ในปัจจุบันซูเปอร์มาร์เก็ตมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของชาวจีนอย่างมาก เนื่องจากซูเปอร์มาร์เก็ตมีการจำหน่ายสินค้าที่หลากหลาย ทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค รวมไปถึงผัก ผลไม้ อาหารสด อาหารแปรรูป เครื่องใช้ไฟฟ้า และเสื้อผ้า เป็นต้น อีกทั้งชาวจีนมักนิยมใช้จ่ายในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันปีใหม่ วันรวมญาติ และวันตรุษจีน โดยซูเปอร์มาร์เก็ตมักตั้งอยู่ในบริเวณที่พักอาศัยหรือแหล่งชุมชน

 

ช่วงเวลาที่ผ่านมาเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นของจีน ส่งผลให้มีการขยายตัวของผู้มีรายได้ระดับกลาง ระดับสูงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มนี้ให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้า ขณะที่ธุรกิจค้าปลีกได้พัฒนาขึ้นในรูปแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เช่น การพัฒนาเป็นไฮเปอร์ซูเปอร์ที่มีขนาดใหญ่กว่าซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปและมีสินค้าที่หลากหลายกว่า หรือ ซูเปอร์มาร์เก็ตระดับไฮเอนด์ที่นำเสนอสินค้าคุณภาพสูงและสินค้าภายในร้านร้อยละ 60-70 ที่นำเข้าจากต่างประเทศ

 

แนวโน้มอุตสาหกรรมค้าปลีกในจีน

ส่องซูเปอร์มาร์เก็ตในจีนตะวันตกเฉียงใต้

(แหล่งที่มา: https://www.163.com/dy/article/IPABIHQU05566S0T.html)

จากข้อมูลของบริษัทวิจัย iiMedia Research แสดงให้เห็นว่าตั้งแต่ปี 2544-2565 อุตสาหกรรมค้าปลีกของจีนมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้น โดยในปี 2566 (มกราคม-พฤศจิกายน) มูลค่ารวมการค้าปลีกของสินค้าอุปโภคและบริโภคในจีนอยู่ที่ 42.8 ล้านล้านหยวน และคาดการณ์ว่าตลอดทั้งปี 2566 จะอยู่ในระดับ          44 ล้านล้านหยวน ในขณะที่ปี 2565 และ 2564 มูลค่ารวมการค้าปลีกสูงขึ้นถึงระดับ 44 ล้านล้านหยวน  นับว่ามีการเติบโตเพิ่มสูงขึ้นจากสถานการณ์โควิด 19

ส่องซูเปอร์มาร์เก็ตในจีนตะวันตกเฉียงใต้

   (แหล่งที่มา: https://www.163.com/dy/article/IPABIHQU05566S0T.html)

ทั้งนี้ ขนาดตลาดอุตสาหกรรมคลังสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตของจีนเพิ่มสูงขึ้นถึง 36.41 พันล้านหยวนในปี 2566 โดยตั้งแต่ปี 2555-2566 ขนาดตลาดอุตสาหกรรมคลังสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตของจีน มีมูลค่าในแต่ละปี   สูงกว่า 20 พันล้านหยวน ทั้งนี้ ในปี 2567 มีการคาดการณ์ว่ามูลค่าของอุตสาหกรรมคลังสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตในจีนจะเติบโตอย่างต่อเนื่องสูงถึง 38.78 พันล้านหยวน โดยได้รับแรงหนุนจากผู้ค้าปลีกหน้าใหม่ที่เข้าสู่ตลาดจำนวนมาก

 

10 แบรนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตยอดนิยมในจีนตะวันตกเฉียงใต้

ส่องซูเปอร์มาร์เก็ตในจีนตะวันตกเฉียงใต้ Walmart沃尔玛

Walmart เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตครบวงจรจากสหรัฐอเมริกา      ที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปที่มีคุณภาพ มีชนิดของสินค้าที่หลากหลาย และบริการด้านเภสัชกร โดย Walmart   มีกลยุทธ์ดึงดูดผู้บริโภคด้วยสินค้าราคาถูกและคุ้มค่า จากการจัดการด้านห่วงโซ่อุปทานที่มีคุณภาพของ Walmart อีกทั้งยังมีการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์พร้อมบริการจัดส่งถึงบ้าน

