ลาวเปิดสนามบินนานาชาติบ่อแก้วเพื่อรองรับการลงทุนและการท่องเที่ยว

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 สปป.ลาวได้มีพิธีเปิดสนามบินนานาชาติแห่งใหม่อย่างเป็นทางการในเขตต้นผึ้ง จังหวัดบ่อแก้ว ซึ่งจะช่วยกระชับความสัมพันธ์กับจังหวัดทางภาคเหนือ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาคอาเซียน เพื่อรองรับการลงทุนและการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในลาว โดยนายกรัฐมนตรี สอนไซ สีพันดอน เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมด้วย ดร.บัวคง นามมะวง เจ้าแขวงบ่อแก้ว นายจ้าวเหว่ย ประธานคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ และประธานกลุ่มดอกงิ้วคำ รวมถึงเจ้าหน้าที่ และแขกอื่นๆ ซึ่งนายลัน แสงอาพรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงโยธาธิการและการขนส่ง กล่าวในพิธีว่า สนามบินนานาชาติบ่อแก้ว ดำเนินงานโดยบริษัท Greater Bay Area Investment and Development (HK) Limited ในรูปแบบ Build Operate and Transfer (BOT)
และเป็นสนามบินขนาดมาตรฐานระดับ 4C และมีมูลค่าการลงทุนรวมกว่า 225 ล้านเหรียญสหรัฐ และบริษัทฯ ได้รับสัมปทานระยะเวลา 50 ปี ซึ่งสามารถต่ออายุได้หากได้รับอนุมัติจากรัฐบาล ทั้งนี้ การก่อสร้างเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 บนพื้นที่ 314 เฮกตาร์ 5,478 ตารางเมตร ใกล้กับเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ รันเวย์มีความยาว 2,500 เมตร และสามารถขยายได้สูงสุดถึง 3,000 เมตร เพื่อรองรับเครื่องบินแอร์บัส A320 และโบอิ้ง 737อาคารผู้โดยสารสามารถรองรับคนได้ 600 คนในคราวเดียว เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาสัมปทานสนามบินและที่ดินโดยรอบจะกลายเป็นทรัพย์สินของรัฐบาล ดังที่ระบุไว้ในสัญญาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2557

 

สนามบินแห่งใหม่นี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในท้องถิ่น และจะทำให้เกิดการเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นกับประเทศอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการลงทุนและการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้ผู้คนสามารถเดินทางภายในพื้นที่ได้มากขึ้น ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาภาคเหนือของลาวและจะเปิดโอกาสทางการค้าและการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวมมากขึ้น โดยเริ่มแรกสนามบินจะเปิดให้บริการเฉพาะเที่ยวบินภายในประเทศเท่านั้น โดยใช้เครื่องบิน ATR 72 หรือเครื่องบินขนาดเทียบเท่า ตามที่ระบุไว้ในสัญญาสัมปทานโครงการฯ ดร.บัวคง นามมะวง กล่าวว่า จังหวัดบ่อแก้วได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่แข็งแกร่ง โดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเมือง ระเบียบสังคม และความสงบเรียบร้อยโดยทั่วไป การสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้สามารถพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อปรับปรุงการเชื่อมโยงไปยังจังหวัดภาคเหนือและประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค พัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านและทางตอนเหนือของลาว และส่งเสริมการเกษตรที่สะอาดและยั่งยืนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในประเทศและการส่งออก นอกจากนี้ จังหวัดยังมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายภายในประเทศลาวและเพื่อการส่งออก ฝึกอบรมพนักงาน และส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัด สนามบินแห่งใหม่นี้เป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างการเชื่อมโยงของจังหวัดกับเมืองต่างๆในประเทศลาวและประเทศเพื่อนบ้าน

 

*********************************

ที่มา : Vientiane Times

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว

thThai