Dallas Market Center ประกาศจัด Nearshoring America Expo ขึ้นที่ Dallas Market Center ระหว่างวันที่ 10 – 12 ธันวาคม 2024

 

Nearshoring America Expo เป็นความริเริ่มของ Dallas Market Center ที่จะจัดงานแสดงสินค้ารูปแบบใหม่ ที่เป็น international expo เน้นการแสวงหาสินค้าจากแหล่งอุปทาน Nearshoring ด้วยการให้บริการต่างๆที่สนับสนุน อำนวยความสะดวกในการแสวงหาสินค้าในแหล่งอุปทาน Nearshore สินค้าที่จะถูกนำมาแสดงส่วนใหญ่เป็นสินค้าของขวัญ (gift) ของตกแต่งบ้าน (home furnishings) และเครื่องประดับตกแต่งเสื้อผ้า (fashion accessories) โดยการเชื่อมโยง แบรนด์และตัวแทนของแบรนด์ต่างๆเข้ากับโรงงานผลิตและผู้ให้บริการจัดหาอุปทานจากเม็กซิโกและลาตินอเมริกา ถือได้ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกในสหรัฐฯที่มีการจัดงานแสดงสินค้าเน้นการแสวงหาอุปทานจากประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง

 

การแสวงหาสินค้า Nearshoring ของธุรกิจสหรัฐอเมริกามีศักยภาพคุกคามการส่งออกไทยMs. Cindy Morris ประธานและ CEO ของ Dallas Market Center ให้เหตุผลถึงการริเริ่มจัดงานแสดงสินค้า Nearshoring America Exp นี้ว่า เหตุผลสำคัญสูงสุดคือ บริษัทชั้นนำในสหรัฐฯจำนวนมากในหลายภาคอุตสาหกรรม ที่ทำงานร่วมกับ Dallas Market Center มีประสบการณ์จากปัญหาการพึ่งพาการผลิตในต่างประเทศมากจนเกินไปและปัญหาการติดขัดของระบบห่วงโซ่อุปทาน บริษัทเหล่านี้ได้กระตุ้นให้มีการจัดงานที่จะเป็นการช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมสหรัฐฯในการแสวงหาอุปทานจากแหล่งอุปทาน Nearshoring

 

Dallas Market Center ระบุว่า ผู้แสดงสินค้า (exhibitors) ในงาน Nearshoring America Expo จะเป็นผู้ที่ Dallas Market Center เลือกสรรและเชิญมาร่วมงานเท่านั้น โดยจะพิจารณาจากประวัติของบริษัท ประสบการณ์การทำงานและการจัดส่งสินค้า และจะต้องเป็นบริษัทที่มีหลักประกันว่า มีความสามารถอย่างแท้จริงที่จะสนับสนุนคู่ค้าที่เป็นผู้นำเข้าสหรัฐฯได้ ต้องมีความพร้อมที่สามารถจะเข้าร่วมการทำธุรกิจกับผู้นำเข้าสหรัฐฯได้โดยทันที ไม่ว่าจะเป็นการจัดส่งสินค้าหรือการร่วมพัฒนาและผลิตสินค้า ผู้แสดงสินค้าจะถูกคัดเลือกมาจากประเทศเป้าหมายคือ เม็กซิโก ประเทศในอเมริกากลางและอเมริกาใต้

 

ความเห็นของบริษัทสหรัฐฯที่มีต่องาน America Nearshoring Expo เช่น

  1. การมีทางเลือกอื่นของแหล่งอุปทานสินค้า จะช่วยให้บริษัทสามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจ
  2. America Nearshoring Expo มีความได้เปรียบกว่างานอื่นๆ คือ ช่วยนำอุปทานสินค้าจากเม็กซิโกและลาตินอเมริกามารวมกันในงานๆเดียว ในสถานที่ใกล้บริษัทธุรกิจในสหรัฐฯ สะดวกในการเดินทางไปชมงาน
  3. การซื้อหาสินค้าจากแหล่งอุปทาน Nearshoring ทำให้การหาสินค้าป้อนตลาดสหรัฐฯสามารถทำได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 

