ในไตรมาสที่สี่ของปี 2566 เศรษฐกิจสวิสกลับมาขยายตัวปานกลางอีกครั้ง ซึ่งภาคบริการเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญในการเติบโต ในทางกลับกัน อัตราการขยายตัวในภาคการผลิตและการลงทุนลดลง อย่างไรก็ตาม การบริโภคภาคเอกชนยังคงขยายตัวต่อเนื่อง โดยได้รับแรงหนุนจากตลาดแรงงานและการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจสวิสโดยรวมมีเสถียรภาพหรือฟื้นตัวในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นว่าจุดต่ำสุดทางเศรษฐกิจได้ผ่านไปแล้ว ความเชื่อมั่นผู้บริโภคฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญระหว่างเดือนตุลาคม 2566 ถึงมกราคม 2567 อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนการฟื้นตัวจะหยุดลงในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนของตัวชี้วัดความคาดหวังของเศรษฐกิจโดยรวม สำหรับตัวชี้วัดโดยรวมของความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของสวิส
ยังคงทรงตัวอยู่ที่ระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเช่นกัน ในทางตรงกันข้าม ตัวชี้วัด KOF ซึ่งสะท้อนสถานการณ์เศรษฐกิจสวิสที่จัดทำโดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์สวิส (ETH Zürich) นั้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวเล็กน้อย โดยรวมแล้ว เศรษฐกิจของสวิสจะเติบโตปานกลางในอนาคตอันใกล้นี้

จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้เศรษฐกิจโลกมีลักษณะที่มีความหลากหลายอย่างมาก เศรษฐกิจสหรัฐฯเติบโตเร็วกว่าที่คาดในไตรมาสที่สี่ และเศรษฐกิจจีนก็มีการเติบโตอย่างมากเช่นกัน ในทางตรงกันข้าม เศรษฐกิจใน Euro Zoneกลับซบเซา และ GDPในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่าง เยอรมนีญี่ปุ่น และสหราชอาณาจักร ต่างเติบโตอย่างอ่อนแอ

ปัจจุบัน ตัวชี้วัดต่าง ๆ มีแนวโน้มดีขึ้นในหลายประเทศ ประกอบกับสถานการณ์ในตลาดแรงงานที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีต อัตราเงินเฟ้อระหว่างประเทศที่ลดลงและการผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วงคาดการณ์ก็มีแนวโน้มที่จะส่งผลสนับสนุนเช่นกัน อย่างไรก็ตาม โดยรวมแล้ว ความต้องการทั่วโลกมีแนวโน้มที่จะเติบโตในอัตราที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในปีนี้โดยเฉพาะกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่มีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างเชื่องช้าในไตรมาสต่อๆ ไป ในทางกลับกัน ในสหรัฐอเมริกาการเติบโตที่แข็งแกร่งมีแนวโน้มที่จะ
ดำเนินต่อไป จากเหตุผลข้างต้น กลุ่มผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจสวิสที่ 1.1% ในปี 2567 ซึ่งหมายความว่าเศรษฐกิจของสวิสจะเติบโตต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอย่างมากเป็นปีที่สองติดต่อกัน

พลวัตที่ถูกจำกัดใน Euro Zone น่าจะทำให้การส่งออกของสวิตเซอร์แลนด์ในปี 2567 อ่อนแอลง แต่กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และเภสัชภัณฑ์ของสวิตเซอร์แลนด์ยังคงแข็งแกร่งและไม่อ่อนไหวต่อสภาพเศรษฐกิจมากนัก และเยอรมนียังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญที่สุดสำหรับการส่งออกสินค้าของสวิสเศรษฐกิจเยอรมนีหดตัวในปีที่แล้วและคาดว่าจะเติบโตได้น้อยมากในปีนี้ ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานมากในเยอรมนียังคงได้รับภาระจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ นอกจากนี้อุตสาหกรรมยานยนต์กำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสู่การขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม ในแง่ของการส่งออกทั้งหมดของสวิตเซอร์แลนด์เยอรมนีได้สูญเสียความสำคัญไปเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่ค้าหลักอื่นๆ ในทศวรรษที่ผ่านมา

