ชาวออสเตรียทำอาหารที่บ้านบ่อยขึ้น พาสต้าขึ้นแท่นเมนูอันดับหนึ่ง

ผลการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคโดยการว่าจ้างของบริษัท Wedl พบว่าในช่วงที่ผ่านมาผู้บริโภคในออสเตรียปรุงอาหารเองที่บ้านมากขึ้น ซึ่งผลสำรวจในปี 2017 พบว่าประชากรตัวอย่างร้อยละ 39 มีการปรุงอาหารเพื่อรับประทานเองทุกวันหรือเกือบทุกวัน แต่ในการสำรวจครั้งนี้ประชากรกลุ่มนี้มีขนาดเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 50 สอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคโดยรวมที่ผู้บริโภคมีการออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านน้อยลง ซึ่งประชากรตัวอย่างราวสองในสามมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบ้าน ราวครึ่งหนึ่งลดการรับประทานอาหารนอกบ้าน ขณะที่ราวหนึ่งในสี่ลดงบค่าใช้จ่ายสำหรับการรับประทานอาหารในร้านอาหารลง และร้อยละ 14 ของประชากรตัวอย่างมองหาตัวเลือกร้านอาหารที่มีราคาถูกกว่าเดิม

 

นับได้ว่าในยุคนี้ปัจจัยด้านความคุ้มค่าขึ้นมามีความสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคมากกว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งงบประมาณที่ผู้บริโภคพร้อมจ่ายสำหรับการรับประทานอาหารในร้านอาหารแทบไม่เปลี่ยนแปลงเลยในข่วงเจ็ดปีที่ผ่านมา คือ ราว 20 ยูโรสำหรับอาหารกลางวันในช่วงกลางสัปดาห์ และไม่ควรเกิน 26 ยูโรสำหรับอาหารกลางวันในช่วงสุดสัปดาห์ ถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่งต่อผู้ระกอบการร้านอาหารซึ่งประสบภาวะต้นทุนที่สูงขึ้นต่อเนื่อง ทั้งนี้ เมื่อรับประทานอาหารนอกบ้านเมนูชนิทเซิล (Schnitzel) ซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่นของออสเตรียได้รับความนิยมอันดับหนึ่ง รองลงมา ได้แก่ อาหารอิตาเลียน โดยเฉพาะพิซซ่า แต่เมื่อปรุงอาหารเองที่บ้านเมนูอันดับหนึ่งคือพาสตารูปแบบต่างๆ

 

นอกจากนี้ วัฒนธรรมการรับประทานของผู้บริโภคในออสเตรียยังมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง ราวร้อยละ 40 มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยให้ความสำคัญมากขึ้นต่อการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และดีต่อสุขภาพ ตลอดจนสินค้าออร์แกนิกและสินค้าในท้องถิ่น ซึ่งสินค้าในท้องถิ่นนอกจากจะมีความสดใหม่แล้วยังทำให้ผู้บริโภคเช่ื่อมั่นได้ถึงมาตรฐานอื่นๆ ด้วย อาทิ มาตรฐานออร์แกนิก และสวัสดิภาพสัตว์ เป็นต้น

 

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นสำนักงานฯ

สภาวะฝืดเคืองทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อสูงลิ่วในช่วงไม่กี่ปีมานี้ โดยเฉพาะในภาคธุรกิจร้านอาหารและที่พัก ส่งผลให้ผู้บริโภคออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านลดลง แต่อีกมุมหนึ่งส่งผลให้ธุรกิจค้าปลีกสามารถคาดการณ์การเติบโตของยอดจำหน่ายสินค้าอาหารได้ รวมถึงเครื่องปรุงอาหารไทย ซึ่งเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในออสเตรีย นอกจากนี้ ยังมีโอกาสอย่างยิ่งสำหรับผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์พร้อมปรุงหรือพร้อมรับประทานที่มีคุณภาพสูง

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา

thThai