ประกาศสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไคโร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการเช่าสถานที่ เพื่อจัดกิจกรรมเทศกาลอาหารไทย Thai Food Bazaar 2024 ภายใต้โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและธุรกิจบริการอาหารไทยในตลาดใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

thThai