ประกาศราคากลางจัดจ้างสาธิตและแนะนำสินค้าในกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าอาหารร่วมกับผู้นำเข้าสวีเดน บริษัท Thai Fong Food AB

thThai