ไต้หวันคุมเข้มการนำเข้าพริกป่นหลังตรวจพบสารก่อมะเร็ง Sudan Red ในสินค้านำเข้า

ไต้หวันตรวจพบสารก่อมะเร็ง Sudan Red ในสินค้าพริกป่นที่ผลิตโดยการนำเข้าวัตถุดิบมาจากประเทศจีน ส่งผลให้ Taiwan FDA ทำการตรวจสอบสินค้าพริกป่นทั่วไต้หวัน และพบว่า มีสินค้าพริกป่นจำนวนมากที่นำเข้าจากจีนปนเปื้อนสาร Sudan Red โดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ถูกป้อนให้กับเชนร้านอาหารชื่อดังจำนวนมาก อีกทั้งวัตถุดิบที่ปนเปื้อน Sudan Red ก็ยังถูกใช้ในการผลิตพริกไทยผงด้วย

Sudan Red เป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการย้อมสีทางอุตสาหกรรมและไม่สามารถรับประทานได้ ซึ่งมีผลการวิจัยชี้ว่า เป็นสารก่อมะเร็งและถูกห้ามใช้ในอาหารในหลายประเทศทั่วโลก โดยผลิตภัณฑ์พริกป่น ซึ่งปนเปื้อน Sudan Red  เหล่านี้ ถูกป้อนให้กับเชนร้านอาหารชื่อดังที่มีสาขาในไต้หวันเป็นจำนวนมาก เช่น ร้าน Bafang Dumpling ซึ่งมี 1,000 กว่าสาขาทั่วไต้หวัน ร้าน Haidilao ที่เป็นเชนหม้อไฟชื่อดัง อีกทั้งยังมีการนำไปใช้เป็นส่วนผสมในขนมขบเคี้ยวจำนวนมาก ซึ่งขณะนี้ Taiwan FDA มีคำสั่งให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเรียกเก็บสินค้าที่มีปัญหาทั้งหมดกลับคืน รวมถึงร้านอาหารก็ได้ประกาศยกเลิกเมนูที่เกี่ยวข้องเป็นการชั่วคราวแล้ว โดยจากสถิติของ Taiwan FDA ชี้ว่า จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2567 มีการเรียกเก็บคืนสินค้าพริกป่นและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องแล้วเป็นจำนวนรวม 122,588.4 กิโลกรัม

การตรวจพบ Sudan Red ของ Taiwan FDA ในครั้งนี้ สร้างความกังวลในหมู่ผู้บริโภคชาวไต้หวันเป็นอย่างมาก จนเกิดกระแสการไม่รับประทานพริกป่นและพริกไทยซึ่งมีการใช้วัตถุดิบที่ปนเปื้อนในการผลิตด้วย หน่วยงานในไต้หวัน จึงมีมาตรการต่างๆ มาใช้ควบคุม เช่น ประกาศห้ามใช้พริกป่นและพริกไทยในการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนเป็นเวลา 1 เดือน ในส่วนของสินค้าพริกป่นนำเข้าจากจีนนั้น ในชั้นนี้ Taiwan FDA ได้เพิ่มความเข้มงวดในการสุ่มตรวจหา Sudan Red และสารตกค้างอื่นๆ ในขณะเดียวกันก็มีการเพิ่มความระมัดระวังในการสุ่มตรวจมากขึ้นสำหรับสินค้าที่นำเข้าจากประเทศอื่น ทั้งนี้ หากมีการตรวจพบว่าผู้นำเข้ามีการปลอมแปลงเอกสารหรือรายงานเป็นเท็จ จะมีโทษปรับตั้งแต่ 30,000 – 3,000,000 เหรียญไต้หวัน

ที่มา: Taiwan FDA / Economic Daily News / Central News Agency (March 1-8, 2567)

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของ สคต.

จากสถิติของกรมศุลกากรไต้หวันชี้ว่า ไต้หวันนำเข้าพริกป่นจากสหรัฐฯ มากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.38 รองลงมาได้แก่มาเลเซีย (ร้อยละ 19.07) และเยอรมนี (ร้อยละ 3.27) โดยไทยเป็นแหล่งนำเข้าลำดับที่ 6 ด้วยสัดส่วนร้อยละ 1.12 การที่ FDA ของไต้หวันตรวจพบ Sudan Red ในสินค้าพริกป่นนำเข้าจากจีน ทำให้พริกป่นได้กลายเป็นสินค้าที่ Taiwan FDA ให้ความสำคัญในการเฝ้าระวังเป็นอย่างมาก ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยที่เกี่ยวข้องควรตรวจสอบสินค้าของตนเองว่าปลอดภัยหรือไม่ก่อนการส่งออกไปยังไต้หวัน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

thThai