แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) พ.ศ. 2567-2571 แผนปฏิบัติการประจำปี 2567

thThai