เม็กซิโกมีแผนในการเสริมความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมเหล็กในอเมริกาเหนือ

กระทรวงเศรษฐกิจเม็กซิโกจัดการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา (USTR) เพื่อสานต่อการเจรจาและความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศ และเสริมสร้างอุตสาหกรรมเหล็กในภูมิภาค

 

ในความพยายามร่วมกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและปกป้องผลประโยชน์ของภาคส่วนเหล็ก เม็กซิโกและสหรัฐอเมริการ่วมมือกันอย่างเปิดเผยเพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมและรับรองความโปร่งใสในการค้าเหล็กในภูมิภาคอเมริกาเหนือ

ปัจจุบันมีความกังวลอย่างมากเนื่องจากกำลังการผลิตเหล็กส่วนเกินทั่วโลก ซึ่งในปี 2565 อยู่ที่ 631.9 ล้านตัน โดยนเม็กซิโกมีการผลิต 18.4 ล้านตัน

กำลังการผลิตส่วนเกินเทียบเท่ากับการผลิตของทวีปอเมริกามากกว่า 4 เท่า ซึ่งแสดงถึงปัจจัยเสี่ยงสำหรับแนวทางปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอเมริกาเหนือ – เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา และแคนาดา – ที่มีการบูรณาการเชิงพาณิชย์อย่างใกล้ชิดในภูมิภาคนี้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากวิวัฒนาการของข้อตกลงการค้าเสรี โดยอุตสาหกรรมเหล็กเป็นหนึ่งในภาคส่วนที่มีการบูรณาการมากที่สุด

ในช่วงปี 2566 กระแสการค้าสินค้าสำเร็จรูป (finished products) ระหว่างทั้งสองประเทศมีจำนวนมากกว่า 6 ล้านตัน โดยเม็กซิโกนำเข้า 4.1 ล้านตันจากสหรัฐอเมริกา ในขณะที่สหรัฐอเมริกานำเข้า 2.3 ล้านตันจากเม็กซิโก

ปีที่แล้วการส่งออกจากเม็กซิโกลดลง 28% ในขณะที่การไหลเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 10%

จุดอิ่มตัวของการรวมตลาดเหล็กในอเมริกาเหนือสะท้อนให้เห็นในความมั่นคงของส่วนแบ่งการตลาดที่เกี่ยวข้องในทั้งสองประเทศ

การนำเข้าเหล็กของเม็กซิโกเข้าสู่ตลาดสหรัฐอเมริกาคิดเป็น 2.9% ในช่วงปี 2558-2560 และในปี 2566 ตัวเลขอยู่ที่ 2.5%

ในตลาดเม็กซิโก การนำเข้าของสหรัฐฯ คิดเป็นประมาณ 14% ระหว่างปี 2015 ถึง 2023 และแตะระดับสูงสุดที่ 15.5% ในปี 2021

แม้จะมีเสถียรภาพในตลาดระดับภูมิภาค กำลังการผลิตเหล็กส่วนเกินในโลกและอิทธิพลของประเด็นทางภูมิรัฐศาสตร์ได้กลายเป็นปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามเสถียรภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาคอเมริกาเหนือ

เพื่อเสริมสร้างและปกป้องอุตสาหกรรมจากแนวทางปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมที่อาจเกิดขึ้น เม็กซิโกและสหรัฐอเมริกากำลังดำเนินการควบคุมการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กและอะลูมิเนียม

ข้อตกลงที่เม็กซิโกได้ทำร่วมกับผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา มีดังนี้

I. สร้างเศษส่วนภาษีเพื่อสร้างมาตรฐานกับสหรัฐอเมริกาในโครงสร้างการจำแนกกลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กและอลูมิเนียมซึ่งได้ข้อสรุปแล้ว

II. จัดเก็บภาษีศุลกากรที่คล้ายคลึงกันด้วยอัตรา 25% ในเศษส่วนภาษี 205 รายการ โดยอิงตามพฤติกรรมการนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียมจากประเทศที่ไม่มีข้อตกลงทางการค้า เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2023 มีการเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาเพื่อกำหนดอัตราภาษีเหล่านี้

III. รวมใบรับรองโรงงานซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับประเทศที่หลอมและหล่อเหล็กในประกาศการนำเข้าอัตโนมัติ ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคม การรวมตัวกันดังกล่าวจะถูกส่งไปยังคณะกรรมาธิการการค้าต่างประเทศซึ่งมีกระทรวงเศรษฐกิจเป็นประธาน

IV. อัปเดตเศษส่วนภาษีและอัตราที่ใช้กับการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กและอะลูมิเนียม หลังจาก 6 เดือนนับจากวันที่มีผลบังคับใช้ของกฤษฎีกาที่เผยแพร่ในเดือนสิงหาคม 2023 ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคม การรวมตัวกันดังกล่าวจะถูกส่งไปยังคณะกรรมาธิการการค้าต่างประเทศ

V. เผยแพร่ข้อมูลการค้าต่างประเทศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เหล็กและอลูมิเนียมผ่านระบบข้อมูลภาษีทางอินเทอร์เน็ต (SIAVI) ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์หน้า ผู้เข้าร่วมจะเข้าร่วมในคณะกรรมการด้านเทคนิคเฉพาะทางเกี่ยวกับสถิติการค้าต่างประเทศ ซึ่งมี INEGI เป็นประธาน เพื่อขอให้เปิดข้อมูลดังกล่าว

 

มาตรการเหล่านี้พยายามที่จะกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าในภาคอุตสาหกรรมเหล็กและอะลูมิเนียมระหว่างเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกา โดยเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการส่งเสริมตลาดที่มีการแข่งขันและโปร่งใสในอเมริกาเหนือ

Source:

– Ministry of Economy/ https://www.gob.mx/se/prensa/mexico-apuesta-por-el-fortalecimiento-de-la-industria-acerera-en-america-del-norte

thThai