สถานการณ์การสนองน้ำมันเชื้อเพลิงในสปป.ลาว

กรมการค้าภายใน กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ร่วมกับสมาคมน้ำมันเชื้อเพลิงและไอแก๊ส ได้ประสานถึงบริษัทนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง เร่งจัดหาน้ำมันจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาจำหน่ายภายใน หลังจากที่ช่วงกลางเดือนมกราคม 2567 ผ่านมาแหล่งสนองน้ำมันที่สำคัญให้ สปป.ลาว ได้ปิดสายการผลิตกะทันหันไปชั่วคราวเพื่อปรับปรุงการผลิต

 

สมาคมน้ำมันเชื้อเพลิงและไอแก๊สลาว เปิดเผยว่า การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงใน สปป.ลาว มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในตลอดหลายปีผ่านมา ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยในปี 2023 มีการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหมด 1,654 ล้านลิตร โดยมีดีเซล 1,259 ล้านลิตร เบนซิน 365 ล้านลิตร เฉลี่ยการใช้ 135 – 140 ล้านลิตร/เดือน โดยแยกเป็นเบนซิน 30 ล้านลิตร/เดือน หรือคิดเป็น 1 ล้านลิตร/วัน และดีเซล 105 ล้านลิตร/เดือน หรือคิดเป็น 3.5 ล้านลิตร/วัน โดยเป็นการนำเข้ามาจากโรงกลั่นน้ำมันและผู้สนองจากประเทศใกล้เคียง โดยเฉพาะประเทศไทยและเวียดนาม โดยปัจจุบัน โรงกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศเพื่อนบ้าน ที่เป็นแหล่งการตอบสนองสำคัญให้แก่สปป.ลาว มีการปิดสายการผลิตชั่วคราว เพื่อปรับปรุงการผลิตและยกระดับมาตรฐานนำมันเชื้อเพลิง ซึ่งคาดว่าจะสามารถกลับมาดำเนินการได้ปกติช่วงสิ้นเดือนมกราคม 2567 นี้ การปิดสายการผลิตดังกล่าวจึงทำให้ยอดการส่งออกน้ำมันไปยังประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงสปป.ลาว ลดลง และได้จำหน่ายให้ในราคาสูง โดยเฉพาะดีเซล

 

ผ่านการติดตามสถานการณ์นำเข้าน้ำมันเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 21 มกราคม 2567 มีการนำเข้าน้ำมันทั้งหมด 106 ล้านลิตร แยกเป็นเบนซิน 21 ล้านลิตร ดีเซล 80 ล้านลิตร และอื่นๆ 5 ล้านลิตร ซึ่งถือว่ามีการนำเข้าลดลงหากเทียบกับเดือนผ่านมา โดยช่วงกลางเดือนมกราคม 2567 ที่ผ่านมามีความต้องการน้ำมันเพิ่มขึ้น ในขณะที่น้ำมันในสำรองของปั๊มน้ำมันไม่เพียงพอตามความต้องการ โดยเฉพาะดีเซล จึงเกิดวิกฤตการณ์มีรถต่อแถวเติมน้ำมันในบางปั๊ม บางปั๊มติดป้ายน้ำมันดีเซลหมดชั่วคราว ทำให้ประชาชนมีความกังวลว่าจะเกิดวิกฤตน้ำมันขาดตลาดเหมือนดังปีที่ผ่านมา

 

เหตุการณ์ดังกล่าวกรมการภายใน กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ร่วมกับสมาคมน้ำมันเชื้อเพลิงและไอแก๊ส จะทำการประสานงานกับบริษัทจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อกำหนดมมาตรการต่างๆ เพื่อสำรองน้ำมันไว้ให้บริการต่อเนื่องและเป็นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข่าวในแต่ละช่วง

************************************

ที่มา เว็บไซต์ข่าวเศรษฐกิจการค้า

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว

thThai