ร่างประกาศ และขอบเขตการจ้าง (TOR) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยม ปี ๒๕๖๗ (Design Excellence Award DEmark 2024) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

thThai