บุกตลาดของขวัญรับตรุษจีน ปี 2567 สคต.คุนหมิง

ตั้งแต่สมัยโบราณ ประเทศจีนมีประเพณีและวัฒนธรรมการให้ของขวัญในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น เทศกาลตรุษจีน เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง และเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ เป็นต้น และเนื่องมาจากการพัฒนาของเศรษฐกิจจีนที่เติบโตขึ้น ทำให้ประชาชนชาวจีนรับวัฒนธรรมการเฉลิมฉลองเทศกาลของตะวันตกมามากขึ้น เช่น เทศกาลวันคริสมาสต์ วันวาเลนไทน์ และวันขอบคุณพระเจ้า นอกจากนี้ ในประเทศจีนยังมีเทศกาลที่คิดค้นจากแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น เทศกาลช้อปปิงกลางปี 6.18 เทศกาลวันคนโสด 11.11 เทศกาล เทศกาล Double 12  ซึ่งการเพิ่มขึ้นของเทศกาลต่าง ๆ เป็นแรงขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจของขวัญที่สำคัญในประเทศจีน ทำให้มีการเพิ่มขึ้นของความถี่ในการมอบของขวัญ และสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการในการมอบและการรับของขวัญที่เพิ่มขึ้นของชาวจีน

1.มูลค่าตลาดอุตสาหกรรมเศรษฐกิจของขวัญในจีน

จากข้อมูล iiMedia Research พบว่า ตั้งแต่ปี 2561 – 2566 ประเทศจีนมีมูลค่าตลาดอุตสาหกรรมเศรษฐกิจของขวัญเพิ่มขึ้นจาก 800,000 ล้านหยวนเป็น 1,299,800 ล้านหยวน ทุกปีมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของขวัญในจีนจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง 1,619,700 ล้านหยวนในปี เนื่องด้วยการเติบโตอย่างค่อย ๆ เป็นค่อย ๆ ไปของอุตสาหกรรมเศรษฐกิจของขวัญในประเทศจีน ทำให้ดึงดูดความสนใจของนักธุรกิจและมีช่องว่างในการพัฒนาเศรษฐกิจอีกมากในอนาคต

บุกตลาดของขวัญรับตรุษจีน ปี 2567 สคต.คุนหมิง

ที่มา: report.iimedia.cn

2.มูลค่าตลาดค้าปลีกทางออนไลน์ในจีน

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ตั้งแต่ปี 2557 – 2566 มูลค่าการค้าปลีกทางออนไลน์ในประเทศจีนขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2566 ประเทศจีนมีมูลค่าการค้าปลีกทางออนไลน์รวมทั้งสิ้น 15,426,400 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 สังเกตได้ว่า ปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าปลีกทางออนไลน์ที่สำคัญคือ การเสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีและการอัพเกรดการบริโภค ผลักดันรูปแบบการบริโภคใหม่ ๆ โดยเฉพาะการช้อปปิงออนไลน์ที่กำลังมีการพัฒนาและกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว

บุกตลาดของขวัญรับตรุษจีน ปี 2567 สคต.คุนหมิง

บุกตลาดของขวัญรับตรุษจีน ปี 2567 สคต.คุนหมิง

ที่มา: report.iimedia.cn

3.จุดประสงค์ในการมอบของขวัญวันตรุษจีน

จุดประสงค์หลักในการซื้อของขวัญวันตรุษจีนร้อยละ 66.39 เป็นการซื้อเพื่อมอบให้ผู้คนในวันตรุษจีน รองลงมาคือแบ่งปันให้คนในครอบครัวและเอาไว้ใช้เอง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.39 และ 52.58 ตามลำดับ การมอบของขวัญวันตรุษจีนให้ส่วนใหญ่ชาวจีนมักจะมอบให้กับญาติพี่น้อง คิดเป็นสัดส่วน    ร้อยละ 86.34 และมอบให้เพื่อนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 มาตรฐานการครองชีพของชาวจีนดีขึ้น ทำให้ความต้องการของขวัญมีมากขึ้นในอนาคต และจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของขวัญวันตรุษจีนต่อไป

