สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) เดือนกุมภาพันธ์ 2567 ปีงบประมาณ 2567

thThai