ธนาคารกลางของสหรัฐ (FED) ประกาศคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้

ที่มา : Berita Harian (BH)

ธนาคารกลางของสหรัฐ (FED) ประกาศคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ เชื่อว่าน่าจะส่งผลดีต่อดัชนี FTSE Bursa Malaysia KLCI (FBM KLCI) ของประเทศมาเลเซียให้ขึ้นไปถึงระดับประมาณ 1,650 จุด
ณ สิ้นปีนี้

ดร. Mohd Afzanizam Abdul Rashid, นักเศรษฐศาสตร์และหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ตลาดและการเงินของธนาคาร Muamalat Malaysia Bhd กล่าวว่า การพัฒนาดังกล่าวขึ้นอยู่กับเสถียรภาพทางการเมืองและการดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐาน และมีโอกาสที่สกุลเงินริงกิตจะฟื้นตัวได้ที่ระดับ 4.10-4.15 ริงกิต
ต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นปีนี้ หาก FED ลดอัตราดอกเบี้ย

ในการแถลงข่าวหลังการประชุมนโยบายการเงิน 2 วันของ FED ประธาน FED, Jerome Powellยอมรับถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐ โดยกล่าวว่า อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มที่จะถูกพิจารณาให้ลดลงในระยะเวลาอันใกล้นี้ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของการเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ้างงาน

แม้จะแสดงความยินดีในการรับทราบความสำเร็จของ FED ในการแก้ไขปัญหาการเงิน
Powell ยังคงระมัดระวังในการให้การรับรองว่าเป้าหมายทางเศรษฐกิจจะบรรลุได้ หรือมีความมั่นใจว่าการลดอัตราดอกเบี้ยจะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ในการประชุมของ FED ในวันที่ 19-20 มีนาคม ตามที่นักลงทุนคาดการณ์ไว้ก่อนการตัดสินใจด้านนโยบายในสัปดาห์นี้

 

“อัตราเงินเฟ้อยังคงสูงเกินไป กระบวนการลดอัตราเงินเฟ้อนั้นยังไม่แน่นอน” Powell กล่าวหลังการประชุมกำหนดนโยบายของ FED ซึ่งยังคงรักษาอัตราดอกเบี้ยข้ามคืนในช่วง 5.25% ถึง 5.50% และประกาศว่า การลดอัตราดอกเบี้ยจะไม่เหมาะสมจนกว่า “จะมีความมั่นใจมากขึ้นว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังเปลี่ยนแปลง” ไปสู่เป้าหมาย 2% ของธนาคารกลาง

ในระหว่างการประชุม 48 นาทีกับผู้สื่อข่าว Powell ให้ความมั่นใจในทิศทางเชิงบวกเกี่ยวกับการต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อที่สูงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถูกมองว่าเป็นการฉุดให้สหรัฐเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยและทำให้ผู้คนตกงาน โดยธนาคารกลางได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วและรุนแรงที่สุดในรอบประมาณ 4 ทศวรรษ

ในขณะเดียวกัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid นักวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์จาก Kuala Lumpur University (UniKL) ให้ความเห็นว่า การตัดสินใจของ FED จะส่งผลให้มีการคงกระแสเงินทุนไว้ในตลาดตราสารหนี้ของรัฐบาลสหรัฐ โดยกล่าวว่า เงินทุนเหล่านี้ยังไม่ได้ไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นสหรัฐหรือตลาดหุ้นโลก รวมถึงประเทศมาเลเซียในขณะนี้ ซึ่งหมายความว่า เงินดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งแกร่งในระยะเวลาอันใกล้นี้

ดังนั้น เขาจึงกล่าวว่า จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบมากนักต่อริงกิตหรือตลาดหุ้นมาเลเซียในระยะเวลาอันใกล้นี้หลังจากการประกาศของ FED “อย่างไรก็ตาม FED คาดว่าจะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกต่อไป ซึ่งขณะนี้อยู่ที่ 5.25% จนกว่าอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐจะถึงเป้าหมาย 2% คำแถลงนี้สร้างการตอบสนองในเชิงบวกในระยะสั้น ซึ่งอาจหมายความว่าอัตราดอกเบี้ยอาจถูกปรับลดลง”

บทวิเคราะห์ผลกระทบ

การประกาศคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ธนาคารกลางของสหรัฐ (FED) มีผลกระทบต่อการตลาดและเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซีย โดยมีโอกาสที่ดัชนี FTSE Bursa Malaysia KLCI (FBM KLCI) ของประเทศจะเพิ่มขึ้นไปถึงระดับประมาณ 1,650 จุด ณ สิ้นปีนี้ และมีโอกาสที่สกุลเงินริงกิตจะฟื้นตัวได้ หาก FED ลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้

ผลกระทบต่อคนไทยหรือผู้ประกอบการไทยที่ส่งออกหรือมาลงทุนในมาเลเซีย:

  1. ผู้ประกอบการไทยที่ส่งออก: การลดอัตราดอกเบี้ยของ FED อาจมีผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนและค่าเงินริงกิตซึ่งอาจมีผลต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าไปยังมาเลเซีย การเปลี่ยนแปลงนี้อาจส่งผลต่อยุทธศาสตร์การตลาดและกำไรของพวกเขาในระยะยาว

 

  1. ผู้ประกอบการไทยที่มาลงทุน: ผู้ลงทุนไทยที่มีการลงทุนในมาเลเซียอาจจะพบโอกาสที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีโอกาสในการเติบโตของตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย แต่ก็ควรทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย
  2. คนไทยทั่วไป: สำหรับคนไทยทั่วไปที่มีการซื้อขายของหรือท่องเที่ยวอาจจะได้รับผลกระทบเล็กน้อยจากอัตตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้น ส่วนคนไทยที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ การลดอัตราดอกเบี้ยของ FED อาจสร้างโอกาสในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของมาเลเซีย แต่ควรทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดนี้

ความเห็น สคต.

หลังจากประกาศของธนาคารกลางของสหรัฐ (FED) เกี่ยวกับการคาดการณ์ในการลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้มีผลกระทบต่อการตลาดและเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซีย ซึ่งมองว่าเป็นข่าวที่น่าสนใจ
โดยนักเศรษฐศาสตร์ Mohd Afzanizam Abdul Rashid จากธนาคาร Muamalat Malaysia Bhd กล่าวว่า มีโอกาสที่ดัชนี FTSE Bursa Malaysia KLCI (FBM KLCI) ของประเทศจะเพิ่มขึ้นไปถึงระดับประมาณ
1,650 จุด และมีโอกาสที่สกุลเงินริงกิตจะฟื้นตัวได้ที่ระดับ 4.10-4.15 ริงกิตต่อดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นปีนี้
หาก FED ลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ สำนักงานฯ มีความเห็นว่า นี่เป็นโอกาสทางการเงินและการลงทุนในประเทศมาเลเซีย เนื่องจากความมั่นคงและความเข้มแข็งของสกุลเงินริงกิตและการลดลงของอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้ดอกเบี้ยของสินเชื่อเงินกู้ลดลง ซึ่งอาจกระตุ้นนักลงทุนมากขึ้น เนื่องจากต้นทุนการดำเนินงานลดลงและมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นในระยะยาว อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ ขอให้ผู้ประกอบการหรือ
นักลงทุนศึกษาถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

thThai