รัฐบาลบังกลาเทศจัดสรรปริมาณนำเข้าข้าวและอนุญาตให้เอกชนนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ

thThai