ตราสัญลักษณ์บนฉลากผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคชาวสหราชอาณาจักรให้ความสำคัญ

ผู้บริโภคชาวสหราชอาณาจักรให้ความสำคัญกับประเด็นความยั่งยืน และสิ่งแวดล้อมมากขึ้นดังนั้นในการเลือกซื้อสินค้าผู้บริโภคมองหาตราสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์ ได้แก่

 1. Red Tractor – เป็นตราสัญลักษณ์ที่อยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มของสหราชอาณาจักร ได้รับการรับรองมาตรฐานที่เข้มงวดตั้งแต่ฟาร์มจนถึงบรรจุภัณฑ์ (Farm to pack) โดยเป็นมาตรฐานที่ให้สำหรับฟาร์มและอาหารที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร ซึ่งหมายถึงสินค้านั้นผลิตในสหราชอาณาจักรโดยมีการตรวจสอบทุกขั้นตอนการผลิต โดยการตรวจสอบย้อนกลับของอาหารเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญมากขึ้น นอกจากนี้ผู้บริโภคยังต้องการการรับประกันว่าผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจะสนับสนุนเกษตรกรชาวสหราชอาณาจักรและแนวทางปฏิบัติด้านการเกษตรที่ดีขึ้น
 2. MSC – เป็นตราสัญลักษณ์ที่ใช้อย่างแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับสำหรับอาหารทะเลที่ยั่งยืน โดยผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่ผ่านการรับรอง MSC blue Tick ในสหราชอาณาจักรมีมากกว่า 1,500 รายการ ซึ่งการที่จะได้รับการรับรอง MSC นั้น จะต้องแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการทำการประมงที่คำนึงถึงความยั่งยืนของมหาสมุทรและสัตว์น้ำ
 3. Organic – เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่พึ่งพาการใช้สารเคมีซึ่งไม่เป็นภัยต่อมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อม ฉลากอาหารและเครื่องดื่มออร์แกนิกที่ได้รับการยอมรับในสหราชอาณาจักร ได้แก่ Organic Farmers & Growers (OF&G), the Soil Association และ the Organic Food Federation เป็นต้น โดยตลาดสินค้า Organic ในสหราชอาณาจักรยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 ตลาดสินค้า Organic ในสหราชอาณาจักรมีมูลค่า 1,920 ล้านปอนด์
 4. Fairtrade – เป็นเครื่องหมายแสดงถึงระบบการทำการค้าที่เป็นธรรม ไม่เอาเปรียบต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนการผลิต รวมไปถึงผู้ใช้แรงงานที่อยู่ในระบบการค้าในห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด โดยตลาดสินค้า Fairtrade เป็นตลาดที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสินค้าประเภท โกโก้ กาแฟ น้ำตาล ชา และ ดอกไม้
 5. B Corp (Certified B Corporations) – ธุรกิจที่ได้มาตราฐาน B Corp Certification คือ ธุรกิจที่ได้มาตรฐานสูงสุดของการตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม      มีความโปร่งใสเปิดเผยได้ และมีความรับผิดชอบทางกฎหมาย เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างผลกำไรและพันธกิจขององค์กร โดยมาตรฐาน B Corp จะมีการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรใน 5 ด้าน คือ ธรรมาภิบาล พนักงาน ชุมชน สิ่งแวดล้อม และลูกค้า ในปัจจุบันมีบริษัที่    ได้รับการรับรอง B Corps แล้วกว่า 6,000 บริษัท จาก 80 ประเทศ ได้แก่ แบรนด์ Nespresso, Patagonia และ The Body Shop เป็นต้น โดยใน สหราชอาณาจักรมีบริษัทที่ได้รับการรับรอง B Corps กว่า 1,200 แห่งในสหราชอาณาจักร

   

  ที่มา: Speciality Food Magazine

  ข้อมูลเพิ่มเติม/ความเห็น สคต.

  ผู้บริโภคชาวสหราชอาณาจักรมีความต้องการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคำนึงถึงความยั่งยืนซึ่งส่งผลให้ผู้บริโภคมองหาตราสัญลักษณ์เหล่านี้ในการเลือกซื้อสินค้า โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มาตรฐาน B Corp ที่ได้รับความนิยมมากขึ้น โดยห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต Waitrose และ ห้าง Ocado ซึ่งเป็นห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ ได้มีการจัดกลุ่มสินค้าที่ได้รับมาตรฐาน B Corp จำหน่ายบนเว็บไซต์ของห้าง สคต. เห็นว่าการขอรับตรารับรองสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะช่วยขยายโอกาสในการขยายตลาดและการวางจำหน่ายสินค้าในตลาดสหราชอาณาจักรต่อไป

thThai