สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สัญญา) เดือนมกราคม 2567 ปีงบประมาณ 2567

thThai