แอพพลิเคชัน Douyin กลายเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่สำคัญของจีน

ปัจจุบัน แอพพลิเคชัน Douyin (TikTok) ของจีน ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคชาวจีนอย่างต่อเนี่อง และกลายเป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันที่สำคัญ ตามรายงาน White Papers of the Chinese Government ของจีน ระบุว่า ผู้บริโภคสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านแอพพลิเคชัน Douyin ร้อยละ 54.6 เป็นผู้หญิง โดยในจำนวนนั้นเป็นผู้บริโภคที่มีอายุระหว่าง 18-23 ปี คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 40 ของผู้บริโภคทั้งหมด ในส่วนของผู้บริโภคกลุ่มผู้ชายอายุระหว่าง 25-34 ปี และกลุ่มตลาดในเมืองระดับ 3-5 เป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของการทำตลาดอีคอมเมิร์ซสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคบนแอพพลิเคชัน Douyin ของจีน เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีศักยภาพในการบริโภคเช่นกัน นอกจากนี้ ผู้บริโภคส่วนใหญ่ทั้งเพศชายและหญิงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มผู้บริโภคหลักที่มีอายุระหว่าง 25-44 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองและมีกำลังซื้อระดับไฮเอนด์

พฤติกรรมการบริโภคสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านแอพพลิเคชัน Douyin ของจีน มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก เนื้อหาบนแอพพลิเคชัน Douyin มีความน่าสนใจ สามารถกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการซื้อสินค้าได้ โดยพฤติกรรมของผู้บริโภคส่วนมากในหมู่ผู้บริโภคสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านแอพพลิเคชัน Douyin ของจีน คือ “เมื่อรับชมคลิปวิดีโอสั้นแล้วพบสิ่งที่สนใจก็จะซื้อทันที” ซึ่งแอพพลิเคชัน Douyin สามารถวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคได้จากปริมาณการเข้าชมเนื้อหา ทั้งนี้เมื่อเทียบกับช่องทางการช็อปปิ้งออนไลน์อื่น ๆ แล้ว แอพพลิเคชัน Douyin จึงมีข้อได้เปรียบและสามารถดึงดูดให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจซื้อได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผู้บริโภคสินค้าอุปโภคบริโภคในแต่ละหมวดหมู่ยังมีความต้องการที่แตกต่างและมีความต้องการสินค้าที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย เส้นผม ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเสื้อผ้า/เครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก ตามที่เหมาะสมกับผู้บริโภคแต่ละคน นอกจากนี้ ผู้บริโภคยังให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์มากขึ้นและยินดีที่จะใช้เวลาทำความเข้าใจผลิตภัณฑ์ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อเพิ่มมากขึ้น โดยผู้บริโภคจำนวนมาก เริ่มให้ความสนใจกับการศึกษาผลกระทบและคุณภาพของผลิตภัณฑ์รวมทั้งยินดีที่จะใช้เวลามากขึ้นและยินดีจ่ายเงินจำนวนที่สูงขึ้น เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของตนมากที่สุด โดยที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้ช่องทางในการค้นหาและซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชัน Douyin มากขึ้น

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า แอพพลิเคชัน Douyin เป็นอีกหนึ่งช่องทางการกระจายสินค้าที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลสินค้าได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น เมื่อพิจารณาสถานการณ์การบริโภคสินค้าบน แอพพลิเคชัน Douyin คาดว่า ในอนาคต แอพพลิเคชัน Douyin จะกลายเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีศักยภาพสูงของจีน ซึ่งผู้ประกอบการต้องจับตามองและให้ความสำคัญ

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่อประเทศไทย และแนวทางการปรับตัวของภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการไทย

ปัจจุบันแอพพลิเคชัน Douyin ของจีน ได้รับความนิยมอย่างมากในจีน ซึ่งชาวจีนส่วนใหญ่จะนิยมรับชมวิดีโอสั้นและการไลฟ์สดผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าว และถือว่าเป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งที่ชาวจีนชื่นชอบเป็นอย่างมาก โดยไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ แอพพลิเคชัน Douyin ได้มีการพัฒนาให้มีการจำหน่ายสินค้าผ่านแอพพลิเคชัน Douyin โดยการผสมผสานความบันเทิงและช่องทางการจำหน่ายสินค้าเข้าไว้ด้วยกัน ส่งผลให้ผู้บริโภคชาวจีน เข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้น อีกทั้งราคาสินค้าบนแอพพลิเคชันดังกล่าวเป็นราคาที่ผู้บริโภคทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ส่งผลให้ผู้บริโภคชาวจีนทำการซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชันดังกล่าวมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสินค้าอุปโภคบริโภคที่ต้องการเจาะตลาดจีน สามารถศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและแนวโน้มการบริโภคผ่านแอพพลิเคชัน Douyin ของจีน เพื่อที่จะสามารถเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคชาวจีน และพัฒนาการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงสินค้าประเภทอื่นๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในตลาดจีนได้

ที่มา:

https://mp.weixin.qq.com/s/W-E9E_Wlg13E6wc2PQ_dZQ

จัดทำโดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองกวางโจว

thThai