮินดูอยู่ตามจุดต่างๆ ในอินเดีย ความพิเศษของรูปปั้นทำให้ผู้คนชื่นชอบ โดยทางธุรกิจจะมีการปั้นเทพเจ้าในแบบรูปแบบต่างๆ สำหรับคนที่ต้องการนำไปประดับตกแต่งบ้านให้สวยงามหรือใช้ในงานเทศกาล

บริการแต่งหน้าและดูแลผิวพรรณ ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขอนามัย

ในช่วงเทศกาลจะเห็นผู้คนพบปะไปมาหาสู่กัน การเยี่ยมพบญาติ การเฉลิมฉลอง บริการทำผมและเสริมความงามจึงมียอดขายดีในช่วงดังกล่าว โดยหลังยุคโควิด ผู้บริโภคอินเดียเริ่มถามหาบริการเสริมความงามที่ให้บริการถึงบ้าน โดยผู้เชี่ยวชาญจะเดินทางมาให้บริการดูแลเส้นผมและผิวกายถึงบ้านของลูกค้า

เสื้อผ้าและเครื่องประดับ

ผู้บริโภคอินเดียจะเลือกหาซื้อเสื้อผ้าใหม่จากร้านค้าออนไลน์และออนไลน์เป็นของขวัญให้ตนเอง ทำให้ความต้องการเสื้อผ้าและเครื่องประดับเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเทศกาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชุดประจำชาติที่เป็นที่ต้องการมากในช่วงเทศกาลดิวาลี ปองกัล และทุรคาบูชา นอกเหนือจากฤดูกาลแต่งงาน

สินค้าพรีเมี่ยม

พฤติกรรมผู้บริโภคอินเดียที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไป สังเกตได้จากแนวโน้มความต้องการสินค้าคุณภาพระดับพรีเมี่ยม สินค้าที่มีราคาสูงในหลายอุตสาหกรรมมียอดจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น เป็นตัวชี้วัดถึงการเพิ่มขึ้นของประชากรชนชั้นกลางของอินเดีย ซึ่งคาดว่าในปี 2590 อินเดียจะมีสัดส่วนประชากรชนชั้นกลางถึงร้อยละ 61 จากประชากรทั้งหมดของประเทศ  

 ขณะที่สินค้าฟุ่มเฟือยมีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในช่วงเทศกาลเช่นกัน เนื่องจากการเลือกซื้อจับจ่ายในสินค้าประเภทแฟชั่น เครื่องประดับ รองเท้า หรือแม้แต่ซิการ์  

 สำหรับปี 2565 พบว่าแนวโน้มการซื้อของในช่วงเทศกาลขยายตัวเพิ่มขึ้น เห็นได้จากจำนวนการค้นหาคำสำคัญที่เพิ่มมากขึ้น เช่น ลดราคา ข้อเสนอ ดีลราคาถูก และสินค้าใกล้ฉัน ในกลุ่มสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า ของชำ อาหาร ของใช้ส่วนตัว ของขวัญ และรถยนต์ การค้นหาคำเหล่านี้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยเดือนต่อเดือนมากกว่าร้อยละ 19 โดยในช่วงเทศกาลดิวาลี รายได้ของแอปพลิเคชั่นอาหารมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 38 โดยเฉลี่ยต่อปี ด้านของประดับและตกแต่งบ้านเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 19 ขณะที่มีการค้นหาคำสำคัญในหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าถึงร้อยละ 29 การค้นหาเกี่ยวกับของขวัญและดอกไม้เพิ่มขึ้นร้อยละ 35 ขณะที่รถยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 ซึ่งจากรายงานของสหพันธ์สมาคมผู้จำหน่ายรถยนต์ พบว่าเทศกาลส่งผลเชิงบวกต่อภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ เนื่องจากมียอดขายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 57 ในช่วงเทศกาลนวราตรี ที่มีจำนวน 9 วัน ก่อนเข้าสู่เทศกาลดิวาลี โดยการขับเคลื่อนของเทศกาลและการขายส่งท้ายปีจะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเดือนธันวาคม

