สถานการณ์ตลาดรองเท้ากีฬาในจีน สคต. คุนหมิง

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตลาดรองเท้าและชุดกีฬาในประเทศจีนแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปี 2023 ตลาดรองเท้ากีฬาในจีนมีมูลค่าสูงถึง 492,600 ล้านหยวน และคาดว่าจะสูงถึง 598,900 ล้านหยวน ในปี 2025

 

1. ภาพรวมและแนวโน้มการพัฒนาของตลาด

       รองเท้ากีฬามีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งยังให้ความสนับสนุนการแข่งกีฬามืออาชีพระดับสูง ซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางการตลาดและการส่งเสริมการขายที่มีประสิทธิภาพสำหรับแบรนด์กีฬา โดยโปรโมทผ่านการจัดแสดงผลิตภัณฑ์หรือการถ่ายทอดสด ในปัจจุบัน ความตระหนักรู้ด้านสาธารณสุขและการแนะแนวนโยบายระดับชาติเรื่องการอกกำลังกาย ส่งผลให้ผู้อุปโภคชาวจีนให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ส่งผลให้ความต้องการรองเท้ากีฬาในจีนสูงขึ้น ด้วยเหตุผลนี้ส่งผลให้ขอบเขตในการใส่รองเท้ากีฬาของชาวจีนค่อยๆกว้างขึ้น ผู้คนไม่เพียงแต่สวมใส่ในขณะเล่นกีฬาหรือในชีวิตประจำวัน แต่ยังให้ความสำคัญกับองค์ประกอบแฟชั่น เช่น สไตล์การออกแบบมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในหมู่วัยรุ่น ผู้คนเริ่มให้ความสนใจในกีฬาและการพักผ่อนกันมากขึ้น ตัวอย่างแบรนด์ที่ผสมผสานกีฬา แฟชั่นและการพักผ่อนเข้าด้วยกัน เช่น FILA โดยแบรนด์มีการลดบทบาททางกีฬาลง และเสริมสร้างการตลาดและการประชาสัมพันธ์ เพื่อตอบสนองต่อการขาดแคลนเสื้อผ้ากีฬาแฟชั่นในประเทศจีน ซึ่งการปรับปรุงแบรนด์ครั้งนี้ส่งผลให้ FILA ประสบความสำเร็จอย่างมากในจีน

ภาคการผลิตสินค้ารองเท้ากีฬาเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม OEM (Original Equipment Manufacturer) หรือโรงงานที่รับผลิตสินค้า เช่น Huali Group และ Shenzhou International แบรนด์กีฬายังให้ความสำคัญกับคุณภาพของวัสดุที่ใช้ผลิต รวมถึงการพัฒนาทางเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ของตน อีกทั้งยังสนับสนุนการแข่งขันกีฬาระดับอาชีพ เช่น  การวิ่งมาราธอน เทนนิส เป็นต้น

1.1 แรงผลักดันในการพัฒนารองเท้ากีฬา

สถานการณ์ตลาดรองเท้ากีฬาในจีน สคต. คุนหมิง

เนื่องจากผู้อุปโภคยุคใหม่ตระหนักรู้เรื่องสุขภาพและให้ความใส่ใจเรื่องการออกกำลังกายมากขึ้น ส่งผลให้อุตสาหกรรมรองเท้ากีฬามีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ข้อมูลจาก iimedia แสดงให้เห็นว่าผู้อุปโภคกว่าร้อยละ 64 เลือกรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม ความนิยมของแนวคิดออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ส่งผลให้มีการส่งเสริมขยายสถานที่เล่นกีฬา และมีสนามกีฬามาตรฐานเพิ่มขึ้นจำนวนมากในจีน

 

2. มูลค่าตลาดและการคาดการณ์ของตลาดรองเท้ากีฬา

ข้อมูลจาก iimedia แสดงให้เห็นว่ามูลค่าของตลาดรองเท้ากีฬาของจีนในปี 2023 สูงถึง 492,600 ล้านหยวน ในขณะเดียวกัน แบรนด์สินค้ากีฬาของจีนปรากฏตัวบนเวทีแฟชั่นระดับนานาชาติ ตลาดรองเท้ากีฬาในจีนยังก่อให้เกิดกระแสความนิยมระดับชาติ มีแบรนด์ใหม่ๆเกิดขึ้นจำนวนมาก และคาดว่ามูลค่าของตลาดรองเท้ากีฬาในจีนจะสูงถึง 598,900 ล้านหยวน ในปี 2025

 

3. การผลิต

3.1 ห่วงโซ่ของตลาดรองเท้ากีฬา

ปัจจุบัน ห่วงโซ่ตลาดรองเท้ากีฬาในจีนได้ก่อตัวขึ้นและเป็นห่วงโซ่ที่สมบูรณ์ มีทั้งการจัดหาวัตถุดิบขั้นต้น การค้าปลีก อุตสาหกรรมฝ้ายและยางที่ใช้ในการผลิต การผลิตแบบ OEM ตัวอย่างบริษัทผู้ผลิตแบบ OEM ได้แก่ Shenzhou International และ Huali Group ในด้านของตัวแทนการค้าปลีกรายใหญ่ ได้แก่ Taobao International , Baosheng International , Baozun , Ruili Really เป็นต้น

