แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ 2566 – 2568 และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567

thThai