เป้าหมายการเติบโตของ GDP ของนครเซี่ยงไฮ้ในปี 2567 คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 5

ตามรายงานข่าวจาก China News ในปีนี้ รัฐบาลเซี่ยงไฮ้จะผลักดันการพัฒนาอุสาหกรรมสมัยใหม่อย่างจริงจัง ผ่านการรวบรวมหรือเพิ่มสัดส่วนของเศรษฐกิจ เร่งสร้างบริษัทชั้นนำสหรับอุตสาหกรรมระดับอำเภอ ส่งเสริมคุณภาพสำหรับคุณภาพของห่วงโซ่อุตสาหกรรมหลัก พร้อมทั้งจุดประกายและพัฒนาอุตสาหกรรมระดับไฮเอนด์ อาทิ ยานพาหนะพลังงานใหม่ วัสดุกับอุปกรณ์ไฮเทค การบินพลเรือน และวิจัยหาข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศ

อุตสาหกรรมการผลิตที่สามารถเปิดใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต ก็เป็นอีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่น่าจับตามองไม่น้อย เนื่องจากรัฐบาลเซี่ยงไฮ้กำลังกระตุ้นนวัตกรรมเกี่ยวกับโลกออนไลน์ เช่น การใช้ระบบ “Smart Robot+” อีกทั้งเซี่ยงไฮ้ก็ยังเป็นผู้นำระดับชาติ ในโครงการนำร่องเพื่อเปิดตัว “พาหนะอัจฉริยะ” ที่สามารถเชื่อมต่อระบบการจราจรบนท้องถนนผ่านอินเทอร์เน็ตได้ หากติดตามรายงานจากภาครัฐ จะพบว่าเซี่ยงไฮ้กำลังมุ่งเน้นเรื่องการตลาด ปฏิบัติตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด และสร้างความเป็นสากล เพื่อให้สอดคล้องตามนโนบายทั้ง 150 มาตรการเพื่อปฏิรูปสภาพแวดล้อมในธุรกิจระลอกใหม่ ๆ รวมถึงปรับปรุงกลไกการสื่อสารภายในองค์กร เช่น ระบบ “แพ็คเกจบริการ” ขององค์กรนั้น ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการจัดสรรนโยบายที่มุ่งเน้นการตลาด ดังนั้น หากต้องการให้นโยบายดำเนินไปได้อย่างราบรื่น จะต้องความร่วมมือจากทั้งสี่ฝ่ายระหว่างรัฐบาล สำนักงานจัดการประชุม ธนาคาร และองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รัฐบาลเซี่ยไฮ้จะเริ่มต้นรังสรรค์เทคโนโลยีใหม่ ๆ พร้อมกับปรับแต่งและดำเนินนโยบายเพื่อพัฒนาและรักษาเสถียรภาพการต่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนองค์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขยายตลาดระหว่างเทศเพื่อสร้างความหลากหลายทางการค้า นอกจากนี้ก็ยังมีนโยบายส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพของระบบปฏิบัติการในพื้นที่ที่อยู่ในการกำกับดูแลของศุลกากรอย่างเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะระบบโลจิสติกส์ การประกันภัย และระบบการชำระเงินของการค้าระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ฯ เซี่ยงไฮ้จะดำเนินโครงการนำร่องอย่างครอบคลุมเพื่อเริ่มขยายอุตสาหกรรมบริการระดับชาติ ผ่านการวางแผนปรับปรุงศูนย์ R&D และสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศ ร่วมกับปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมทางกฎหมายให้เหมาะสมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสนับสนุนการลงทุนเพิ่มเติมภาคเอกชน เช่นเดียวกับส่งเสริมพัฒนาการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งรายใหม่และรายที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

อีกทางเลือกหนึ่ง เซี่ยงไฮ้จะเร่งสร้างเขตนำร่องการค้าเสรีและ Lingang ซึ่งเป็นพื้นที่แห่งใหม่สำหรับส่งเสริมการลงทุนการค้าและบริการข้ามพรมแดนที่มีคุณภาพในระดับสูง โดยกระชับการเปิดกว้างด้านโทรคมนาคม การเงิน การแพทย์ และสาขาอื่นๆ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น พร้อมทั้งปรับรูปแบบการดำเนินงานของแพลตฟอร์มการขนส่งและการรวมบัญชีระหว่างประเทศให้เหมาะสม เช่นเดียวกับเร่งปฏิบัติตามมาตรการการจัดการข้อมูลที่ไหลเวียนเข้า-ออกระหว่างพรมแดน

ข้อคิดเห็น สคต.เซี่ยงไฮ้

ในปัจจุบัน รัฐบาลเซี่ยงไฮ้กำลังผลักดันนวัตกรรมและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพาะระบบการผลิตสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต แต่ในขณะเดียวกัน รัฐบาลเซี่ยงไฮ้ก็ยังวางแผนขยายฐานเศรษฐกิจให้กว้างขึ้น จึงออกนโยบายที่ส่งเสริมการค้าและการลงทุน อาทิ การพัฒนาระบบชำระเงิน การลดกำแพงภาษี การปรับปรุงข้อกฎหมาย ซึ่งล้วนเป็นการอำนวยความสะดวกในการติดต่อค้าขาย นี่จึงเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการนำเข้าสินค้ามาขายในประเทศจีน แต่ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไทยควรศึกษากฎระเบียบพร้อมกับค้นคว้ากลุ่มลูกค้าที่ต้องการเจาะเพิ่มเติม เพื่อให้การค้าขายเป็นไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

จัดทำโดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้

แหล่งที่มา 

https://www.sh.chinanews.com.cn/hgjj/2024-01-24/120857.shtml

thThai