(ข้อมูลอ้างอิง: https://www.tpci.in/indiabusinesstrade/blogs/decoding-success-festive-shopping-insights-and-trends-in-india/)

โดยสรุปกลุ่มสินค้าเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับเป็นหมวดหมู่ที่ทุกเพศมีความต้องการจับจ่ายเลือกซื้อ

และสำหรับผู้บริโภคผู้หญิงมักมองหากลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ เครื่องสำอาง และน้ำหอมเพื่อเลือกซื้อในช่วงเทศกาล ขณะที่ผู้ชายมักมองหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าอุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ และเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

อย่างไรก็ดี ยังมีปัจจัยอื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค อาทิ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเติบโตของ E-Commerce และการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อผู้บริโภค เป็นต้น

สรุปภาพรวมการเลือกซื้อของของผู้บริโภคอินเดียในช่วงเทศกาล

เนื่องจากความต้องการเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องประดับ รวมไปถึงสินค้าขนาดใหญ่ อย่าง อสังหาริมทรัพย์ และรถยนต์ จะเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาล โดยสมาคมผู้ผลิตรถยนต์อินเดีย Society of Indian Automobile Manufacturers หรือ SIAM ได้รายงานว่ามียอดขายรถยนต์ในเดือนกันยายน 2565 จำนวนถึง 361,717 คัน ซึ่งนับว่าเป็นยอดขายรายเดือนที่สูงที่สุดที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ของตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในอินเดีย

ทั้งนี้ กลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางจะเก็บเงินไว้ใช้จ่ายในช่วงระหว่างเทศกาล และจะได้รับโบนัสเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการบัตรเครดิตในกรณีที่มีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในช่วงที่มีเทศกาล โดยจากการสำรวจข้อมูลในปี 2564 พบว่ากลุ่มสินค้าที่ได้รับความนิยมเลือกซื้อในช่วงเทศกาล 3 อันดับแรก คือ เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และโทรศัพท์มือถือ

ประเภทสินค้าที่ผู้บริโภคเลือกซื้อในช่วงเทศกาล ระหว่างปี 2560 – 2564

 ร้านค้าปลีกในอินเดียกับ Omni Channel: การเชื่อมทุกช่องทางเป็นหนึ่งเดียว

ในปี 2564-2565 ผู้บริโภคกว่าร้อยละ 70 เลือกซื้อสินค้าในช่วงเทศกาลผ่านช่องทางออนไลน์ โดยการเพิ่มขึ้นของการซื้อของผ่าน E-Commerce และมือถือส่งผลให้ลูกค้ามีความคาดหวังที่จะได้รับประสบการณ์การเลือกซื้อของที่ราบรื่นทั้งในช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่ง Omni Channel จะช่วยเชื่อมต่อช่องว่างระหว่างการซื้อบนพื้นที่ออนไลน์และออฟไลน์ สามารถตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสัมพันธ์และประสบการณ์อันดีต่อลูกค้า ก่อให้เกิด Brand Loyalty และการเลือกซื้อและใช้บริการซ้ำอย่างต่อเนื่องในอนาคต

ช่องทางการเลือกซื้อของในช่วงเทศกาล ระหว่างปี 2560 – 2564

บทสรุป

เทศกาลอินเดียไม่ได้มีความสำคัญแค่เพียงการแสดงถึงขนมธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของประเทศอินเดียเท่านั้น แต่ถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจด้วย จะเห็นได้จากยอดขายสินค้าและบริการในอินเดียจะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 40 ของยอดขายทั้งปีในช่วงที่มีเทศกาลสำคัญ ดังนั้น การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค การสร้างการรับรู้แบรนด์ไทยในช่วงเวลาที่สอดคล้องกับงานเทศกาลสำคัญของอินเดียถือเป็นโอกาสอันดีที่จะช่วยส่งเสริมให้สินค้าและบริการไทยเป็นที่รู้จักและรับรู้อย่างเป็นวงกว้าง รวมถึงเกิดโอกาสและช่องทางในการขยายตลาดสู่อินเดียได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

———————————————————————————————–

สคต. ณ เมืองเจนไน

มีนาคม 2567

thThai