ระหว่างวันที่ 9 – 12 มกราคม 2567 มีการจัดงานแสดงสินค้า Heimtextil 2024 ขึ้นที่ศูนย์แสดงสินค้า Messe Frankfurt ในนครแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนประมาณ 46,000 คน จากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก นอกจากงานฯ จะเป็นพื้นที่สำหรับโอกาสทางธุรกิจแล้ว ยังเป็นพิ้นที่สำหรับการนำเสนอนวัตกรรมในอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยทางผู้จัดงานได้นำเสนอเทรนด์สินค้าสิ่งทอภายใต้คอนเซปต์ “New Sensitivity” ซึ่งความหมายทั่วไปของ Sensitivity คือ การสัมผัส ความรู้สึก ความเชื่อเรื่องจิตและวิญญาณ แต่ในบริบทนี้ Sensitivity หมายถึงการพิจารณาผลกระทบที่เกิดจากการตัดสินใจหรือสร้างผลิตภัณฑ์ การทำความเข้าใจระบบนิเวศทางธรรมชาติ และการสร้างสมดุลระหว่างโลกของธุรกิจและสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นแนวทางที่ทางผู้จัดงานฯ ได้นำเสนอ

ด้วย New Sensitivity ผู้จัดงานฯ สนับสนุนให้อุตสาหกรรมสิ่งทอจัดการอนาคตอย่างมีวิจารณญาณและรอบคอบและเปิดรับความรู้สึกใหม่ ๆ สำหรับสิ่งทอภายในบ้าน ผ่านสามแนวทาง ได้แก่ สิ่งทอจากพืช (Plant-based textiles) เทคโนโลยีสิ่งทอ (Technological textiles) และสิ่งทอวิศวกรรมชีวภาพ (BIO-engineered textiles) โดยทั้งสามแนวทางนี้แสดงเส้นทางที่แตกต่างกันที่มุ่งไปสู่ความละเอียดอ่อนมากขึ้นหรือ New Sensitivity ในโลกแห่งสิ่งทอ ในขณะที่วิธีการทางวิศวกรรมชีวภาพใช้ประโยชน์จากความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในสร้างสรรสิ่งทอที่มีความใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้น การกลับมาสู่วัตถุดิบธรรมชาติหรือ Plant-based textiles กลายหนึ่งในวิธีแก้ปัญหามลพิษและความยั่งยืนของอตุสาหกรรม รวมถึงเทคโนโลยีสิ่งทอที่กำลังเร่งพัฒนาให้มีการใช้ประโยชน์จากสิ่งทอให้ได้มากขึ้นและยั่งยืนมากขึ้น

 

สิ่งทอจากพืช (Plant-based textiles)

เทรนด์สินค้าสิ่งทอจากงานแสดงสินค้า Heimtextil 2024 ประเทศเยอรมนี

ประโยชน์สำคัญของสิ่งทอที่ทำจากเส้นใยจากพืชคือ การนำกลับไปใช้ประโยชน์หรือการมีคุณสมบัติที่เข้ากับระบบนิเวศปัจจุบันได้ดีหรือสามารถย่อยสลายในธรรมชาติได้ง่าย โดยสามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทหลัก 1. เส้นใยที่ทำจากพืชที่เพาะปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากเส้นใยโดยเฉพาะ อาทิ กระบองเพชร กัญชง กล้วย Abaca หญ้าทะเล และยางพารา และ 2. เส้นใยจากพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่นเป็นหลักและมีเส้นใยเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ (By-product) อาทิ กล้วย โอลีฟ ลูกพลับ

ภาพที่ 1 : เส้นใยที่อยู่ฝั่งซ้ายของภาพทำมาจากกัญชงที่ผลิตโดยบริษัท Devohome และกล่องกระดาษที่อยู่ด้านขาวของภาพทำมาจากหญ้าทะเล (Algae) ผลิตโดยบริษัท Notpla

 

 

เทคโนโลยีสิ่งทอ (Technological textiles)

เทคโนโลยีสิ่งทอภายใต้คอนเซปต์ New Sensitivity หมายถึงเทคโนโลยีที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งทอได้ ผ่านการใช้วิธีการต่างๆ ได้แก่ การอัพไซเคิล การรีไซเคิลสิ่งทอ การก่อสร้างสิ่งทอ และการออกแบบสิ่งทอ แต่เนื่องจากการ

ผลิตมาหลายทศวรรษ ปัจจุบันสิ่งทอจึงกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่มีอยู่มากมาย ดังนั้นการพัฒนาเทคโนโลยี สำหรับการรีไซเคิลขยะสิ่งทอและวิธีการอัปไซเคิล จะช่วยเพิ่มการใช้ประโยชน์ 

เทรนด์สินค้าสิ่งทอจากงานแสดงสินค้า Heimtextil 2024 ประเทศเยอรมนีจากสิ่งทอให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และจะช่วยลดความจำเป็นในการผลิตใหม่

นอกจากนี้ เทคนิคการผลิตสิ่งทอแบบดั้งเดิมอย่างการถักนิตติ้ง สามารถเป็นหนึ่งในวิธีการผลิตอย่างยั่งยืนในการหุ้มเบาะเฟอร์นิเจอร์ และเทคนิคการถักทอผ้าแบบดั้งเดิมยังสามารถสร้างและผสมสีสันใหม่ด้วยเพียงการใช้ด้ายไม่กี่สี

ภาพที่ 2 : Suntex เป็นสิ่งทอที่ผลิตโดย Studio Pauline van Dongen และ Tantech สามารถใช้ประกอบกับสิ่งก่อสร้างที่มีหลังคาผ้าใบแรงดึงสูง ในการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

สิ่งทอวิศวกรรมชีวภาพ (BIO-engineered textiles)

เทรนด์สินค้าสิ่งทอจากงานแสดงสินค้า Heimtextil 2024 ประเทศเยอรมนี

ภาพที่ 3 : หมอนที่ผลิตโดยบริษัท Earth & Home ที่มีใส้ในเป็น PrimaLoft®Bio™ ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติถึง 93 %

สิ่งทอวิศวกรรมชีวภาพแท้จริงแล้วเป็นการผสมผสานระหว่างสิ่งทอจากพืชและเทคโนโลยีสิ่งทอ สามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทหลัก 1) สิ่งทอวิศวกรรมชีวภาพเต็มรูปแบบ และ 2) สิ่งทอที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ โดยในการผลิตสิ่งทอวิศวกรรมชีวภาพเต็มรูปแบบ แรงบันดาลใจจากธรรมชาติจะถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการผลิตสิ่งทอ โดยนำโปรตีน คาร์โบไฮเดรต หรือแบคทีเรียในข้าวโพด หญ้าและน้ำตาลอ้อย มาใช้ในการผลิต และเส้นใยที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติยังสามารถนำมาผสมกับเส้นใยสังเคราะห์เพื่อให้สิ่งทอมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น
ข้อดีของสิ่งทอวิศวกรรมชีวภาพคือ การมีคุณสมบัติบางอย่างที่ใกล้เคียงกับสิ่งทอจากเส้นใยสังเคราะห์ แต่ยังมีความสามารถในการย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ส่งผลให้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเบาบางลงไป ในขณะที่สิ่งทอที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ สามารถนำไปใช้ร่วมกับสิ่งทอสังเคราะห์ในการผลิตสินค้าต่าง ๆ ซึ่งจะสามารถช่วยลดปริมาณมลพิษและขยะในสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นในน้ำหรือในดิน

ที่มา: www.heimtextil.messefrankfurt.com

thThai