ส่องซูเปอร์มาร์เก็ตในจีนตะวันตกเฉียงใต้ Hema盒马

Hema เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของจีนที่มุ่งเน้นการนำเสนอสินค้าอุปโภคบริโภค และอาหารสดใหม่ มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม เช่น ผัก ผลไม้สด ปลาสด และมีการจำหน่ายสินค้านำเข้ามากกว่าร้อยละ 50 ภายในร้าน ให้กับผู้บริโภคที่มีความต้องการด้านคุณภาพสินค้าที่สดใหม่ รวมไปถึงมีบริการออนไลน์ และจัดส่งสินค้าภายใน 30 นาที

ส่องซูเปอร์มาร์เก็ตในจีนตะวันตกเฉียงใต้ Ole’ 精品超市

Ole’ Supermarket เป็นแบรนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตระดับไฮเอนด์ของจีนภายใต้เครือ China Resources Vanguard Retail Group โดยแบรนด์ Ole’ มุ่งเน้นในการนำเสนอสินค้าอุปโภคบริโภคระดับไฮเอนด์ เช่น อาหารสด เครื่องสำอาง และมีผลิตภัณฑ์นำเข้ามากมาย โดยคิดเป็นร้อยละ 70-80 ของทั้งหมดภายในร้าน รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์สินค้าที่สวยงาม     เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคระดับไฮเอนด์ที่มีระดับรายได้สูงที่ต้องการความแตกต่าง

ส่องซูเปอร์มาร์เก็ตในจีนตะวันตกเฉียงใต้  Sam’sClub山姆会员商店

Sam’sClub เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตระดับไฮเอนด์ในเครือ Walmart ที่มีการคัดสรรสินค้าคุณภาพสูงในราคาถูกโดยการเสนอขายสินค้าเป็นแพ็ค และสินค้านำเข้าที่หลากหลาย มากกว่า 30 ประเทศ    ที่สัดส่วนสินค้านำเข้าคิดเป็นร้อยละ 30 ของสินค้าทั้งหมดภายในร้าน ทั้งนี้ผู้บริโภคจำเป็นต้องเป็นสมาชิกของ Sam’sClub เท่านั้นจึงจะสามารถเข้าซื้อสินค้าได้ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ Sam’sClub      มีสมาชิกที่หนาแน่น ทั้งช่องทางจำหน่ายออนไลน์และออฟไลน์ อีกทั้งยังมีบริการจัดส่งสินค้าที่สะดวกและรวดเร็ว

ส่องซูเปอร์มาร์เก็ตในจีนตะวันตกเฉียงใต้ METRO麦德龙 

METRO เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตจากเยอรมนีที่มีความแข็งแกร่งด้านคุณภาพของสินค้าที่มีมาตรฐาน เน้นสินค้านำเข้า            ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของสินค้าทั้งหมดภายในร้าน และ     จัดจำหน่ายในราคาถูก ซึ่ง METRO มีสินค้ามากกว่า 24,000 รายการ เช่น อาหารสด สินค้านำเข้า และอุปกรณ์สำนักงาน โดย METRO เน้นการขายสินค้าในปริมาณที่เยอะหรือการขายสินค้าเป็นแพ็ค จึงทำให้ METRO ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภครายย่อยและผู้ประกอบการ ทั้งแบบ B2C และ B2B

ส่องซูเปอร์มาร์เก็ตในจีนตะวันตกเฉียงใต้   Blt 精品超市

BLT เป็นแบรนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตระดับไฮเอนด์ภายใต้แบรนด์ Ole’ ที่มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการและความสะดวกสบายของกลุ่มผู้บริโภควัยทำงานหรือพนักงานออฟฟิศ ที่มีรายได้ระดับปานกลาง โดยนำเสนอสินค้านำเข้าคุณภาพสูงที่ได้รับการคัดสรรมามากกว่า 10,000 ราย และมีสินค้านำเข้ามากกว่าร้อยละ 60 เช่น ผลไม้นำเข้า ไวน์นำเข้า และเครื่องสำอาง เป็นต้น

ส่องซูเปอร์มาร์เก็ตในจีนตะวันตกเฉียงใต้ Yong Hui Chaoshi 永辉超市

Yong Hui เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของจีนที่ให้ความสำคัญกับสินค้าออร์แกนิคเพื่อสุขภาพ โดย Yong Hui ได้นำเสนอสินค้านำเข้าคุณภาพสูงมากมาย เช่น ผลไม้นำเข้า ผลิตภัณฑ์จากนม      ไวน์นำเข้า ฯลฯ โดยมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพและสินค้าออร์แกนิค อีกทั้ง Yong Hui ได้มีการพัฒนาแบรนด์ในเครือที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตระดับไฮเอนด์ด้วยเช่นกัน โดยมีชื่อว่า Bravo YH ที่นำเสนอสินค้านำเข้าออร์แกนิคคุณภาพสูงจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่มีระดับรายได้สูงที่ชื่นชอบสินค้าออร์แกนิค

