ละครสั้นไทย เร่งเครื่อง Soft Power จับตาอนาคตตลาดละครสั้นออนไลน์แดนมังกร

  ในช่วงที่ผ่านมา ตลาดละครสั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศจีน ส่งผลให้ในปี 2566 ตลาดละครสั้นออนไลน์ของจีนมีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็ว และตลาดยังครองตำแหน่งสำคัญในอุตสาหกรรมบันเทิง ข้อมูลจาก iiMedia Research ระบุว่า ในปี 2566 ขนาดของตลาดละครสั้นออนไลน์ในประเทศอยู่ที่ 37,390 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 267.65 YoY คาดว่าในปี 2570 ขนาดของตลาดละครสั้นออนไลน์ในจีนจะสูงถึง 100,680 ล้านหยวน ปัจจุบัน ตลาดละครสั้นออนไลน์ของจีนกำลังอยู่ในช่วงการพัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็ว อุตสาหกรรมยังคงต้องปรังปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องในอนาคต

 

ในปี 2565 จำนวนเรื่องของละครสั้นที่ถูกผลิตขึ้นมาในประเทศอยู่ที่ประมาณ 172 เรื่อง ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า เมื่อเที่ยบกับปีก่อนหน้า และตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 มีจำนวนละครสั้นที่ถูกผลิตขึ้นสูงถึง 150 เรื่อง และมีจำนวนตอนที่ถูกออนแอร์แล้วถึง 3,311 ตอน ในประเทศจีนมีจำนวนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตสำหรับรบชมภาพ เสียง วิดีโอ รวมประเภทต่าง ๆ ถึง 1,040 ล้านคน ในจำนวนนี้ มีจำนวนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตสำหรับรับชมวิดีโอสั้นถึง 1,012 ล้านคน จะเห็นได้ว่า การรับชมวิดีโอสั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และจำนวนละครสั้นออนไลน์จะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

ตลาดละครสั้นในปัจจุบัน มีการเน้นเนื้อหาที่ให้ความรู้สึก “สะใจและสุดยอด” โดยพล็อตเรื่องมีการหักมุม รวมไปถึงเนื้อหาแฟนตาซีเกินจริง ที่ถูกดัดแปลงมาจากนวนิยาย หรือตำนานโบราณ ซึ่งเนื้อหาสะครสั้นส่วนใหญ่ในตลาดมีความเหมือนและคลายคลึงกัน ในด้านปัจจัยหลักที่สร้างแรงจูงใจการรับชมวิดีโอสั้น ผู้บริโภคร้อยละ 54.14 เลือกรับชมเนื่องจากคุณภาพของละครสั้น ผู้บริโภคร้อยละ 43.90 เลือกรับชมเนื่องจากเนื้อหาเนื้อเรื่องของละคร และ ผู้บริโภคร้อยละ 39.83 เลือกรับชมละครสั้นจากนักแสดงและการแสดง นอกจากนี้ ความถี่ในการรับชมของผู้บริโภคร้อยละ 36.19 มีการรับชมละครสั้นทุกวัน และผู้บริโภคร้อยละ 38.15 รับชมละครสั้นหลายครั้งต่อสัปดาห์ แสดงให้เห็นว่า ผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการรับชมละครสั้นออนไลน์ และมีความเป็นไปได้สูงในการกลับมาดูซ้ำ ๆ

 

แนวโน้มการพัฒนาตลาดละครสั้นของจีน

หลังจากหลายปีของการพัฒนาตลาดละครสั้น รูปแบบการนำเสนอเนื้อหาและการดำเนินธุรกิจค่อย ๆ สมบูรณ์แบบมากขึ้น ธุรกิจมีการวางเป้าหมายและกลยุทธ์ทางการตลาดที่ชัดเจน ส่งผลให้กลุ่มผู้บริโภคมีแนวโน้มคงที่ขึ้น ปัจจุบัน ตลาดละครสั้นในประเทศยังมีการละเมิดลิขสิทธิ์และการชี้นําค่านิยมที่ผิด ๆ ปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้หน่วยกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ต้องเร่งดำเนินการแก้ไข จัดตั้งกลไกในการตรวจสอบและยับยั้ง ผู้ผลิตและละครที่มีเนื่องหาไม่พึงประสงค์อย่างเข้มงวดเพิ่มมากขึ้น ด้านการแข่งขัน ด้วยรูปแบบการผลิตละครสั้นออนไลน์มีข้อได้เปรียบหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น ระยะเวลาการผลิตสั้น ต้นทุนการผลิตต่ำ และเกณฑ์การผลิตที่ไม่สูงมาก จึงทำให้ละครสั้นออนไลน์มีเกณฑ์การผลิตและมีเนื้อหาที่ซ้ำกันมากขึ้น ธุรกิจจึงต้องสร้างความแตกต่างทางเนื้อหา นำเสนอด้านนวัตกรรม และสร้างความโดดเด่นในตลาด จึงจะมีโอกาสในการแข่งขันที่สูงขึ้น

 

ความเห็นสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน : ตลาดอุตสาหกรรมละครสั้นออนไลน์ของจีนเป็นหนึ่งในตลาดที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน เนื่องจากผู้คนมีความนิยมและความต้องการบริโภคเนื้อหาวิดีโอที่มีความกระชับ รวดเร็ว และเข้าใจง่ายมากขึ้น ละครสั้นออนไลน์เป็นหนึ่งในรูปแบบที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้คนในยุคปัจจุบัน และได้รับความนิยมในวงกว้าง เนื่องจากมีความสนุกสนาน รวดเร็ว และสามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านพลาตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ ละครหรือภาพยนตร์ นับว่าเป็นช่องทางสะท้อนให้เห็นถึงด้านวัฒนธรรม ประเพณี สังคม วิถีชีวิตของประเทศนั้นๆ ด้วยพลังของละครและภาพยนตร์ ที่ถือเป็นหนึ่งใน Soft power ในการสร้างการรับรู้ และสร้างภาพลักษณ์ในด้านต่าง ๆ ซึ่งละครไทยมีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์สายตาชาวจีนอยู่แล้ว ธุรกิจไทยสามรถปรับแปลงเนื้อหาให้เป็นรูปแบบละครสั้น ที่กระชับเข้าใจง่าย สอดแทรกด้านวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่จะเป็นการสร้างความนิยมในการรับชม และยังเป็นการสร้างความรับรู้ด้านภาพลักษณ์ของประเทศไทยได้มากยิ่งขึ้น

 

 ที่มา

https://www.iimedia.cn/c400/97005.html

เรียบเรียงโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

31 มกราคม 2567

thThai