พฤติกรรมชาวจีนในการรับชมวิดีโอสั้น

ที่มาภาพ: https://www.cw.com.tw/article/5118068

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมวิดีโอสั้นของจีนมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เพราะการพัฒนาเทคโนโลยี 4G อีคอมเมิร์ซ แอปพลิเคชัน และโซเชียลต่าง ๆ ได้ส่งผลให้แอปพลิเคชันวิดีโอสั้นมีมูลค่าทางการค้าสูงขึ้น จาก “รายงานสถิติเกี่ยวกับสถาการณ์การพัฒนาอินเทอร์เน็ตของประเทศจีน (中国互联网络发展状况统计报告)” ครั้งที่ 52 ของศูนย์ข้อมูลเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของจีน (中国互联网络信息中心: CNNIC) แสดงให้เห็นว่า ในเดือนมิถุนายน 2566 จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศจีนสูงถึง 1.079 พันล้านคน โดยมีอัตราส่วนผูใช้งานอินเทอร์เน็ตมากถึงร้อยละ 76.4 และมีจำนวนผู้ใช้วิดีโอสั้นถึง 1.026 พันล้านคน โดยมีอัตราผู้รับชมวิดีโอสั้นสูงถึงร้อยละ 95.2 และเนื่องจากในปัจจุบัน แพลตฟอร์มวิดีโอสั้นมีผู้ใช้จำนวนมาก แพลตฟอร์มเหล่านั้นจึงกลายเป็นสื่อและโซเชียลมีเดียที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งทรงอิทธิพลในสังคม และสามารถชี้นำกระแสสังคมได้

 

ลักษณะของวิดีโอสั้น คือ มีระยะเวลาในการรับชมที่ “สั้น” ซึ่งผู้ชมสามารถรับรู้ใจความของวิดีโอได้ภายในไม่กี่นาที ด้วยความรวดเร็วในการรับชมแต่ละวิดีโอ ทำให้จำนวนผู้ใช้แพลตฟอร์มวิดีโอสั้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และสร้างแรงดึงดูดเงินทุนจากสื่อและธุรกิจต่าง ๆ เข้ามาโฆษณาได้เป็นจำนวนมาก

 

ความถี่ของวิดีโอสั้นที่ชาวเน็ตจีนรับชม

 

พฤติกรรมชาวจีนในการรับชมวิดีโอสั้น

ที่มาภาพ: https://www.iimedia.cn/c1077/97043.html

 

วิดีโอสั้นที่เผยแพร่บนสื่ออินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน โดยทั่วไปจะมีความยาวต่ำกว่า 5 นาที ซึ่งช่วยให้ผู้รับชมตัดสินใจเลือกชมวิดีโอได้ง่ายขึ้น หากเปรียบเทียบกับวิดีโอแบบยาวในระยะเวลาที่จำกัด ผู้ใช้แพลตฟอร์มสามารถรับชมวิดีสั้นได้จำนวนมากกว่า ในขณะที่วิดีโอแบบยาวค่อนข้างกินเวลา ซึ่งด้วยสาเหตุนี้เอง ยอดการรับชมวิดีโอสั้นบนอินเทอร์เน็ตและจำนวนผู้ใช้แพลตฟอร์ม จึงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

จากข้อมูลการสำรวจของ iiMedia Research แสดงให้เห็นว่า ในบรรดาความถี่ของชาวเน็ตชาวจีนในการดูวิดีโอสั้น ผู้รับชมร้อยละ 82.5 ดูวิดีโอสั้นบ่อยครั้ง ผู้รับชมร้อยละ 15.4 ดูเป็นครั้งคราว ผู้รับชม 1.7 ดูไม่บ่อยนัก และมีผู้รับชมเพียงร้อยละ 0.4 เท่านั้นที่ไม่เคยดูวิดีโอสั้น

 

ช่วงเวลาที่ชาวเน็ตจีนดูวิดีโอสั้น

เนื่องจากในช่วงกลางดึก แต่ละคนอาจเบื่อ เหงา หรือมีอารมณ์ที่อ่อนไหวง่ายกว่าช่วงกลางวัน ผู้คนบางกลุ่มจึงหันมาดูวิดีโอสั้นตอนดึกเพื่อลดความเบื่อหน่าย นอกจากนี้การดูวิดีโอสั้นยังช่วยคลายความเครียดและความเหนื่อยล้าจากการเรียนและการทำงานมาตลอดทั้งวัน

 

พฤติกรรมชาวจีนในการรับชมวิดีโอสั้น

ที่มาภาพ: https://www.iimedia.cn/c1077/97043.html

 

ข้อมูลจาก iiMedia Research ข้างต้น แสดงให้เห็นว่าช่วงเวลาที่ชาวเน็ตจีนมักรับชมวิดีโอสั้น โดยชาวเน็ตร้อยละ 69.9 เลือกดูวิดีโอสั้นระหว่างเวลากลางคืน (19.00 น. ถึง 23.00 น.) ร้อยละ 41.4 เลือกดูวิดีโอในตอนเย็น (17.00 น. ถึง 19.00 น.) ร้อยละ 40.4 มักชมระหว่างพักกลางวัน (11.00 น. ถึง 13.00 น.) ชาวเน็ตร้อยละ 30.0 เลือกชมช่วงบ่าย (13.00 น. ถึง 17.00 น.) และชาวเน็ตร้อยละ 28.0 มักชมในช่วงสาย (8.00 น. ถึง 11.00 น.)