คาดว่าผู้เข้าร่วมชมงาน America Nearshoring Expo จะรวมถึงผู้นำเข้าสินค้าของขวัญ สินค้าตกแต่งบ้านเรือนและ สินค้าเครื่องประดับตกแต่งเสื้อผ้า ที่ต้องการแสวงหาแหล่งสินค้าที่เป็น OEM ที่ต้องการบริการต่างๆที่เป็นด้านการผลิต และที่ต้องการหุ้นส่วนธุรกิจที่จะช่วยการพัฒนาสินค้าครบวงจร

 

ที่มา: Furniture Lighting & Deco: “Dallas Market Center Announces Nearshoring America”, February 9, 2024

 

ข้อมูลเพิ่มเติม และข้อคิดเห็น สคต ลอสแอนเจลิส

การแสวงหาสินค้า Nearshoring ของธุรกิจสหรัฐอเมริกามีศักยภาพคุกคามการส่งออกไทยDallas Market Center ตั้งอยู่ที่ 2100 Stemmons Fwy., Dallas, TX 75207, Tel. 414 655-6100, https://dallasmarketcenter.com บนเนื้อที่ประมาณ 5 ล้านตารางฟุต ประกอบไปด้วย 4 ตึกที่ทำการ คือ World Trade Center, Trade Mart, Interior Home & Design Center และ Market Hall เป็นศูนย์รวมธุรกิจค้าส่งแบบ B2B ที่มีขนาดใหญ่มากแห่งหนึ่งในทวีปอเมริกาเหนือ มีห้องแสดงสินค้าถาวรประมาณ 2,300 ห้อง มีสินค้าแสดงมากกว่า 35,000 รูปแบบ (lines) ส่วนใหญ่เป็นสินค้าของขวัญ ของตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์ โคมไฟ และแฟชั่น เวลาทำการปกติ จันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08:00น. ถึง 17:00น กำหนดเวลาทำการในวันที่มีตลาด (Market) ศึกษาได้ที่ http://dallasmarketcenter.com/markets

การแสวงหาสินค้า Nearshoring ของธุรกิจสหรัฐอเมริกามีศักยภาพคุกคามการส่งออกไทย

Nearshoring คือ แนวนิยมทางเศรษฐกิจที่เป็นการย้ายการทำธุรกิจไปยังประเทศหรือภาคพื้นใกล้เคียง ประโยชน์ของ Nearshoring คือ ช่วยลดค่าใช้จ่ายและพัฒนาประสิทธิผลของการทำธุรกิจให้ดีมากยิ่งขึ้น การแสวงหาอุปทานในพื้นที่ Nearshoring กำลังได้รับความนิยมและมีการเติบโตอย่างมากในตลาดทวีปอเมริกาเหนือ เพราะนอกเหนือจากความได้เปรียบเรื่องความใกล้แล้ว สนธิสัญา USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement) ที่เสนอผลประโยชน์ด้านภาษีนำเข้าจากแหล่งผลิตในประเทศคู่สัญญา ยังเข้ามาเพิ่มความได้เปรียบให้มากยิ่งขึ้น Nearshoring จึงกลายเป็นทางเลือกอื่นที่มีคุณค่าสูงเป็นอย่างมากสำหรับผู้นำเข้าสหรัฐฯในการแสวงหาอุปทานสินค้าหลากหลาย

