ไนจีเรียมีแผนระงับการเก็บภาษีหลายรายการทั่วประเทศ

คณะกรรมการนโยบายการคลังและการปฏิรูปภาษีของประธานาธิบดีไนจีเรียมีแผนระงับการเก็บภาษีหลายรายการทั่วประเทศโดยนายไทวู โอเยเดเล ประธานคณะกรรมการฯ เปิดเผยเรื่องนี้ในการให้สัมภาษณ์กับสื่อโทรทัศน์ว่า คณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างทำงานเพื่อให้ชาวไนจีเรียเริ่มรู้สึกถึงผลที่จะเกิดขึ้นโดยตรงของการปฏิรูปภาษีโดยจะเสนอให้มีหน้าต่างภาษีเดียวเพื่อลดหย่อนภาษีหลายรายการในการนำเข้าและส่งออกสินค้าและบริการของไนจีเรีย รวมทั้ง กำลังพยายามที่จะดำเนินการตามกลไกเพื่อส่งผ่านนโยบายไปสู่ผลที่จะเกิดขึ้นอย่างแท้จริง อาทิ การขอให้รัฐและรัฐบาลท้องถิ่นระงับภาษียิบย่อยน่ารำคาญซึ่งอยู่ระหว่างประชุมกับผู้ว่าการรัฐต่างๆ เป็นต้นว่ามีหลากหลายภาษีเกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าหนึ่งรายการจากเหนือลงใต้ซึ่งเป็นเรื่องน่าเจ็บปวดที่ชาวไนจีเรียไม่ได้รับประโยชน์จากภาษีเหล่านี้ นอกจากนี้ การส่งออกและนำเข้าเป็นประเด็นสำคัญสำหรับคณะกรรมการฯ เนื่องจากมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศซึ่งได้พูดคุยกับศุลกากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว และยังมีประเด็นต่างๆ มากมายที่อยู่ในขอบเขตของรัฐบาลที่ต้องแก้ไขโดยมีเป้าหมายทำให้กระบวนการส่งออกและนำเข้าง่ายขึ้นผ่านการชำระภาษีเพียงหน้าต่างเดียว

ทั้งนี้ ในเดือนตุลาคม 2566 คณะกรรมการฯ ได้ส่งข้อเสนอแนะ 20 ข้อต่อประธานาธิบดีซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาความท้าทายทางการเงินของประเทศอย่างรวดเร็ว โดยประธานาธิบดีเน้นย้ำให้คณะกรรมการฯ ทำงานอย่างแข็งขันเกี่ยวกับกลไกการดำเนินงานเพื่อแปลนโยบายให้เกิดผลกระทบที่จับต้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมกับรัฐบาลของรัฐและท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นให้ดำเนินการหยุดภาษียิบย่อยน่ารำคาญ และเน้นย้ำถึงภาษีส่วนเกินที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทั่วประเทศโดยระบุว่าน่าเสียดายที่ชาวไนจีเรียไม่ได้รับประโยชน์จากภาษีเหล่านี้ นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงกระบวนการส่งออกและนำเข้าผ่านการชำระภาษีที่เรียบง่ายเพียงหน้าต่างเดียว

อนึ่ง ภาษีกำหนดขึ้นตามกฎหมายในประเทศไนจีเรีย โดยนัยแล้ว ภาษีจะต้องผ่านการตรากฎหมายที่เกี่ยวข้อง (พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ กฤษฎีกา และอื่นๆ) กฎหมายภาษีกำหนดหน่วยงานธุรการและระบุเขตอำนาจศาลด้านภาษี ทั้งนี้ โครงสร้างภาษีในประเทศไนจีเรียได้รับการปรับให้เหมาะกับลำดับชั้นการกำกับดูแลของไนจีเรีย (รัฐบาลกลาง รัฐ และรัฐบาลท้องถิ่น) ไนจีเรียดำเนินการระบบภาษีแบบกระจายอำนาจ โดยรัฐบาลแต่ละระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารภาษีภายในเขตอำนาจศาลของตนอย่างเป็นอิสระ

ไนจีเรียสร้างรายได้เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายของรัฐบาลผ่านกลุ่มภาษีจากรัฐบาลแต่ละระดับ มีการจัดตั้งหน่วยงานด้านภาษี คือ Federal Inland Revenue Service (FIRS) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารภาษีที่เกิดจากรัฐบาลกลาง มีภาษีหลากหลายประเภท อาทิ ภาษีเงินได้ของบริษัท ภาษีการศึกษา อากรแสตมป์ อากรศุลกากร อากรสรรพสามิต ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นภาษีหลักที่บริหารงานโดย FIRS

thThai