เมื่อเทียบกับการคาดการณ์ในเดือนธันวาคม 2566 การลงทุนปรับลดลง กำลังการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมที่ลดลงและต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นกำลังส่งผลกระทบต่อการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสินค้าอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ แม้ว่าข้อจำกัดด้านอุปทานในภาคการก่อสร้างจะค่อย ๆ คลี่คลายลง แต่ความต้องการถูกจำกัดด้วยอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่สูง และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนดังนั้น การออกใบอนุญาตก่อสร้างจึงเพิ่มอย่างเชื่องช้า โดยภาพรวมแล้ว คาดว่าจะเกิดแรงกระตุ้นเชิงลบด้านการลงทุนในปี 2567

การบริโภคและการใช้จ่ายของภาคเอกเชนยังคงเป็นแรงกระตุ้นสำคัญของเศรษฐกิจสวิส การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มสูงที่จะได้รับแรงหนุนจากสถานการณ์ตลาดแรงงานที่ค่อนข้างดีและอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงการคาดการณ์ล่าสุดยังชี้ให้เห็นถึงการพัฒนาการใช้จ่ายของภาครัฐที่แข็งแกร่งขึ้นภายในสิ้นปี 2568 ซึ่งมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ในเดือนธันวาคม 2566

ความต้องการในประเทศในปี 2567 มีแนวโน้มว่าจะต่ำกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ในเดือนธันวาคม 2566 เล็กน้อย เป็นผลให้การนำเข้า มีแนวโน้มที่จะหดตัว ในขณะที่การส่งออกที่เติบโตขึ้น ทำให้การค้าระหว่างประเทศของสวิตเซอร์แลนด์ส่งผลบวกต่อการเติบโตของ GDP นอกจากนี้การจ้างงานมีแนวโน้มที่จะเติบโตค่อนข้างเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับปานกลาง อัตราการว่างงานโดยเฉลี่ยต่อปีน่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 2.3% ในปี 2567

อัตราเงินเฟ้อในสวิตเซอร์แลนด์ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ถึงแม้ว่าอัตราค่าไฟฟ้าปี 2567 ได้ปรับเพิ่มขึ้นอีกครั้งและค่าเช่าที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มสูงขึ้นเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่เพิ่มขึ้นถึงสองเท่า อย่างไรก็ตาม เนื่องจากราคาสินค้าอุตสาหกรรม อาหาร ก๊าซ และน้ำมัน ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้อัตราเงินเฟ้อลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ประกอบกับการแข็งค่าของเงินสวิสฟรังก์และการยกเลิกภาษีอุตสาหกรรมในวันที่ 1 มกราคม 2567 ส่งผลให้สินค้ามีราคาลดลงไปอีก นอกจากนั้น ค่าจ้างซึ่งปรับเพิ่มขึ้นในระดับปานกลางแม้ว่าอัตราการจ้างงานจะเพิ่มขึ้น ก็ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อลดลง ในภาพรวมคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อของสวิตเซอร์แลนด์ปี 2567 จะอยู่ที่ 1.5% จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ 1.9% ในเดือนธันวาคม 2566 และอัตราเงินเฟ้อปี 2568 จะลดลงไปถึง 1.1%

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญคาดว่าในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 เศรษฐกิจสวิสจะเริ่มฟื้นตัวเนื่องจากแรงสนับสนุนจากการจัดแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป EURO 2024 ในประเทเยอรมนีและการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน (IOC) ในกรุงปารีส สถิติในอดีตแสดงให้เห็นว่าการจัดมหกรรมกีฬาขนาดใหญ่เหล่านี้ช่วยกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจประมาณร้อยละ 0.4 สำหรับปี 2568 คาดว่าอุปสงค์ของโลกจะเพิ่มขึ้น แม้ว่าการเติบโตในจีนและสหรัฐอเมริกาจะยังอ่อนตัวลงเล็กน้อย แต่ยุโรปจะค่อยๆ ฟื้นตัวซึ่งส่งผลบวกต่อการส่งออกของสวิตเซอร์แลนด์นอกจากนี้การลงทุนคาดว่าจะมีพลวัตมากขึ้นอันเป็นผลมาจากความต้องการที่สูงขึ้นและต้นทุนทางการเงินที่ลดลง โดยรวมแล้ว คาดการณ์ว่า ในปี 2568 GDP สวิตเซอร์แลนด์เติบโตประมาณ 1.7% และอัตราการว่างงานเฉลี่ยต่อปีประมาณ 2.5%

ที่มา: Staatssekretariat für Wirtschaft SECO

 

thThai