ปัจจุบันเม็กซิโกเป็นประเทศที่กำลังได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการค้า Nearshoring กับสหรัฐฯ บริษัท Morgan Stanley ได้รายงานว่า “Nearshoring มีศักยภาพที่จะกระตุ้นการเติบโตของการส่งออกของอุตสาหกรรมเม็กซิโกเข้าสู่สหรัฐฯ จากมูลค่าปัจจุบัน 455 พันล้านเหรียญฯ เป็น 609 พันล้านเหรียญฯในอีก 5 ปีข้างหน้า” จากข้อนำเข้าสหรัฐฯล่าสุดในปี 2023 เป็นครั้งแรกที่เม็กซิโกก้าวข้ามจีนและแคนาดาขึ้นมาเป็นแหล่งอุปทานนำเข้าอันดับหนึ่งของสหรัฐฯ มูลค่านำเข้าจากเม็กซิโกเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ขณะที่มูลค่านำเข้าจากจีนลดลงร้อยละ 16.7 และมูลค่านำเข้าจากแคนาดาลดลงร้อยละ 2.4 และทำให้ Port Laredo ที่เป็นด่านนำเข้าทางบกบนพรมแดนระหว่างสหรัฐฯและเม็กซิโกกลาย เป็น Top port อันดับหนึ่งของสหรัฐฯเป็นครั้งแรก การนำเข้าสหรัฐฯผ่านทาง Port Laredo เติบโตร้อยละ 7.1 ขณะที่การนำเข้าที่ Port of Los Angeles ที่เคยครองตำแหน่งด่านนำเข้าอันดับหนึ่งของสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ6.1 เช่นเดียวกับการนำเข้าที่ด่านนำเข้าสำคัญอื่นๆของสหรัฐฯ เช่น Chicago’s O’Hare International Airport ลดลงร้อยละ 5.7 New York’s JFK International Airport ลดลงร้อยละ 6.1 Port of Houston ลดลงร้อยละ 6.5 Port of Newark ลดลงร้อยละ 8.0 Los Angeles International Airport ลดลงร้อยละ 13.6 และ Port of Savannah ลดลงร้อยละ 13.1

 

สคต ลอสแอนเจลิสมีความเห็นว่า สถานการณ์ขัดแย้งที่กำลังเกิดขึ้นและที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ในหลายภาคพื้นทั่วโลก สถานการณ์เงินเฟ้อที่หลายประเทศกำลังเผชิญและที่กำลังส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก คือเงื่อนไขสำคัญที่จะสนับสนุนการเติบโตต่อเนื่องของการแสวงหาอุปทาน Nearshoring ของธุรกิจสหรัฐฯ ซึ่งมีศักยภาพสูงที่จะส่งผลกระทบต่อการส่งออกของประเทศไทย ตั้งแต่สินค้าอุตสาหกรรมหลายรายการ ทั้งที่เป็นอุตสาหกรรมหนักและอุตสาหกรรมเบา ที่โรงงานต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากจีนเข้าไปตั้งฐานผลิตในเม็กซิโกและประเทศอื่นใกล้เคียงสหรัฐฯ รวมไปถึงสินค้าเกษตร โดยเฉพาะ สินค้าผลไม้สดเมืองร้อนและผลิตภัณฑ์ผลไม้เมืองร้อน เช่น มะม่วง เงาะ ขนุน เป็นต้น ที่เม็กซิโกและหลายประเทศใน อเมริกากลางและอเมริกาใต้สามารถปลูกได้เป็นจำนวนมาก ทำให้ประเทศเหล่านี้กลายเป็นแหล่งอุปทานผลไม้เมืองร้อนที่สำคัญของสหรัฐฯ ที่สามารถส่งสินค้าผลไม้สดเข้าสู่สหรัฐฯได้อย่างรวดเร็วและไม่ต้องผ่านกระบวน การฉายรังสีแต่อย่างใด ทำให้นอกจาก สินค้าจะมีความสดใหม่ มีรูปลักษณ์สวยงามกว่าสินค้านำเข้าจากไทยแล้ว ยังมีราคาที่ต่ำกว่าสินค้าไทยเป็นอย่างมาก

 

หมายเหตุ: ข่าวข้างบนนี้เป็นข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลหลายแห่งที่จัดทำและนำเสนอข้อมูลเปิดเผยต่อสาธารณชนทั่วไป และบางส่วนเป็นความเห็นส่วนบุคคล สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส นำมารวบรวมเผยแพร่เพื่อแก่ผู้สนใจ เนื่องจากเป็นข้อมูลและความเห็นจากบุคคลที่สาม การนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณเฉพาะบุคคล สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส ไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส

กุมภาพันธ์ 2567 

thThai