สำนักงานอาหารสิงคโปร์เรียกคืนสินค้าหลายรายการ หลังตรวจพบข้อมูลบนฉลากไม่ถูกต้อง

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานอาหารสิงคโปร์ (Singapore Food Agency : SFA) ซึ่งมีหน้าที่กำกับกฎระเบียบด้านอาหาร และดูแลความปลอดภัยในการนำเข้าอาหารของสิงคโปร์ ได้เรียกคืนสินค้าปอเปี๊ยะทะเลจากเวียดนาม แบรนด์ Lu Chuan หลังจากตรวจพบว่า สินค้ามีไข่เป็นส่วนประกอบ แต่ไม่ได้ระบุในฉลากบรรจุภัณฑ์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอาหารแพ้ได้

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 SFA ได้เรียกคืนผลิตภัณฑ์กุ้งชุบแป้งทอดจากอินโดนีเซียแบรนด์ Kitchen Joy หลังจากตรวจพบสารกลูเตนในผลิตภัณฑ์ แต่ฉลากบรรจุภัณฑ์ระบุว่า ไม่มีสารกลูเตน

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567 SFA ได้เรียกคืนผลิตภัณฑ์อาหารว่างโยเกิร์ตอัดเม็ดรสมะพร้าววนิลาจากนิวซีแลนด์
แบรนด์ Kiwigarden เนื่องจากมีส่วนผสมจากนม แต่ไม่มีการระบุส่วนผสมในฉลากบรรจุภัณฑ์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอาหารแพ้ได้

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 SFA ได้เรียกคืนขนมปังกรอบจากเยอรมันแบรนด์ Schar หลังจากพบมีสารพิษ Tropane Alkaloids ในระดับสูง โดยสารพิษดังกล่าวเป็นสารพิษตามธรรมชาติที่มาจากพืชหลายชนิด และเมล็ดของพืชเหล่านี้ถูกผสมเข้าไปในระหว่างการเก็บเกี่ยว เมื่อบริโภคเข้าไปอาจทำให้เกิดผลกระทบในระยะสั้น เช่น อัตราการหายใจและการเต้นของหัวใจที่เพิ่มขึ้น หรือรูม่านตาขยาย

ภายใต้กฎระเบียบด้านอาหารของสิงคโปร์ ผู้ผลิตจะต้องแสดงส่วนผสมที่จะทำให้เกิดการแพ้บนฉลากบรรจุภัณฑ์บนผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม เช่น ปราศจากสารกลูเตน ปราศจากถั่ว ฯลฯ เพื่อปกป้องผู้บริโภคจากการแพ้อาหาร  นอกจากนั้น ผู้ผลิตห้ามใช้คำกล่าวอ้างที่เป็นเท็จ หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร และผู้ผลิตควรระบุส่วนผสมทั้งหมดในผลิตภัณฑ์บนฉลากโดยเรียงจากมากไปหาน้อยตามสัดส่วน/น้ำหนักของสินค้า

      ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

          สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความเข้มงวดในกฎระเบียบการนำเข้าและความปลอดภัยด้านอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารบรรจุกล่องทั้งหมดที่จำหน่ายในสิงคโปร์จะต้องมีฉลากตามข้อกำหนดการติดฉลากทั่วไปของกฎระเบียบด้านอาหารของสิงคโปร์ ดังนั้นผู้ประกอบการไทยที่สนใจส่งออกสินค้ากลุ่มอาหารและเครื่องดื่มมายังสิงคโปร์ โดยเฉพาะสินค้าที่มีส่วนผสมที่สามารถก่อให้เกิดอาการแพ้อาหารได้ เช่น ไข่ ถั่ว นม หรือกลูเตน เป็นต้น จะต้องทำความเข้าใจในกฎระเบียบต่าง ๆ รวมไปถึงการควบคุมความปลอดภัยในการผลิตให้ได้มาตรฐาน และการระบุข้อมูลบนฉลากบรรจุภัณฑ์ที่ถูกต้อง ก่อนส่งออกผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายในสิงคโปร์

 

แหล่งที่มาข้อมูล/ภาพ : https://www.straitstimes.com/singapore/sfa-recalls-gluten-free-shrimp-product-from-indonesia-after-gluten-detected

https://www.straitstimes.com/singapore/nz-food-producer-recalls-yoghurt-snack-containing-undeclared-milk-allergen

https://www.straitstimes.com/singapore/sfa-recalls-german-brand-of-crispbread-with-high-levels-of-toxin

https://www.sfa.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/sfa-media-release—recall-of-li-chuan’s-seafood-roll-(750g)-due-to-undeclared-egg-allergen-(1).pdf

thThai