มาเลเซียกำลังจะเรียกเก็บภาษีบริการเพิ่มจากร้อยละ 6 เป็นร้อยละ 8 ในเดือนมีนาคม 2567

ที่มา : สำนักข่าว Bernama

มาเลเซียเริ่มเก็บภาษีมากขึ้นในปี 2567 ซึ่งอาจบั่นทอนกำลังซื้อของผู้บริโภคโดยจะทำให้ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

Datuk Koong Lin Long ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี กล่าวว่าการขึ้นภาษีบริการสำหรับบริการบางอย่างจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6 เป็นร้อยละ 8 ในเดือนมีนาคม ปีนี้ ตัวอย่างเช่น ร้านบริการคาราโอเกะ บริการด้านกฎหมาย บริการด้านบัญชีและบริการสถาปัตยกรรมระดับมืออาชีพ แต่ที่มีความน่ากังวลมากที่สุดคือการกำหนดให้ภาคโลจิสติกส์ที่ยังไม่ได้เสียภาษีก่อนหน้านี้ต้องเสียภาษีบริการซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคต้องจ่ายค่าสินค้ามากขึ้น

นาย Thenesh Kannaa กรรมการบริหารของบริษัทที่ปรึกษาด้านภาษีของบริษัท TraTax Sdn Bhd. กล่าวว่าภาษีร้อยละ 10 สำหรับสินค้ามูลค่าต่ำ (LVG) จะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าจากหน้าร้านค้าผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าในท้องถิ่นจากร้านค้าที่มีหน้าร้านจริง หรือแม้แต่ช้อปปิ้งออนไลน์จากผู้ขายในท้องถิ่น จะไม่ได้รับผลกระทบจากภาษีสินค้ามูลค่าต่ำ ตัวอย่างเช่น ผู้บริโภคใช้แพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ต่างประเทศ ในการซื้อเสื้อบาติกจากผู้ขายในต่างรัฐในประเทศมาเลเซีย และให้จัดส่งไปที่หน้าประตูบ้านของคุณในกัวลาลัมเปอร์ คุณจะไม่ได้รับผลกระทบจากภาษี LVG เฉพาะในกรณีที่คุณซื้อสินค้าจากสินค้าคงคลังใน

ต่างประเทศเท่านั้นที่ภาษี LVG จะเข้ามามีบทบาทในการเรียกเก็บภาษีดังกล่าว ซึ่งเป็นนโยบายที่ของรัฐบาลมาเลเซีย

ภาษีสำหรับบริการโลจิสติกส์ ซึ่งอาจมีผลกระทบสำคัญต่อราคาผลิตภัณฑ์ หากมีผลบังคับใช้แม้ว่าบริการโลจิสติกส์มีนัยสำคัญต่อราคาของผลิตภัณฑ์เนื่องจากบริการด้านโลจิสติกส์ถูกคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงมือผู้บริโภค รวมไปถึงการจัดเก็บสินค้าก็อาจเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานด้านโลจิสติกส์อีกด้วย

 

บทวิเคราะห์ผลกระทบ

          การขึ้นภาษีบริการสำหรับบริการบางอย่างจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6 เป็นร้อยละ 8 ในเดือนมีนาคม ปีนี้ โดยเฉพาะบริการด้านโลจิสติกส์จะส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าโดยรวม ไม่ว่าธุรกิจจะมีขนาดใดก็ตาม จะต้องคำนึงถึงปัญหาในช่วงเปลี่ยนผ่านการเรียกเก็บภาษีเหล่านี้ และต้องตระหนักถึงกฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่รัฐบาลมาเลเซียกำหนดไว้

อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรี Datuk Seri Anwar Ibrahim กล่าวว่ารัฐบาลกำลังอยู่ในกระบวนการวิเคราะห์การเก็บภาษีบริการโลจิสติกส์ ทำให้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาษีบริการโลจิสติกส์อีกครั้งโดยมีความเป็นไปได้ที่จะมีการยกเว้นภาษีดังกล่าวให้แก่ภาคส่วนย่อยบางกลุ่มหากพบว่าส่งผลกระทบด้านลบต่อผู้บริโภคมากจนเกินไป ปัจจุบัน นายกรัฐมนตรี Datuk Seri Anwar Ibrahim ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังได้สั่งให้กระทรวงการคลังดำเนินการประชุมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคโลจิสติกส์ เพื่อรับข้อเสนอแนะก่อนดำเนินการภาษี

 

ความคิดเห็น สคต.

           สำนักงานฯ มีความเห็นว่าการเรียกเก็บภาษีบริการที่รัฐบาลมาเลเซียกำลังจะเริ่มบังคับใช้ในเดือนมีนาคม 2567 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการไทยที่กำลังทำตลาดและที่สนใจจะเข้ามาทำตลาดในมาเลเซียในด้านราคาสินค้าและบริการ โดยจะทำให้ราคาสุทธิที่ผู้บริโภคจะต้องจ่ายมีราคาสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ ของให้ผู้ประกอบการไทยที่กำลังทำตลาดและที่สนใจจะเข้ามาทำตลาดในมาเลเซียศึกษาข้อมูลด้านภาษีและนำประเด็นดังกล่าวมาพิจารณาในแผนการดำเนินธุรกิจในประเทศมาเลเซียต่อไป

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

thThai