3.2 วัตถุดิบต้นน้ำของอุตสาหกรรมรองเท้ากีฬา

ผ้าฝ้าย เป็นวัตถุดิบที่สำคัญของตลาดรองเท้ากีฬา การเปลี่ยนแปลงของราคาฝ้าย ส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าในตลาดรองเท้ากีฬาบางประเภท  จากข้อมูลระบุว่า ในเดือนมกราคม ปี 2024 ราคาฝ้ายในตลาดจีนอยู่ที่ 7.83 หยวน/กิโลกรัม ซึ่งต่ำลงจากราคาในช่วงที่มีการระบาดแพร่ระบาดของ Covid-19 เมื่อการแพร่ระบาดสิ้นสุดลง ประสิทธิภาพด้านลอจิสติกส์เริ่มกลับสู่สภาวะปกติ ความต้องการฝ้ายในอุตสาหกรรมการผลิตเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ยอดขายฝ้ายในจีน ค่อยๆเปลี่ยนจากขาดทุนเป็นกำไร

 3.3 สถานการณ์ OEM ของตลาดรองเท้ากีฬาในจีน

กระบวนการผลิตรองเท้ากีฬาในจีนมีความซับซ้อน โดยเฉพาะรองเท้ารุ่นใหม่ๆ มีขั้นตอนการผลิตกว่า 100 กระบวนการ ผู้ผลิตรองเท้ากีฬามืออาชีพจึงต้องการความมั่นในใจในด้านคุณภาพการผลิต ด้วยประสบการณ์การผลิตรองเท้ากีฬาอันยาวนาน ส่งผลให้จีนเป็นฐานการผลิตแบบ OEM ที่สำคัญของโลก โดยเฉพาะรองเท้ากีฬา เสื้อผ้ากีฬาและอุปกรณ์กีฬา โดยประเทศจีนมีบริษัทผู้ผลิตขนาดใหญ่มากมาย เช่น Yue Yuen Group , Huali Group และ Shenzhen International ทั้ง 3 บริษัทต่างก็เป็นบริษัทผู้ผลิตรองเท้ากีฬารายใหญ่ของโลก

 

4. กรณีศึกษาของบริษัท Huali Group

สถานการณ์ตลาดรองเท้ากีฬาในจีน สคต. คุนหมิง

Huali Group ก่อตั้งขึ้นในปี 2004 เป็นตัวแทนจำหน่ายแบรนด์สินค้ากีฬาที่ได้รับความนิยมระดับโลกมากมาย เช่น Nike , Converse , Vans , Puma , UGG , Columbia และ Under Armour โดย Huali Group ดำเนินธุรกิจหลักทั้งการพัฒนา ออกแบบ ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้ากีฬา ปัจจุบันมีโรงงานผลิตรองเท้ากีฬากว่า 21 แห่ง ทั้งในเวียดนาม จีน โดมินิกา เมียนมาและที่อื่นๆ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2021 คณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์ของจีน      ได้อนุมัติการจดทะเบียน GEM IPO ของ Huali Group (Zhongshan Huali Industrial Group Co., Ltd.)

รองเท้ากีฬาที่ผลิตโดย Huali Group แบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลักๆ โดยรองเท้ากีฬาและรองเท้ากีฬาลำลองเป็นสินค้าที่สำคัญที่สุด โดยคิดเป็น 89.84% ของรายได้ในปี 2022 และในปีเดียวกันยอดขายรวมของแบรนด์ 5 อันดับแรกในเครือ Huali Group คิดเป็น 91.27% ของยอดขายต่อปี ซึ่งรวมถึง Nike, VF, Deckers, Puma และ Columbia ส่งผลให้ Huali Group เป็นหนึ่งในบริษัท OEM ที่สำคัญสำหรับการผลิตรองเท้ากีฬาระดับโลก

 

5.การค้าปลีกของตลาดรองเท้ากีฬา

การเป็นสปอนเซอร์กิจกรรมการแข่งขันกีฬา รวมถึงการใช้นักร้องนักแสดงที่มีชื่อเสียงเป็นพรีเซนเตอร์ ถือเป็นโมเดลการตลาดแบบดั้งเดิมของตลาดรองเท้ากีฬาในจีน เช่น การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก เอเชียนเกมส์ และการวิ่งมาราธอนได้กลายเป็นสมรภูมิของแบรนด์กีฬา แบรนด์ต่างๆยังคงเพิ่มการลงทุนทาง การตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อกำหนดภาพลักษณ์โดยรวมของแบรนด์ และเพิ่มการมองเห็นในระดับนานาชาติผ่านการแข่งขันระดับนานาชาติ

