ในช่วงเวลาที่ผ่านมา อุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซของประเทศจีนมีมูลค่าการค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์จีน เผยว่าในปี 2566 มูลค่าการค้าปลีกออนไลน์ของจีนสูงถึง 15.42 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.82 เมื่อเทียบกับปี 2565 ซึ่งทำให้ประเทศจีนได้ครองตำแหน่งตลาดค้าปลีกออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นระยะเวลา 11 ปีติดต่อกัน ทั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องของตลาดค้าปลีกออนไลน์ในจีน โดยปัจจุบัน แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในจีนได้กลายมาเป็นหนึ่งในช่องทางการจัดจำหน่ายที่สำคัญของอุตสาหกรรมค้าปลีกในจีน และเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิติประจำวันของชาวจีนสมัยใหม่ เนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยี และสถานการณ์โควิด 19 ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งกลายเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ส่งผลให้ตลาดอีคอมเมิร์ซในจีนสามารถพัฒนาและเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

สืบเนื่องจากมูลค่าของอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้ดึงดูดให้ผู้ประกอบการหน้าใหม่เข้ามาสู่ตลาด และส่งผลให้การแข่งขันของอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซในจีนนั้นมีความเข้มข้นมากขึ้น   จึงทำให้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต่างๆ ต้องหันมาพัฒนาและสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์ของตน  เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และครองส่วนแบ่งในตลาดให้ได้มากที่สุด

แนวโน้มตลาดอีคอมเมิร์ซของประเทศจีน

แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในประเทศจีน  

(แหล่งที่มา: https://baijiahao.baidu.com/sid=176881243042539763&wfr=spider&for=pc)

จากข้อมูลของ สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีน ในปี พ.ศ. 2561-2566 มูลค่าการค้าปลีกออนไลน์ของจีนเติบโตขึ้น 6.41 ล้านล้านหยวน โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี ร้อยละ 14 และคาดการณ์ว่ามูลค่าการค้าปลีกออนไลน์จะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตของตลาดอีคอมเมิร์ซจีน และโอกาสในการเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการ จากความต้องการของผู้บริโภคในตลาดที่เพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี

ปัจจัยที่ส่งผลให้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในจีนเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

  1. การพัฒนาของเทคโนโลยี ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้การทำการค้า และการชำระเงินปลอดภัยมากขึ้น ทำให้ตลาดอีคอมเมิร์ซของจีนสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว
  2. การเกิดขึ้นของโควิด 19 ประชาชนส่วนใหญ่ต้องหันมาพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันในช่วงวิกฤตโควิด 19 และเป็นปัจจัยที่ช่วยให้จำนวนผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม อีคอมเมิร์ซเพิ่มสูงขึ้น
  3. การก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสด ความนิยมในการชําระเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ของชาวจีน ได้เร่งให้การพัฒนาของตลาดอีคอมเมิร์ซเติบโตเร็วขึ้น เนื่องจากการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มีความสะดวกและรวดเร็ว
  4. การพัฒนาของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ส่งผลให้บริษัทอีคอมเมิร์ซสามารถจัดการห่วงโซ่อุปทานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้การจัดส่งสินค้านั้นรวดเร็วมากขึ้น
  5. การส่งเสริมนโยบายและข้อบังคับของภาครัฐ นโยบายสนับสนุนและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับตลาด อีคอมเมิร์ซที่ออกโดยรัฐบาลจีน ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ตลาดอีคอมเมิร์ซในจีนดำเนินการได้อย่างสะดวก และเติบโตได้รวดเร็วมากขึ้น
  6. การเปลี่ยนแปลงของแนวคิดและพฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งทำให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะเลือกสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น

แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซยอดนิม 10 อันดับแรกในจีน

แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซยอดนิม 10 อันดับแรก

แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในประเทศจีน          Taobao淘宝

Taobao: แพลตฟอร์มช็อปปิ้งออนไลน์รูปแบบ B2C และ C2C ของจีน ที่ก่อตั้งโดย Alibaba Group ในปี พ.ศ. 2546 และเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการช็อปปิ้งออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศจีน Taobao มีสินค้าที่ครอบคลุมหลายหมวดหมู่ อาทิ สินค้าอุปโภคบริโภค เสื้อผ้า และรองเท้า ซึ่ง Taobao มียอดขายในการจำหน่ายสินค้ามากกว่า 50,000 ชิ้นต่อนาที และมีฟังก์ชันมากมายช่วยอำนวยความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า เช่น รายการสินค้ายอดนิยมแบบเรียลไทม์ และการให้คะแนนสินค้า เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น

แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในประเทศจีน  
แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในประเทศจีน   JD.COM京东

JD.COM: แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซครบวงจรของจีน ที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2541 โดย JD.COM มีชื่อเสียงด้านการจัดจำหน่ายสินค้าเทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์ กล้องถ่ายรูป อุปกรณ์ VR และอื่นๆ อีกทั้ง JD.COM ยังมี Mini Program ใน WeChat และ QQ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภค ในการสั่งซื้อสินค้า และมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การแจกคูปอง การเชิญเพื่อนเพื่อรับส่วนลด เพื่อดึงดูดกลุ่มผู้บริโภคหน้าใหม่ในตลาด

 

แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในประเทศจีน  

 

 

แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในประเทศจีน            Tmall 天猫

Tmall: แพลตฟอร์ม B2C ของจีน ภายใต้เครือ Alibaba Group โดยจุดแข็งที่ทำให้ Tmall กลายเป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมของจีน คือความไว้วางใจจากผู้บริโภค เนื่องจาก Tmall มีกฎระเบียบที่เข้มงวดในการคัดสรรร้านค้าที่จะเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์ม ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ Tmall มีแต่สินค้าที่มีคุณภาพ และราคาเป็นธรรม อีกทั้ง ยังเป็นแพลตฟอร์มที่จำหน่ายสินค้าครบวงจร เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค    สินค้านำเข้า ของใช้ในบ้าน โทรศัพท์มือถือ เสื้อผ้า และเครื่องสำอาง เป็นต้น

 

แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในประเทศจีน  
แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในประเทศจีน   Pinduoduo 拼多多

Pinduoduo: แพลตฟอร์มการช็อปปิ้งออนไลน์ที่ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป Pinduoduo ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ในนำเสนอสินค้าหลากหลายที่มีราคาถูก เพื่อให้ผู้บริโภคสัมผัสถึงความคุ้มค่า ด้วยฟังก์ชันการต่อรองราคา และการซื้อแบบกลุ่ม อีกทั้ง ยังมีการจัดกิจกรรมมากมาย เช่น การเชิญเพื่อนเพื่อรับส่วนลด     การแจกคูปอง และการจัดส่งฟรี เป็นต้น

แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในประเทศจีน  
แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในประเทศจีน   Suning.com 苏宁易购

Suning.com: แพลตฟอร์มค้าปลีกที่จำหน่ายเครื่องใช้ในบ้านที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน มีสินค้าครอบคลุมหลากหลาย โดยเฉพาะประเภทเครื่องใช้ในบ้าน เช่น ตู้เย็น โทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ และเครื่องซักผ้า อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับส่วนลด      ที่คุ้มค่า และกิจกรรม “11.11” เทศกาลช้อปปิ้งของจีน      ที่มักจะจัดทุกวันที่ 11 เดือน 11 เป็นต้น

แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในประเทศจีน  
แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในประเทศจีน   Vipshop 唯品会

Vipshop: แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของจีนที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2551 โดย Vipshop มีการจัดจำหน่ายสินค้าที่หลากหลาย และมีชื่อเสียงด้านสินค้าแฟชั่น เช่น เสื้อผ้า เครื่องสำอาง ของตกแต่งบ้าน ซึ่ง Vipshop นั้นได้มีการร่วมมือกับแบรนด์ต่างประเทศและในประเทศ โดยทุกวันจะมีแบรนด์สินค้าหลายร้อย แบรนด์จัดกิจกรรมลดราคาสินค้าเพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ และคุ้มราคา

แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในประเทศจีน  
แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในประเทศจีน   Koala.com 考拉海购

Koala.com: แพลตฟอร์มการช็อปปิ้งออนไลน์ที่ก่อตั้งโดย NetEase Group และถูกซื้อกิจการโดย Alibaba ในปี พ.ศ. 2562 โดยมุ่งเน้นไปที่การจำหน่ายสินค้านำเข้าจากต่างประเทศที่หลากหลาย และสินค้าแบรนด์เนมในราคาถูก ด้วยการจัดซื้อสินค้าโดยตรงจากบริษัทต่างประเทศทั่วโลก จึงทำให้ Koala.com มีความได้เปรียบในด้านต้นทุน อีกทั้งยังมีการรับคุณภาพของสินค้านำเข้าทุกชนิด เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าได้อย่างไร้ความกังวล