บุกตลาดของขวัญรับตรุษจีน ปี 2567 สคต.คุนหมิง

บุกตลาดของขวัญรับตรุษจีน ปี 2567 สคต.คุนหมิง

ที่มา: report.iimedia.cn

4.ช่วงเวลาในการเลือกซื้อของขวัญวันตรุษจีน

ในปี 2567 ผู้บริโภคชาวจีนมักจะเลือกซื้อของขวัญวันตรุษจีนโดยวางแผนซื้อในช่วงก่อนวันตรุษจีน 1 หรือ 2 สัปดาห์ ผู้ที่เลือกซื้อของขวัญในช่วงใกล้วันตรุษจีน 1 สัปดาห์คิดเป็นร้อยละ 45.75 และเลือกซื้อของขวัญในช่วงก่อนวันตรุษจีน 2 สัปดาห์คิดเป็นร้อยละ 38.77 ในด้านการทำ Online Marketing ในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของจีนจะทำในช่วง 1 – 3 สัปดาห์ก่อนวันตรุษจีน ทั้งนี้ ในอนาคต อุตสาหกรรมของขวัญปีใหม่จะมีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ผู้บริโภคชาวจีนก็จะมีการเลือกซื้อสินค้าล่วงหน้าก่อนวันตรุษจีนนานขึ้นอีกด้วย

บุกตลาดของขวัญรับตรุษจีน ปี 2567 สคต.คุนหมิง

บุกตลาดของขวัญรับตรุษจีน ปี 2567 สคต.คุนหมิง

7.ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อของขวัญวันตรุษจีน

ผู้บริโภคชาวจีนเลือกซื้อของขวัญวันตรุษจีน โดยให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านคุณภาพสินค้า        คิดเป็นร้อยละ 60.11 ให้ความสำคัญในด้านแบรนด์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59.55 และชื่อเสียงของสินค้า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53.70 นอกจากผู้บริโภคชาวจีนจะสนใจสินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์สวยงามแล้ว ยังให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้าด้วย โดยเฉพาะในยุคของโลกอินเตอร์เน็ตที่ผู้บริโภคชื่นชอบสินค้าที่มีชื่อเสียง มีการประชาสัมพันธ์กว้างขวาง

บุกตลาดของขวัญรับตรุษจีน ปี 2567 สคต.คุนหมิง

ที่มา: report.iimedia.cn

ความคิดเห็น สคต.

สังคมจีนมีวัฒนธรรมการมอบของขวัญในเทศกาลต่าง ๆ เช่น เทศกาลวันไหว้พระจันทร์ เทศกาลวันแห่งความรัก เป็นต้น อีกทั้งมีความพิถีพิถันในการเลือกซื้อของขวัญ โดยเฉพาะเทศกาลตรุษจีนที่คนจีนให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ชาวจีนมองว่าการมอบของขวัญในวันตรุษจีนจะทำให้เกิดบรรยากาศของปีใหม่เต็มไปด้วยความอบอุ่น และเป็นของขวัญที่มอบเพื่อการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นโอกาสของสินค้าไทยที่จะขยายในตลาดจีน ซึ่งสามารถทำบรรจุภัณฑ์สำหรับวันตรุษจีนได้ เช่น สินค้าอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าเพื่อสุขภาพ สินค้าเครื่องสำอาง หรือของตกแต่งบ้าน เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจะต้องมีการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัย มีลวดลายที่สวยงาม รวมถึงสร้างจุดเด่นให้สินค้ามีความแตกต่าง นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังต้องศึกษาวัฒนธรรม/ ความเชื่อของคนจีนเกี่ยวกับการมอบของขวัญในวันตรุษจีนด้วย อย่างเช่น ชาวจีนชอบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นสีแดง ซึ่งหมายถึง      สีแห่งโชคลาภ และไม่นิยมสีขาว อีกทั้งปัจจุบันคนจีนให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพ สินค้าเพื่อสุขภาพ อาหารเสริม สินค้าที่ทำจากสมุนไพรก็เหมาะที่จะมอบให้เป็นของขวัญในช่วงวันตรุษจีนเช่นเดียวกัน

 

*****************************************

แหล่งที่มา : https://finance.sina.com.cn/wm/2024-01-19/doc-inaeafvy8388288.shtml

สคต. คุนหมิง

thThai