แนวโน้มอุตสาหกรรมแหวนแต่งงาน ประเทศเยอรมนี

การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ทำให้คู่รักหลายคู่ ต้องเลื่อนงานแต่งงานออกไป ตัวเลขการจัดงานแต่งงานปี 2023 ในประเทศเยอรมนีนั้นลดลงกว่าปีก่อนๆ กอปรกับภาวะเงินเฟ้อ ผู้บริโภคเริ่มมีระเบียบในการใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น จึงทำให้ตลาดแหวนแต่งงานไม่คึกคักเท่าที่ควร นิตยสาร GZ Goldschmiede Zeitung ได้จัดทำแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์และเทรนด์ปัจจุบันในอุตสาหกรรมแหวนแต่งงาน  โดยมี 4 แน้วโน้ม ดังนี้

1. ทุกอย่างกำลังหดตัว

เมื่อการจัดงานแต่งงานลดลง ย่อมส่งผลให้ความต้องการแหวนแต่งงานลดลงไปด้วย บวกกับสถานการณ์เงินเฟ้อทำให้ผู้บริโภคใช้จ่ายระมัดระวังขึ้น มีการคาดการณ์ว่า ที่ผ่านมาจำนวนผู้ประกอบการที่ผลิตแหวนแต่งงานนั้นลดลงประมาณร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 15 โดยเดือนที่มีการจัดพิธีแต่งงานมากที่สุดในประเทศเยอรมนีอย่างเดือนกรกฎาคม นั้น ในปี 2023 มีการจดทะเบียนสมรสประมาณ 42,100 คู่ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปี 2022 มีคู่จดทะเบียนสมรสประมาณ 51,000 คู่ และรวมทั้งปี 2022 มีประมาณ 390,000 คู่ เมื่อเทียบจำนวนการสมรส 7 เดือนแรกของปี 2022 กับ 7 เดือนแรกปี 2023 พบว่ามีจำนวนลดลงร้อยละ 8 หรือจาก 213,000 คู่ เป็น 196,000 คู่ ซึ่งจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้คู่รักหลายคู่เลื่อนการแต่งงานออกไป และมาจัดพิธีในปี 2022 แทน

จากผลสำรวจของ Weddyplace พบว่า รายจ่ายเฉลี่ยในการจัดพิธีแต่งงานในประเทศเยอรมนีอยู่ที่ ประมาณ 14,000 ยูโร ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนสถานการณ์โควิด 19 ถึงร้อยละ 40 ส่วนมูลค่าราคาแหวนแต่งงานนั้น จากผลสำรวจพบว่า ร้อยละ 62 ของผู้ตอบแบบสอบถามยินดีที่จะจ่ายค่าแหวนแต่งงานในราคาระหว่าง 1,000 ยูโร ถึง 4,000 ยูโร

2. ทุกอย่างแพงกว่าเดิม

ข้าวของทุกอย่างแพงขึ้น รวมทั้งโลหะมีค่าต่างๆที่นำมาใช้ทำแหวนแต่งงาน ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2023 ราคาทองคำต่อกรัมพุ่งสูงกว่าร้อยละ 8.6 เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี สำหรับผู้ซื้อแหวนที่มีงบจำกัด จำเป็นต้องลดขนาดความกว้างของแหวนลง หรือเลือกวัสดุที่มีราคาถูกลง โลหะที่เป็นที่นิยมในการเลือกมาทำแหวนแต่งงานของชาวเยอรมัน คือ ทองคำ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความรักอันยิ่งใหญ่ ลำดับรองลงมา คือ แพลตตินั่ม โรสโกลด์ และทองคำขาว ส่วนมูลค่าของแหวนก็ขึ้นกับว่ามีส่วนผสมของโลหะเหล่านั้นอยู่เท่าไหร่ เมื่อเปรียบเทียบกับทองคำแล้ว แพลตตินั่มมีราคาถูกกว่า ความนิยมแหวนแต่งงานที่ทำมาจากแพลตตินั่มจึงอยู่ในลำดับต้นๆ ในการตัดสินใจซื้อ

3. ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วกว่าเดิม

จากผลการสำรวจพบว่ากว่าร้อยละ 50 ของคู่แต่งงานใช้เวลาในการเลือกแหวนแต่งงานประมาณ 2 สัปดาห์ และร้อยละ 23 ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า 1 ใน 3 ของคู่แต่งงานใช้เวลาเพียงแค่ 1 สัปดาห์ในการหาและเลือกแหวนแต่งงาน กระบวนการในการตัดสินใจเลือกแหวนแต่งงานปัจจุบันนั้นง่ายและรวดเร็วขึ้น โดยคู่รักสามารถออกแบบแหวนแต่งงานตามที่ต้องการในอินเตอร์เน็ตได้เลย ซึ่งต่างจากการไปซื้อที่ร้านเครื่องประดับ ที่ต้องใช้เวลาอย่างน้อยมากกว่า 1 ชั่วโมงในแลกเปลี่ยนข้อมูลกับพนักงานขายก่อนการเลือกซื้อ และบ่อยครั้งต้องทำนัดกับพนักงานขายก่อน บรรดาคู่รักมักจะออกแบบแหวนแต่งงานของตนให้มีเอกลักษณ์และสลักข้อความเฉพาะไว้ในแหวนของพวกเขา แหวนแต่งงานฝ่ายหญิงมักนิยมให้มีเพชรเม็ดเล็กๆบนตัวแหวน โดยปกติเมื่อสั่งแหวนบนช่องทางออนไลน์มักใช้เวลารอไม่เกิน 6 สัปดาห์ที่แหวนจะถูกส่งมา

4. ทุกอย่างจะเพิ่มมากขึ้น

ก่อนมีพิธีแต่งงาน คู่รักหลายๆคู่มักมีการขอแต่งงานและหมั้นหมายกันไว้ก่อน การหมั้นโดยไม่มีแหวนหมั้นก็เหมือนกับงานแต่งงานที่ไม่มีช่อดอกไม้เจ้าสาว จากแบบสอบถามของ Responsio พบว่า ร้อยละ 78 ของการขอแต่งงานจะต้องมีแหวนหมั้นด้วย ร้านขายแหวนหมั้นจึงใช้ข้อนี้ในการดึงลูกค้าเพื่อให้กลับมาซื้อแหวนแต่งงานอีกครั้ง นาย Fabian Meister ผู้อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องประดับกล่าวว่า ลูกค้าที่มีความประทับใจมักจะกลับมาที่ร้านอีกครั้ง การสั่งแหวนหมั้นและแหวนแต่งงานจากร้านเดียวกันจึงไม่ใช่เรื่องแปลก จากแบบสอบถามของ mydays พบว่า ร้อยละ 85 ของผู้ชายเยอรมันยินดีที่จะจ่ายค่าแหวนหมั้นในราคาระหว่าง 500 ถึง 1,000 ยูโร ร้อยละ 13 พร้อมที่จะจ่ายระหว่าง 1,000 ถึง 2,000 ยูโร และร้อยละ 2 พร้อมที่จะจ่ายค่าแหวนหมั้นราคามากกว่า 2,000 ยูโร ส่วนฝ่ายหญิงก็มักจะให้ของขวัญที่เข้ากับแหวนหมั้นตอบแทนฝ่ายชายกลับคืน เช่น ต่างหู พวงกุญแจ สร้อยข้อมือ นาฬิกา เป็นต้น  ซึ่งการให้ของขวัญเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อเป็นที่ระลึกสำหรับช่วงเวลาอันแสนสุขเท่านั้น แต่ยังถือเป็นสมบัติในครอบครัวด้วย และแนวโน้มการให้ของขวัญนี้ก็มีบ่อยครั้งขึ้น ตามโอกาสต่างๆ เช่น เป็นของขวัญที่ระลึกวันเกิดลูกคนแรก ของขวัญครบรอบวันแต่งงาน เป็นต้น

 

ที่มา: GZ Goldschmiede Zeitung

thThai