 

แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในประเทศจีน  
แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในประเทศจีน   NetEase Yanxuan 网易严选

NetEase: แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของจีน ในเครือ NetEase Group ที่เปิดตัวในปี พ.ศ. 2559 โดย NetEase มุ่งเน้นการจัดจำหน่ายสินค้าที่คุณภาพสูงและสินค้าที่ผลิตภายใต้แบรนด์ของตนเอง ด้วยราคาที่เป็นธรรม ให้กับผู้บริโภครุ่นใหม่ ที่มีรายได้ระดับปานกลาง โดย NetEase มีการคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพจากแบรนด์ชั้นนำต่างๆ เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องใช้ในบ้าน และสินค้านำเข้า

 

แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในประเทศจีน  
แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในประเทศจีน   Dang Dang 当当

Dang Dang: แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ที่จัดตั้งขึ้นโดยการร่วมทุนของสถาบันสิ่งพิมพ์ที่มีชื่อเสียง Kewen Company ของจีน และบริษัทกองทุนของสหรัฐอเมริกา โดยแรกเริ่ม Dang Dang จำหน่ายเพียงหนังสือออนไลน์เท่านั้น จึงทำให้ Dang Dang แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่มีชื่อเสียงในการจำหน่ายหนังสือออนไลน์ และเริ่มขยายไปสู่การขายสินค้าอุปโภคบริโภคออนไลน์ในหมวดต่างๆ เช่น หนังสือเสียง ของใช้ในบ้าน เสื้อผ้า และเครื่องสำอาง เป็นต้น

 

แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในประเทศจีน  
แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในประเทศจีน   POIZON DEWU 得物

POIZON DEWU: แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของจีนที่มีความทันสมัย และมีการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่หลากหลาย โดย DEWU มีชื่อเสียงด้านการจัดจำหน่ายสินค้าแฟชั่น เช่น ร้องเท้า กระเป๋า เสื้อผ้า นาฬิกา และสินค้าแบรนด์เนมอื่นๆ ที่ทันสมัย ให้กับชาวจีนรุ่นใหม่    อีกทั้ง DEWU ยังมีระบบตรวจสอบผู้จัดจำหน่ายสินค้าในแพลตฟอร์ม และขั้นตอนตรวจสอบสินค้าก่อนที่จะส่งถึงมือผู้บริโภค จึงทำให้ DEWU เป็นแพลตฟอร์มค้าปลีกออนไลน์ที่มีชื่อเสียงด้านสินค้าแฟชั่น และมีความน่าเชื่อถือ

 

แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในประเทศจีน  

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ สคต. ณ นครเฉิงตู

สืบเนื่องจากมูลค่าของอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซในประเทศจีนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 มูลค่าการค้าปลีกออนไลน์สูงถึง 15.42 ล้านล้านหยวน เติบโตขึ้นร้อยละ 11.82 เมื่อเทียบกับปี 2565 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต้องการของตลาดอีคอมเมิร์ซจีนที่ยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปีๆ ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ตลาดอีคอมเมิร์ซของจีนเป็นที่น่าสนใจและน่าจับตามองสำหรับผู้ประกอบการ และผู้ที่ต้องการจะเข้ามาลงทุนในจีน

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของจีน ได้มีการพัฒนาและสร้างเอกลักษณ์ให้กับแพลตฟอร์มของตนเอง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เช่น การนำเสนอสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าแฟชั่น สินค้าแบรนด์เนม และของใช้เครื่องใช้ในบ้าน ทั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการในการขยายตลาด และเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายสินค้า โดยผู้ประกอบการควรมองหาแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่เหมาะสมกับสินค้าที่ต้องการจะจัดจำหน่าย และเงื่อนไขในการเข้าร่วมแพลตฟอร์มนั้นๆ เพื่อเพิ่มช่องทางในการนำเสนอสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

————————————————–

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเฉิงตู

 มีนาคม 2567

แหล่งข้อมูล :

https://www.bkw.cn/qypx/ask/3655247.html

http://news.aanews.cn/news/jd/2023/0310/49265.html

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1789131782661274936&wfr=spider&for=pc

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1776794011905590117&wfr=spider&for=pc

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1768812430425397631&wfr=spider&for=pc

thThai