สปป.ลาว ผลักดันให้มีการจัดการการลงทุนด้านพลังงาน และเหมืองแร่ที่มีประสิทธิภาพ

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 นายกรัฐมนตรีสอนไซ สีพันดอน ได้ขอให้ผู้บริหารกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ ผลักดันให้มีการจัดการโครงการลงทุนในภาคพลังงานและเหมืองแร่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการเป็นประธานการประชุมที่สำนักงานใหญ่ EDL สปป.ลาว โดยนายโพไซ ไซยะสอน รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป.ลาวได้สรุปผลงานของกระทรวงในปีที่ผ่านมา ได้แก่ การปรับปรุงการจัดการการใช้ไฟฟ้าภายในประเทศลาว ความพยายามในการสร้างสมดุลแหล่งพลังงานและควบคุมการสำรวจแร่ และความพยายามในการดำเนินการประเมินที่มีประสิทธิผลของบริษัทที่ดำเนินงานในภาคเหมืองแร่ นอกจากนี้ ยังรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการเหมืองแร่และการแปรรูปแร่ และการจัดการแร่หายากและแร่เหล็ก นายกรัฐมนตรีสอนไซ สีพันดอน ได้สั่งให้ภาคส่วนพลังงานและเหมืองแร่แนะนำแนวทางที่เข้มงวดมากขึ้นในด้านการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และขอให้ผู้นำกระทรวงให้ความสำคัญกับงานด้านอื่น ๆ รวมถึงการทบทวนนโยบายการจัดหาไฟฟ้าในทุกภาคส่วนของสังคมเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกัน และมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และออกแบบมาเพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน รวมถึงขอให้กระทรวงช่วยปฏิบัติตามมติของรัฐบาลเกี่ยวกับการใช้ยานพาหนะไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น และการใช้แหล่งพลังงานสะอาดที่มีอยู่ในลาวให้มากขึ้น

 

นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานและบ่อแร่ ยังถูกขอให้ประเมินความคืบหน้าของการดำเนินการสำรวจและแปรรูปแร่ที่ยังไม่แล้วเสร็จ และกำหนดเกณฑ์เฉพาะสำหรับการออกใบอนุญาตของบริษัทพัฒนาเหมืองแร่และการลงทุน ที่สำคัญที่สุด นายกรัฐมนตรีสั่งการให้กระทรวงปฏิบัติตามมติของพรรคที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามคำสั่งที่ 34/นย. ว่าด้วยทิศทาง เป้าหมาย และมาตรการที่จำเป็นในการสร้างจังหวัดให้เป็นหน่วยยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอให้เป็นหน่วยที่ครอบคลุมและเข้มแข็ง และเปลี่ยนหมู่บ้านให้เป็น หน่วยพัฒนา โดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงแนวทางของเลขาธิการพรรคและประธานประเทศ นายทองลุน สีสุลิด คือ มุ่งสู่การเป็น “เศรษฐกิจอิสระ”

***********************************

ที่มา : Vientiane Times

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว

thThai