 

จุดประสงค์ของชาวเน็ตจีนที่ดูวิดีโอสั้น

ชาวเน็ตจีนในยุคปัจจุบันหันมารับชมวิดีโอสั้นกันมากขึ้น เนื่องจากจังหวะชีวิตของผู้คนที่รวดเร็วขึ้นเรื่อย ๆ พวกเขาต้องการระบายความเครียดจากแรงกดดันที่ต้องเผชิญในการทำงาน เวลาใช้ชีวิต การศึกษา และด้านอื่น ๆหรือในช่วงเวลาอื่น ๆ ซึ่งการรับชมวิดีโอสั้น ๆ จะช่วยให้พวกเขาสามารถลืมเครียดได้ช่วงระยะเวลาหนึ่ง

 

นอกจากนี้ กระแสที่เกิดจากอิทธิพลของผู้ผลิตสื่อหรือเนื้อหาบนโลกอินเทอร์เน็ต เช่น Influencer Youtuber และ KOL ซึ่งมีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้เกิดการแข่งขันในการผลิตเนื้อหา ส่งผลให้การผลิตเนื้อหาต้องกลั่นกรองและใส่ใจในคุณภาพมากขึ้น เพื่อดึงดูดความสนใจของชาวเน็ต

 

พฤติกรรมชาวจีนในการรับชมวิดีโอสั้น

ที่มาภาพ: https://www.iimedia.cn/c1077/97043.html

 

อ้างอิงจากกราฟด้านบน จะพบว่าจุดประสงค์ที่ชาวเน็ตชาวจีนดูวิดีโอสั้น ร้อยละ 66.6 ดูวิดีโอสั้นเพื่อความบันเทิงและการผ่อนคลาย ชาวเน็ตร้อยละ 52.4 ดูวิดีโอสั้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้และสร้างทักษะ ชาวเน็ตร้อยละ 46.3 ดูวิดีโอสั้นเพื่อฆ่าเวลา ชาวเน็ตร้อยละ 45.6 ดูวิดีโอสั้นเพื่อศึกษาและอ่านรีวิวเกี่ยวกับสินค้าที่พวกเขาต้องการซื้อ และชาวเน็ตร้อยละ 34.8 ดูวิดีโอสั้นเพื่ออัพเดทหรือดูเรื่องราวของเพื่อน ๆ

 

เวลาเฉลี่ยต่อวันที่ชาวเน็ตจีนใช้ในการดูวิดีโอสั้น

พฤติกรรมชาวจีนในการรับชมวิดีโอสั้น

ที่มาภาพ: https://www.iimedia.cn/c1077/97043.html

 

จากการสำรวจเกี่ยวกับระยะเวลาเฉลี่ยต่อวันของชาวเน็ตชาวจีนที่ดูวิดีโอสั้น ผู้ใช้งานร้อยละ 7.3 ชมวิดีโอสั้นเป็นเวลา 30 นาทีหรือน้อยกว่านั้น ผู้ใช้งานร้อยละ 36.6 ดูวิดีโอสั้นระหว่าง 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมง ร้อยละ 35.2 ของผู้ใช้งานเรียกดูวิดีโอสั้นเป็นเวลา 1 – 2 ชั่วโมง ผู้รับชมร้อยละ 14.8 ดูวิดีโอสั้นเป็นเวลา 2 – 4 ชั่วโมง และผู้ใช้งานร้อยละ 6.1 ดูวิดีโอสั้นนานกว่า 4 ชั่วโมง

 

การใช้แพลตฟอร์มวิดีโอสั้นในหมู่ชาวเน็ตจีน

ปัจจุบัน แพลตฟอร์มวิดีโอสั้นได้กลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของชาวจีน ซึ่งภายในประเทศจีนมี 2 แพลตฟอร์มวิดีโอสั้นยักษ์ใหญ่ที่ได้รับความนิยม และมีผู้ใช้งานจำนวนมาก ได้แก่ Tiktok (抖音) และ Kuaishou (快手)

 

ในหมู่ชาวเน็ตชาวจีนที่ใช้แพลตฟอร์มวิดีโอสั้น มีผู้รับชมวิดีโอสั้นร้อยละ 74.2 เลือกรับชมผ่าน Tiktok (抖音) ผู้ชมร้อยละ 59.1 เลือก Kuaishou (快手) ร้อยละ 41.0 จะเลือกรับชมวิดีโอผ่านวีแชท (微信) ร้อยละ 33.8 เลือกชมทาง Xiaohongshu (小红书) และผู้รับชมร้อยละ 31.1 เลือกใช้ Bilibili (B站)