ส่องซูเปอร์มาร์เก็ตในจีนตะวันตกเฉียงใต้   Vanguard 华润万家

Vanguard เป็นแบรนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตที่เป็นรัฐวิสาหกิจที่ถือครองโดยตรงภายใต้รัฐบาลกลางของจีน โดยมีสาขามากกว่า 500 สาขา และเป็นหนึ่งในแบรนด์เครือข่ายซูเปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน โดย Vanguard มีสินค้าหลากหลายถึง 15,000 รายการ โดยส่วนใหญ่เป็นสินค้าท้องถิ่นและราคาถูก เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป

ส่องซูเปอร์มาร์เก็ตในจีนตะวันตกเฉียงใต้ RT-MART大润发

RT-MART เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของไต้หวันที่ครอบคลุมเกือบ 500 แห่งในจีนแผ่นดินใหญ่ โดยปัจจุบัน RT-MART เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตแบบครบวงจร ที่จำหน่ายสินค้าที่หลายหลากและครอบคลุม เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค ผัก ผลไม้ ของใช้ในชีวิตประจำวัน และเสื้อผ้า ทั้งนี้ RT-MART มุ่งเน้นการนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพสูงราคาถูก และสินค้านำเข้า ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของสินค้าทั้งหมดภายในร้าน โดยที่ RT-MART มีฉลากส่วนตัว ที่ทางแบรนด์ได้รับประกันคุณภาพของสินค้าคุณภาพสูง เพื่อให้ผู้บริโภคทั่วไปได้รับสินค้าที่มีคุณภาพสูงและราคาไม่แพง

ส่องซูเปอร์มาร์เก็ตในจีนตะวันตกเฉียงใต้   G-Super绿地优选

G-Super Greenland เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตระดับไฮเอนด์ ด้านสินค้าอุปโภคบริโภคออร์แกนิค เช่น อาหารเครื่องดื่ม         ออร์แกนิค ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว และเครื่องสำอางออร์แกนิค     ซึ่งสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์ โดย G-Super มุ่งเน้นการนำเสนอผลิตภัณฑ์นำเข้า ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคที่ดีต่อสุขภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคระดับไฮเอนด์ซึ่งมีรายได้สูง ที่ต้องการสินค้าคุณภาพสูงที่ดีต่อสุขภาพ อีกทั้งยังมีสินค้านำเข้ามากกว่า 8,000 รายการ คิดเป็นร้อยละ 85 ของสินค้าทั้งหมดภายในร้าน

 

ความคิดเห็นของ สคต. ณ นครเฉิงตู

     ในปัจจุบัน เนื่องจากรายได้ของประชาชนจีนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่    หันมาให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้ามากขึ้นตามไปด้วย ไม่เพียงแต่การพิจารณาจากปัจจัยด้านราคาเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ ทำให้แบรนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ ต้องปรับตัวอยู่เสมอเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค เช่น การนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพสูง สินค้านำเข้า สินค้าสดใหม่ และสินค้าออร์แกนิค รวมถึงบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์และบริการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็ว แม้ว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่จะนิยมซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ แต่การเลือกซื้อสินค้าที่ซูเปอร์มาร์เก็ต ยังคงเป็นช่องทางจัดจำหน่ายหลักสำหรับชาวจีน เนื่องจากผู้บริโภคสามารถสัมผัสถึงความสดใหม่และคุณภาพของสินค้าได้โดยตรง

   ทั้งนี้ ซูเปอร์มาร์เก็ตในจีนส่วนใหญ่มีการจำหน่ายสินค้านำเข้าที่มาจากต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งกลายเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการไทย ที่ต้องการนำเสนอสินค้าเข้ามายังตลาดจีน เนื่องจากการโปรโมทสินค้าผ่านทางซูเปอร์มาร์เก็ต ที่ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่มีประสิทธิภาพที่สามารถช่วยให้ผู้บริโภคชาวจีนได้รู้จักสินค้าไทยใหม่ๆ มากขึ้น ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการควรศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในหมวดสินค้าต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งกับสินค้าอื่นๆ ในตลาด

————————————————–

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเฉิงตู

 มีนาคม 2567

 

แหล่งข้อมูล :

https://www.cnpp.cn/china/list_9176.html

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1567816909999618&wfr=spider&for=pc

http://www.360doc.com/content/23/1201/10/79372486_1105911652.shtml

https://www.163.com/dy/article/IPABIHQU05566S0T.html

https://jiameng.baidu.com/content/detail/108584832633?from=search

thThai