ตลาดรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในเวียดนามมีแนวโน้มเติบโต จากนโยบายสนับสนุนและสิทธิพิเศษที่รัฐบาลนำมาใช้ เช่น การยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนและการลดภาษีการบริโภคพิเศษสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้ผู้บริโภคหันมาใช้รถ EV มากขึ้น

จากสถิติในปี 2562 ที่มีจำนวนรถยนต์ไฟฟ้า 138 คันเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากกว่า 28,000 คัน และรถยนต์ไฮบริด 3,557 คัน ในเดือนกันยายน 2566 รวมทั้งมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าอีกกว่า 2 ล้านคัน

ในปี 2567 นับเป็นปีที่น่าจับตามองสำหรับตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศเวียดนามด้วยแนวโน้มที่จะเติบโตแบบก้าวกระโดดจากการมีส่วนร่วมของผู้ผลิตรถยนต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัท VinFast รวมทั้งบริษัทรถยนต์อื่น ๆ ที่ดำเนินงานในประเทศค่อย ๆ เปลี่ยนไปผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ที่ใช้พลังงาน “สีเขียว”

ผู้ผลิตรถยนต์ต่างชาติหลายรายได้เปิดตัวรถยนต์ไฮบริดรุ่นต่าง ๆ ในตลาดเวียดนาม เช่น Honda, Kia, Hyundai, BMW และ Toyota ได้นำตัวเลือกไฮบริด เช่น Honda CR-V, Kia Sorento, Hyundai Santa Fe, BMW XM, Toyota Yaris Cross, Corolla Altis และ Innova Cross สู่ตลาด รถยนต์ไฮบริดรุ่นต่าง ๆ เหล่านี้ทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น และทำให้ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในเวียดนามโดยรวมเติบโตขึ้น

ผู้ผลิตรถยนต์จากจีนก็มองหาโอกาสเจาะตลาดเวียดนามโดยการนำเสนอรถยนต์ไฟฟ้าและไฮบริดรุ่นใหม่ ผู้ผลิตรถยนต์เหล่านี้ต่างมุ่งมั่นต่อแผนการพัฒนาในระยะยาว รวมถึงการลงทุนในโรงงานผลิตและประกอบรถยนต์ในประเทศผ่านความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ที่มีกับเวียดนาม

รัฐบาลเวียดนามได้ออกระเบียบส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า เพื่อแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว แต่ยังคงมีข้อจำกัด เช่น การขาดความตระหนักของธุรกิจเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนไปใช้พลังงานสีเขียว โครงสร้างพื้นฐานสถานีชาร์จไฟฟ้าที่ไม่ครอบคลุม และกลไกที่ไม่เพียงพอในการส่งเสริมการบริโภคและการใช้รถยนต์ไฟฟ้า

ผู้แทนจากสมาคมผู้ผลิตยานยนต์เวียดนาม (Vietnam Automobile Manufacturers Association หรือ VAMA) ให้ข้อคิดเห็นว่าการเปลี่ยนไปใช้ยานยนต์ไฟฟ้าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญ แต่ราคายังคงเป็นปัจจัยสำคัญเช่นกัน ราคาของรถยนต์ไฟฟ้าสูงกว่ารถยนต์ทั่วไปเนื่องจากแบตเตอรี่มีราคาสูง การเปลี่ยนไปใช้ยานพาหนะไฟฟ้าควรได้รับการปฏิบัติอย่างสมดุลเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อตลาด

(แหล่งที่มา https://en.vietnamplus.vn/ ฉบับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567)

วิเคราะห์ผลกระทบ

การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศเวียดนามมาจากความร่วมมือกันของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ผู้ผลิต และผู้บริโภค รัฐบาลเวียดนามให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างมาก มีการออกกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการใช้ EV เช่น การยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนและการลดภาษีสรรพสามิตพิเศษสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า  ด้านผู้ผลิต ต่างก็ตื่นตัวและให้ความสำคัญกับตลาดรถยนต์ไฟฟ้า พัฒนาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และนำเสนอรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งคือความตระหนักของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น ผู้คนเริ่มให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแบบยั่งยืนมากขึ้น นอกจากนี้ปัจจัยด้านความสะดวกสบายในการใช้งานที่เพิ่มขึ้น เช่น จำนวนสถานีชาร์จไฟฟ้าที่ครอบคลุม จะเป็นแรงจูงใจให้ผู้คนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น

นำเสนอโอกาส/แนวทาง

การเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศเวียดนาม เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและส่วนประกอบในประเทศไทย ปัจจุบันความต้องการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในตลาดเวียดนามมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาล แนวโน้มการเติบโตดังกล่าวสอดรับกับนโยบายเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ของเวียดนาม การขยายตัวของตลาดรถ EV ยังส่งผลต่อความต้องการสินค้าแบตเตอรี่อีกด้วย ซึ่งเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยในการขยายตลาดสินค้าและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับรถยนต์ไฟฟ้า EV มาในเวียดนาม

 

thThai