 

พฤติกรรมชาวจีนในการรับชมวิดีโอสั้น

ที่มาภาพ: https://www.iimedia.cn/c1077/97043.html

ความชื่นชอบในการใช้งานแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นของชาวเน็ตจีน

เมื่อสำรวจบรรดาการใช้งานแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นของชาวเน็ตชาวจีน จะเห็นได้ชัดว่าผู้ชมร้อยละ 49.1 ชื่นชอบ Tiktok (抖音) ร้อยละ 23.8 ชื่นชอบการใช้งานแพลตฟอร์ม Kuaishou (快手) และร้อยละ 9.5 ของผู้ชมชอบการรับชมผ่านวีแชท (微信) ผู้ชมร้อยละ 4.3 ชอบ Xiaohongshu (小红书) และผู้ชมร้อยละ 6.0 เลือก Bilibili (B站)

 

ผู้ผลิตหากต้องการเป็นผู้ผลิตบนแพลตฟอร์มดิจิทัล  ผู้ประกอบการจะต้องคำนึงถึงความท้าทายและปัญหาที่จะเกิดขึ้น ไม่ใช่แค่ความต้องการส่วนบุคคลของผู้บริโภคเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น การแข่งขันที่หนักหน่วงในด้านการตลาด แพลตฟอร์มวิดีโอสั้นควรคิดค้นการนำเสนอรูปแบบใหม่ไปพร้อม ๆ กับปรับปรุงฟังก์ชันและการบริการของตัวเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีศักยภาพทัดเทียมกับบริษัทคู่แข่ง และมอบเนื้อหาหรือประสบที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ใช้งาน

 

พฤติกรรมชาวจีนในการรับชมวิดีโอสั้น

ที่มาภาพ: https://www.iimedia.cn/c1077/97043.html

 

ข้อคิดเห็นของสคต.เซี่ยงไฮ้

ในปัจจุบัน เมื่อเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างไม่หยุดหย่อน ประกอบกับผู้คนที่ใช้ชีวิตด้วยความเร่งรีบมากขึ้น ล้วนทำให้คนสมัยใหม่ชอบความรวดเร็ว และไม่ชอบจดจ่ออยู่กับอะไรที่ไม่น่าสนใจหรือใช้เวลานาน ส่งผลให้เกิดกระแสความนิยมการรับชมวิดีโอที่เนื้อหากระชับ และใช้เวลาในการดูแต่ละวิดีโอน้อยลง หากอ้างอิงจากในกลุ่มผู้ชม พบว่ามีจำนวนคนที่ดูวิดีโอสั้นมากกว่าร้อยละ 80 ซึ่งเวลาที่นิยมดูกันมากที่สุด คือ ช่วงเวลากลางคืน ซึ่งเป็นเวลาหลังเลิกงานถึงก่อนนอนที่ถูกกลุ่มคนในวัยเรียนและวัยทำงาน

 

หากพิจารณาจำนวนคนและเวลาที่แต่ละคนใช้งานแพลตฟอร์มรับชมวิดีโอสั้นในแต่ละวัน นับเป็นจำนวนชั่วโมงการรับชมมหาศาลที่สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจจากการสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ อีกทั้งเทคโนโลยีของแพลตฟอร์มผู้ให้บริการวิดีโอสั้นต่าง ๆ นั้นมีศักยภาพในการแยกสถานะและความสนใจในเนื้อของผู้ชมได้ ซึ่งช่วยให้ผู้ที่ต้องการโฆษณาสินค้าและบริการของตนเองเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสื่อสารไปถึงได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น ธุรกิจของไทยที่สนใจนำสินค้าเข้ามาขายยังประเทศจีน และต้องการโฆษณาถึงกลุ่มเป้าหมายของสินค้าหรือบริการให้กับบริษัทของตนเอง สามารถซื้อโฆษณาในแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นของจีนโดยเลือกกลุ่มผู้คนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจของตนเองได้ หรือสามารถทำวิดีโอสั้นที่สนุกและน่าสนใจเพื่อการโฆษณาของตนเองเพื่อลงในแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อดึงดูดให้ผู้ชมเข้ามาดูวิดีโอผ่านแฟลตฟอร์มออนไลน์ หรือสามารถจ้าง Influencer หรือ KOL ที่มีฐานผู้ชมตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่บริษัทต้องการโฆษณา วิดีโอสั้นถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าและกำลังได้รับความนิยมในประเทศจีนเป็นอย่างมาก

________________________________________________________________________________

จัดทำโดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

 

แหล่งที่มา

https://www.iimedia.cn/c1077/97043.html

thThai