 

6.ผู้อุปโภค

ข้อมูลจาก iimedia แสดงให้เห็นว่าผู้อุปโภคกว่า 30% มักจะสวมใส่รองเท้ากีฬาในชีวิตประจำวัน และผู้อุปโภคกว่า 40% ทักจะซื้อสินค้ารองเท้ากีฬาทุกๆ 3-6 เดือน ผู้บริโภคมากกว่า 60% มักจะให้ความสำคัญกับความสบายขณะสวมใส่รองเท้ากีฬา

6.1 ปัจจัยในการเลือกซื้อรองเท้ากีฬาของชาวจีน

สถานการณ์ตลาดรองเท้ากีฬาในจีน สคต. คุนหมิง

ข้อมูลจาก iimedia แสดงให้เห็นว่า กว่า 62.28% ของผู้อุปโภคมีความเห็นว่า การเลือกใช้รองเท้ากีฬาตามการใช้งานเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการเลือกซื้อรองเท้า และยังมีความเห็นว่า ความสบายและสไตล์ของรองเท้ากีฬายังส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ นักวิเคราะห์เชื่อว่าการเลือกใส่รองเท้ากีฬาของผู้อุปโภคในปัจจุบันไม่เพียงแต่จำกัดอยู่เพียงการเล่นกีฬาเท่านั้น แต่ยังใช้สวมใส่ในชีวิตประจำวันอีกด้วย

6.2วัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อรองเท้ากีฬา

ข้อมูลจาก iimedia แสดงให้เห็นว่าความต้องการสวมใส่ในกิจกรรมกีฬาและการสวมใส่ในชีวิตประจำวันยังคงเป็นเหตุผลหลักของการเลือกซื้อ โดยคิดเป็นกว่า 55.64% และ 30.54% ตามลำดับ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แรงจูงใจที่สำคัญอีกหนึ่งประการในการเลือกซื้อรองเท้ากีฬาสำหรับผู้อุปโภค คือการซื้อและขายต่อเพื่อหากำไร นักวิเคราะห์ของ iimedia ชี้ให้เห็นว่า ด้วยความนิยมของรองเท้ากีฬาที่มีการผลิตอย่างจำกัด กำไรจากการขายต่อจึงค่อยๆเป็นความต้องการสำหรับผู้อุปโภคยุคใหม่ ในขณะเดียวกัน ราคารองเท้าระดับพรีเมียมเริ่มเข้ามามีบทบาทเชิงบวกในตลาดรองเท้ากีฬา ซึ่งผู้อุปโภคชาวจีนมักจะใช้มอบเป็นของขวัญหรือเป็นของสะสม

 

ความคิดเห็นสคต.

ตลาดผลิตภัณฑ์รองเท้ากีฬานับเป็นอีกหนึ่งตลาดใหญ่ของจีน โดยมีแนวโน้มทรงตัว เนื่องจากชาวจีนในปัจจุบัน ตระหนักรู้ถึงเรื่องสุขภาพทั้งในเรื่องของอาหารการกิน รวมถึงเรื่องการออกกำลังกาย ส่งผลให้ตลาดรองเท้ากีฬาในจีนมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน รองเท้ากีฬาได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ชาวจีนไม่เพียงแต่ใช้ขณะเล่นกีฬา แต่ยังสวมใส่ในชีวิตประจำวัน

ปัจจุบัน ตลาดรองเท้ากีฬาในจีนกลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังจากช่วง Covid-19 การเติบโตของตลาด มาพร้อมกับนักวิ่งหน้าใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการจัดอีเว้นท์งานวิ่งต่างๆ เชิญชวนนักวิ่งจากทั่วมุมโลกมาเข้าร่วมกิจกรรม ถือเป็นโอกาสที่น่าสนใจของผู้ประกอบไทยที่จะเข้ามาสร้างโอกาสจากนักวิ่งในงานอีเว้นท์ต่างๆ ถือเป็นการเพิ่มการมองเห็นผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้อุปโภค อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์รองเท้ากีฬาในประเทศจีนมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ผู้ประกอบการไทยจะต้องพัฒนาเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ผู้อุปโภค ใช้ระบบ E-Commerce ในการเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกสบายให้แก่ผู้อุปโภค หรือโปรโมทผลิตภัณฑ์ผ่าน Live Streaming และคลิปวิดีโอสั้น ๆ โดย KOL เพื่อกระตุ้นยอดขาย และที่สำคัญจะต้องศึกษากฎระเบียบ พฤติกรรมการบริโภคของคนจีน เพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จและยั่งยืนต่อไป

*****************************************

แหล่งที่มา : https://www.iimedia.cn/c400/98910.html

http://www.shenzhouintl.com/

https://www.chinapp.com/paihang/yundongxies

สคต. คุนหมิง

thThai